Zážehový čtyřdobý motor – prezentace

Téma prezentace: —Zážehový čtyřdobý motor

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): zema-11

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace poskytuje stručný popis chodu zážehového čtyřdobého motoru.

 

Osnova:

 • Zážehový čtyřdobý motor
 • Jindřich Zeman Petr Myslivec
 • Základní informace

Zkráceně čtyřtakt

Motor pracující na čtyřech pohybech pístu

První takový motor sestrojil Nicolaus Otto v roce 1876.

Ve srovnání s parním motorem je menší,lehčí a hlavně účinnější.

 • Fáze motoru

      1.fáze:Sání

      Píst se pohybuje směrem do dolní úvrati

Přes sací ventil je nasávána pohonná směs

V případě přímého vstřikování se nasává pouze vzduch a benzín je vstřikován tryskou v hlavě válce

 • Fáze motoru

    2.fáze: -Komprese

Píst se pohybuje směrem do horní úvrati

Oba ventily jsou uzavřené

Nasátá směs zmenšuje svůj objem, zvětšuje tlak i teplotu

Těsně před horní úvratí je směs zapálená elektrickou jiskrou

 • Fáze motoru
 1. fáze: -Expanze

Oba ventily jsou uzavřené

Směs paliva a vzduchu zapálená elektrickou jiskrou shoří

V pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů

Ty expandují a během pohybu pístu směrem dolů konají práci

 • Fáze motoru
 1. fáze: -Výfuk

Píst se pohybuje směrem do horní úvrati

Výfukový ventil je otevřený

Spaliny z pracovního prostoru válce jsou vytlačovány do výfukového potrubí

 • P-V diagram

Ideální cyklus                    Reálný cyklus

 • KONEC

http://www.animfyzika.wz.cz/4takt.html

Použité zdroje:

http://dragon.web2001.cz/fyzika/tepelnestroje/ctyrdoby_zazehovy_01.htm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%BEehov%C3%BD_motor