Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Obnovitelné zdroje energie

Téma prezentace: Obnovitelné zdroje energie

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): klarakourilova

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci jsou popsány různé druhy obnovitelné energie. Také jsou zde zmíněny výhody a nevýhody jednotlivých druhů.

 

Osnova:

pObnovitelné zdroje energie

pDefinice

pObnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka

pObnovitelné zdroje energie

pprimární zdroj energie je Slunce

pzáření je na Zemi využíváno:

npřímosolární energie

nenergie se mění na jinou formu- bioenergii v biomase, větrnou energii, vodní energii nebo energii vln a příbojů

pDalší druhy obnovitelných zdrojů

penergie přílivu

=kinetická energie soustavy Země-Měsíc

 

pgeotermální energie

=energie z jaderných reakcí v nitru Země

pSolární energie

pvyužití: ohřev vody, vytápění, pohon elektromobilů, výroba el. energie

ppřeměňuje se na elektrickou pomocí fotovoltaických (solárních) článku

pV ČR je sluneční energie na počátku svého rozvoje

 

pSolární energie

pVýhody:

nčistý zdroj             –bez emisí

 

pNevýhody:

nnutná dostatečná intenzita a doba slunečního záření

nvysoká cena

 

pVětrná energie

pv historii se využívala ve větrných mlýnech

pdnes využití ve větrných elektrárnách

pvítr roztáčí větrnou turbínu, ke které je připojen větrný generátor

pvíce než 50 lokalit v ČR, nejvíce na severozápadě ČR a na střední Moravě

pnejvíce v USA, Německu, Španělsku a Dánsku

 

pVětrná energie

pVýhody:

nneprodukuje emise, odpady

 

pNevýhody:

nhluk

nohrožení ptactva

npro získání většího výkonu je nutná velká rozloha

 

pVodní energie

pvyužívá se ve vodních elektrárnách

pelektrárny se dělí na:

nprůtokové – na řekách se silným průtokem

nakumulační – součástí vodních nádrží

npřečerpávací – Dlouhé Stráně

pv ČR nejsou ideální podmínky

pvelký podíl v Norsku (99,5% energie), Švýcarsku a Kanadě

 

pVodní elektrárny

pEnergie vln a příbojů

pzatím využívána velice málo

pnávrh na využívání trojdílných pontonů

pelektrárny pro využití mořského příboje – v Japonsku

penergie mořských proudů – zatím ve stavu úvah a studíí

pEnergie biomasy

qbiomasa – hmota organického původu

qvyužívají se cíleně pěstované rostliny nebo odpady ze zemědělské, potravinářské nebo lesní produkce

qrozdělení podle obsahu vody:

qSuchá – (dřevo, dřevní odpady,…), lze spalovat přímo

qMokrá – (tekuté odpady), využití v bioplynových technologiích

qSpeciální biomasa – (olejniny,…), k získání energetických látek (bionafta, líh,…)

pEnergie biomasy

pVýhody

nslouží jako akumulátor energie

njednoduché a dlouhodobé skladování

 

pNevýhody

nnízká účinnost přeměny slunečního záření na energii

 

pBiopaliva

pprodukty vyrobené z biomasy

p15% celkové světové spotřeby energie

puvolnění energie hlavně spalováním (vyvíjení účinnějších metod)

prozdělení:

npevná (kusová, brikety, pelety)

nkapalná (rostlinné oleje, bioethanol,…)

nplynná (bioplyn,…)

pk výrobě tepla, elektrické energie i jako motorová paliva (bionafta, bioethanol)

 

pBiopaliva

pVýhody:

nsnížení produkce škodlivých látek

nnepoškozují přírodu

nomezení závislosti na zemích produkujících ropu

pNevýhody

nvysoká spotřeba

nproblémy s teplotou

pGeotermální energie

p=tepelná energie z nitra Země

pv oblastech s vulkanickou činností

pvyužití sopek,gejzírů, horkých pramenů a parních výronů

pznačný význam na Islandu, dále v Itálii, Francii, na Novém Zélandu, v Kalifornii, Japonsku, Mexiku a na Filipínách

pGeotermální elektrárny

pVýhody:

nnepotřebují palivo

pNevýhody:

npouze na některých místech na Zemi

ndrahá výstavba

pGeotermální energie

pEnergie přílivu

pdříve přílivové mlýny

pzatím jen malý podíl

ppřílivové elektrárny:

nv ústí velkých řek do moře

nlze vyrábět energii při přílivu i odlivu

nprvní moderní v Bretani

pnevýhody – pracovní doba nesouhlasí s energetickou špičkou elektrizačních soustav, značná vzdálenost od míst spotřeby

pPřílivová elektrárna

pZápis

pobnovitelné zdroje energie mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka

ppatří mezi ně: solární, větrná, vodní a geotermální  energie, energie vln, příbojů,přílivu a biomasy