Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Zážehový čtyřdobý motor

Téma prezentace: Zážehový čtyřdobý motor

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): zema-11

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace do fyziky poskytuje stručný popis chodu zážehového čtyřdobého motoru. V materiálu samozřejmě nechybí popis fází motoru.

 

Osnova:

  • Zážehový čtyřdobý motor

 

Základní informace

Zkráceně čtyřtakt

Motor pracující na čtyřech pohybech pístu

První takový motor sestrojil Nicolaus Otto v roce 1876.

Ve srovnání s parním motorem je menší,lehčí a hlavně účinnější.

 

Fáze motoru

      1.fáze:Sání

      Píst se pohybuje směrem do dolní úvrati

Přes sací ventil je nasávána pohonná směs

V případě přímého vstřikování se nasává pouze vzduch a benzín je vstřikován tryskou v hlavě válce

  • Fáze motoru

    2.fáze: -Komprese

Píst se pohybuje směrem do horní úvrati

Oba ventily jsou uzavřené

Nasátá směs zmenšuje svůj objem, zvětšuje tlak i teplotu

Těsně před horní úvratí je směs zapálená elektrickou jiskrou

  • Fáze motoru
  1. fáze: -Expanze

Oba ventily jsou uzavřené

Směs paliva a vzduchu zapálená elektrickou jiskrou shoří

V pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů

Ty expandují a během pohybu pístu směrem dolů konají práci

  • Fáze motoru
  1. fáze: -Výfuk

Píst se pohybuje směrem do horní úvrati

Výfukový ventil je otevřený

Spaliny z pracovního prostoru válce jsou vytlačovány do výfukového potrubí

  • P-V diagram

Ideální cyklus                    Reálný cyklus

 

KONEC

http://www.animfyzika.wz.cz/4takt.html

Použité zdroje:

http://dragon.web2001.cz/fyzika/tepelnestroje/ctyrdoby_zazehovy_01.htm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%BEehov%C3%BD_motor