Asijské Rusko, Dálný Východ, Sibiř

Téma prezentace: Asijské Rusko, Dálný Východ, Sibiř

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Kubis

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace do hodiny zeměpisu obsahuje základní informace o Ruské Sibiři a Dálném Východě – takzvané Východní Rusko.

 

Osnova:

Poloha
Území v Rusku

Přímořská oblast

Ležící mezi Uralem a Verchojanským pohořím. Sibiř zaujímá většinu rozlohy Ruské federace.

Dálný východ je území mezi Verchojanským pohořím a Tichým oceánem.

Sousedí s Kazachstánem, Mongolskem, Čínou, KLDR

Rozloha: kolem 10 mil. Km².

 

Obyvatelstvo
Řídce osídleno

Rusové, kteří žijí v průmyslových městech na jihu.

Původní obyvatelé: Burjati, Čukčové, Evenové, Evenkové, Chantové, Jakuti, Jukagirové, Korjaci, Nanajci, Něnci, Nivchové, Tuvinci a další,

Původní obyvatelstvo má svoje autonomní republiky a okruhy.

Náboženství pravoslavné křesťanství, stále tradiční šamanismus a animismus.

Stále silněji se u původních obyvatel Sibiře projevuje alkoholismus a asimilace s Rusy.

 

Geografie
Silně poškozené životní prostředí.

Zmrzlá zem, permafrost což ztěžuje těžbu surovin.

Biota: Modřínové porosty, tajga, tundra močály,

Klima: Podnebí je převážně kontinentální, na nejzazším severu subarktické až arktické.

Reliéf: Na západě území se nachází Západosibiřská rovina a
Středosibiřská plošina, ostatní části Sibiře jsou hornatné.
Nejvyšší horou je Bělucha.

Vodstvo: Ob, Jenisej a Lena.

V jižní části Východní Sibiře se nachází jezero Bajkal s největší světovou zásobou sladké vody.

 

Hospodářství
Primér

Zde lze zařadit pouze chov sobů, rybolov a lov.

Sekundér

Obrovské nerostné bohatství – všechny suroviny, těžko dobyvatelné, chybí investice

Západosibiřská rovina – jedno z největších nalezišť ropy a zemního plynu

Východní Sibiř – těžba dřeva, uhlí, rud, drahých kovů, produkce elektrické energie

Dálný východ – strojírenství, těžba zlata, diamantů, rudy,

Většina surovin se převáží na jih do průmyslových oblastí ke zpracování, případně se vyvážejí do evropské části Ruska nebo přes Severní ledový a Tichý oceán na východ do Japonska, USA a Kanady.

tepelných elektráren, velkých vodních elektráren (Bratsk, Zeja, Černyševskij).

Nedostatečná dopravní síť – málo využitelné možnosti

Naprosto stěžejní dopravní tepnou Sibiře je Transsibiřská magistrála, postavená na začátku 20. století (s některými nedávno otevřenými novými úseky). Ta spojuje téměř všechna průmyslová města

Bajkalsko-amurská magistrála (BAM) – železnice, trochu severněji, kratší

Nezastupitelná je doprava letecká, letiště jsou ve všech větších městech.

Po Bajkalském jezeře je také provozována vodní plavba (do roku 1911 převoz vlaků).