Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Asijské Rusko, Dálný Východ, Sibiř

Téma prezentace: Asijské Rusko, Dálný Východ, Sibiř
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Kubis
 

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [1.05 MB]


 
Popis materiálu:
Tato prezentace do hodiny zeměpisu obsahuje základní informace o Ruské Sibiři a Dálném Východě – takzvané Východní Rusko.
 
Osnova:
Poloha
Území v Rusku
Přímořská oblast
Ležící mezi Uralem a Verchojanským pohořím. Sibiř zaujímá většinu rozlohy Ruské federace.
Dálný východ je území mezi Verchojanským pohořím a Tichým oceánem.
Sousedí s Kazachstánem, Mongolskem, Čínou, KLDR
Rozloha: kolem 10 mil. Km².
 
Obyvatelstvo
Řídce osídleno
Rusové, kteří žijí v průmyslových městech na jihu.
Původní obyvatelé: Burjati, Čukčové, Evenové, Evenkové, Chantové, Jakuti, Jukagirové, Korjaci, Nanajci, Něnci, Nivchové, Tuvinci a další,
Původní obyvatelstvo má svoje autonomní republiky a okruhy.
Náboženství pravoslavné křesťanství, stále tradiční šamanismus a animismus.
Stále silněji se u původních obyvatel Sibiře projevuje alkoholismus a asimilace s Rusy.
 
Geografie
Silně poškozené životní prostředí.
Zmrzlá zem, permafrost což ztěžuje těžbu surovin.
Biota: Modřínové porosty, tajga, tundra močály,
Klima: Podnebí je převážně kontinentální, na nejzazším severu subarktické až arktické.
Reliéf: Na západě území se nachází Západosibiřská rovina a
Středosibiřská plošina, ostatní části Sibiře jsou hornatné.
Nejvyšší horou je Bělucha.
Vodstvo: Ob, Jenisej a Lena.
V jižní části Východní Sibiře se nachází jezero Bajkal s největší světovou zásobou sladké vody.
 
Hospodářství
Primér
Zde lze zařadit pouze chov sobů, rybolov a lov.
Sekundér
Obrovské nerostné bohatství – všechny suroviny, těžko dobyvatelné, chybí investice
Západosibiřská rovina – jedno z největších nalezišť ropy a zemního plynu
Východní Sibiř – těžba dřeva, uhlí, rud, drahých kovů, produkce elektrické energie
Dálný východ – strojírenství, těžba zlata, diamantů, rudy,
Většina surovin se převáží na jih do průmyslových oblastí ke zpracování, případně se vyvážejí do evropské části Ruska nebo přes Severní ledový a Tichý oceán na východ do Japonska, USA a Kanady.
tepelných elektráren, velkých vodních elektráren (Bratsk, Zeja, Černyševskij).
Nedostatečná dopravní síť – málo využitelné možnosti
Naprosto stěžejní dopravní tepnou Sibiře je Transsibiřská magistrála, postavená na začátku 20. století (s některými nedávno otevřenými novými úseky). Ta spojuje téměř všechna průmyslová města
Bajkalsko-amurská magistrála (BAM) – železnice, trochu severněji, kratší
Nezastupitelná je doprava letecká, letiště jsou ve všech větších městech.
Po Bajkalském jezeře je také provozována vodní plavba (do roku 1911 převoz vlaků).