Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Amnestie

Téma prezentace: Amnestie
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Hanka
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace na téma amnestie byla vytvořena do hodin společenských věd. Obsahuje amnestie v ČR, konkrétně amnestie V. Havla a Klausovu amnestii.
 
Osnova:
AMNESTIE
Z řeckého slova amnéstia = zapomenutí
Rozhodnutí o hromadném úplném anebo částečném prominutí trestu, zahlazení odsouzení pro trestný čin
Jedná se o právní akt
Nemusí být odůvodněna
Amnestie X Milost
A.- týká se všech určitých skupin odsouzených a trestaných
– může být omezena (výše trestu,.-)
M.- užíváme jak obecný pojem tak i v užším slova smyslu
– je individuální
 
Amnestie v ČR
Doprovázena abolicí
Uděluji ji prezident se souhlasem (kontrasignací) předsedy vlády
Tímto podpisem vláda přijímá odpovědnost
ABOLICE = rozhodnutí o zastavení nebo o neuskutečnění trestního stíhání
Historie v českých zemích
Historicky se jedná o výsadní právo  (právně podpořená výhoda) panovníka, který ji uděloval při nástupu na trůn
Až do středověku se jednalo o odpuštění dluhů
 
VÁCLAV HAVEL
a) amnestie v Československu po pádu komunismu (leden a únor 1990) –udílel ji prezident federace
b) amnestie v samostatné ČR (únor 1993 a 1998) –udílí prezident, spolupodpis předsedy vlády, odpovědnost nese vláda
Amnestie v ostatních zemích
Německo – Spolkový sněm
Francie – při volbě prezidenta
USA – prezident nebo Kongres
Rusko – Státní duma
Řecko – prezident (doporučení ministra financí)
 
Klausova amnestie
Leden 2013, krátce před koncem 2. funkčního období
K příležitosti osamostatnění ČR
Silně kritizována, příprava 10 let
3 cíle, které amnestie sledovala:
1)Odpuštění méně závažných činů
2)Propuštění seniorů
3)Zastavení dlouhých soudních řízení
 
 Co byl tedy skutečný důvod amnestie?
Děkuji za pozornost!