Amnestie

Téma prezentace: Amnestie

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Hanka

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace na téma amnestie byla vytvořena do hodin společenských věd. Obsahuje amnestie v ČR, konkrétně amnestie V. Havla a Klausovu amnestii.

 

Osnova:

AMNESTIE

Z řeckého slova amnéstia = zapomenutí

Rozhodnutí o hromadném úplném anebo částečném prominutí trestu, zahlazení odsouzení pro trestný čin

Jedná se o právní akt

Nemusí být odůvodněna

Amnestie X Milost

A.- týká se všech určitých skupin odsouzených a trestaných
– může být omezena (výše trestu,.-)

M.- užíváme jak obecný pojem tak i v užším slova smyslu
– je individuální

 

Amnestie v ČR

Doprovázena abolicí

Uděluji ji prezident se souhlasem (kontrasignací) předsedy vlády

Tímto podpisem vláda přijímá odpovědnost

ABOLICE = rozhodnutí o zastavení nebo o neuskutečnění trestního stíhání

Historie v českých zemích

Historicky se jedná o výsadní právo  (právně podpořená výhoda) panovníka, který ji uděloval při nástupu na trůn

Až do středověku se jednalo o odpuštění dluhů

 

VÁCLAV HAVEL
a) amnestie v Československu po pádu komunismu (leden a únor 1990) –udílel ji prezident federace

b) amnestie v samostatné ČR (únor 1993 a 1998) –udílí prezident, spolupodpis předsedy vlády, odpovědnost nese vláda

Amnestie v ostatních zemích

Německo – Spolkový sněm

Francie – při volbě prezidenta

USA – prezident nebo Kongres

Rusko – Státní duma

Řecko – prezident (doporučení ministra financí)

 

Klausova amnestie

Leden 2013, krátce před koncem 2. funkčního období

K příležitosti osamostatnění ČR

Silně kritizována, příprava 10 let

3 cíle, které amnestie sledovala:

1)Odpuštění méně závažných činů

2)Propuštění seniorů

3)Zastavení dlouhých soudních řízení

 

 Co byl tedy skutečný důvod amnestie?

Děkuji za pozornost!