Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Zážehový čtyřdobý motor

Téma prezentace: Zážehový čtyřdobý motor
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): zema-11
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace do fyziky poskytuje stručný popis chodu zážehového čtyřdobého motoru. V materiálu samozřejmě nechybí popis fází motoru.
 
Osnova:

  • Zážehový čtyřdobý motor

 
Základní informace
Zkráceně čtyřtakt
Motor pracující na čtyřech pohybech pístu
První takový motor sestrojil Nicolaus Otto v roce 1876.
Ve srovnání s parním motorem je menší,lehčí a hlavně účinnější.
 
Fáze motoru
      1.fáze:Sání
      Píst se pohybuje směrem do dolní úvrati
Přes sací ventil je nasávána pohonná směs
V případě přímého vstřikování se nasává pouze vzduch a benzín je vstřikován tryskou v hlavě válce

  • Fáze motoru

    2.fáze: -Komprese
Píst se pohybuje směrem do horní úvrati
Oba ventily jsou uzavřené
Nasátá směs zmenšuje svůj objem, zvětšuje tlak i teplotu
Těsně před horní úvratí je směs zapálená elektrickou jiskrou

  • Fáze motoru
  1. fáze: -Expanze

Oba ventily jsou uzavřené
Směs paliva a vzduchu zapálená elektrickou jiskrou shoří
V pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů
Ty expandují a během pohybu pístu směrem dolů konají práci

  • Fáze motoru
  1. fáze: -Výfuk

Píst se pohybuje směrem do horní úvrati
Výfukový ventil je otevřený
Spaliny z pracovního prostoru válce jsou vytlačovány do výfukového potrubí

  • P-V diagram

Ideální cyklus                    Reálný cyklus
 
KONEC
http://www.animfyzika.wz.cz/4takt.html
Použité zdroje:
http://dragon.web2001.cz/fyzika/tepelnestroje/ctyrdoby_zazehovy_01.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%BEehov%C3%BD_motor