Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Obnovitelné zdroje energie

Téma prezentace: Obnovitelné zdroje energie
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): klarakourilova
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci jsou popsány různé druhy obnovitelné energie. Také jsou zde zmíněny výhody a nevýhody jednotlivých druhů.
 
Osnova:
pObnovitelné zdroje energie
pDefinice
pObnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka
pObnovitelné zdroje energie
pprimární zdroj energie je Slunce
pzáření je na Zemi využíváno:
npřímosolární energie
nenergie se mění na jinou formu- bioenergii v biomase, větrnou energii, vodní energii nebo energii vln a příbojů
pDalší druhy obnovitelných zdrojů
penergie přílivu
=kinetická energie soustavy Země-Měsíc
 
pgeotermální energie
=energie z jaderných reakcí v nitru Země
pSolární energie
pvyužití: ohřev vody, vytápění, pohon elektromobilů, výroba el. energie
ppřeměňuje se na elektrickou pomocí fotovoltaických (solárních) článku
pV ČR je sluneční energie na počátku svého rozvoje
 
pSolární energie
pVýhody:
nčistý zdroj             –bez emisí
 
pNevýhody:
nnutná dostatečná intenzita a doba slunečního záření
nvysoká cena
 
pVětrná energie
pv historii se využívala ve větrných mlýnech
pdnes využití ve větrných elektrárnách
pvítr roztáčí větrnou turbínu, ke které je připojen větrný generátor
pvíce než 50 lokalit v ČR, nejvíce na severozápadě ČR a na střední Moravě
pnejvíce v USA, Německu, Španělsku a Dánsku
 
pVětrná energie
pVýhody:
nneprodukuje emise, odpady
 
pNevýhody:
nhluk
nohrožení ptactva
npro získání většího výkonu je nutná velká rozloha
 
pVodní energie
pvyužívá se ve vodních elektrárnách
pelektrárny se dělí na:
nprůtokové – na řekách se silným průtokem
nakumulační – součástí vodních nádrží
npřečerpávací – Dlouhé Stráně
pv ČR nejsou ideální podmínky
pvelký podíl v Norsku (99,5% energie), Švýcarsku a Kanadě
 
pVodní elektrárny
pEnergie vln a příbojů
pzatím využívána velice málo
pnávrh na využívání trojdílných pontonů
pelektrárny pro využití mořského příboje – v Japonsku
penergie mořských proudů – zatím ve stavu úvah a studíí
pEnergie biomasy
qbiomasa – hmota organického původu
qvyužívají se cíleně pěstované rostliny nebo odpady ze zemědělské, potravinářské nebo lesní produkce
qrozdělení podle obsahu vody:
qSuchá – (dřevo, dřevní odpady,…), lze spalovat přímo
qMokrá – (tekuté odpady), využití v bioplynových technologiích
qSpeciální biomasa – (olejniny,…), k získání energetických látek (bionafta, líh,…)
pEnergie biomasy
pVýhody
nslouží jako akumulátor energie
njednoduché a dlouhodobé skladování
 
pNevýhody
nnízká účinnost přeměny slunečního záření na energii
 
pBiopaliva
pprodukty vyrobené z biomasy
p15% celkové světové spotřeby energie
puvolnění energie hlavně spalováním (vyvíjení účinnějších metod)
prozdělení:
npevná (kusová, brikety, pelety)
nkapalná (rostlinné oleje, bioethanol,…)
nplynná (bioplyn,…)
pk výrobě tepla, elektrické energie i jako motorová paliva (bionafta, bioethanol)
 
pBiopaliva
pVýhody:
nsnížení produkce škodlivých látek
nnepoškozují přírodu
nomezení závislosti na zemích produkujících ropu
pNevýhody
nvysoká spotřeba
nproblémy s teplotou
pGeotermální energie
p=tepelná energie z nitra Země
pv oblastech s vulkanickou činností
pvyužití sopek,gejzírů, horkých pramenů a parních výronů
pznačný význam na Islandu, dále v Itálii, Francii, na Novém Zélandu, v Kalifornii, Japonsku, Mexiku a na Filipínách
pGeotermální elektrárny
pVýhody:
nnepotřebují palivo
pNevýhody:
npouze na některých místech na Zemi
ndrahá výstavba
pGeotermální energie
pEnergie přílivu
pdříve přílivové mlýny
pzatím jen malý podíl
ppřílivové elektrárny:
nv ústí velkých řek do moře
nlze vyrábět energii při přílivu i odlivu
nprvní moderní v Bretani
pnevýhody – pracovní doba nesouhlasí s energetickou špičkou elektrizačních soustav, značná vzdálenost od míst spotřeby
pPřílivová elektrárna
pZápis
pobnovitelné zdroje energie mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka
ppatří mezi ně: solární, větrná, vodní a geotermální  energie, energie vln, příbojů,přílivu a biomasy