Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Laser a jeho využití

Téma prezentace: Laser a jeho využití
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): evca.n
 


 
Popis materiálu:
Tato je prezentace se týká laseru a jeho využití. Jedná se spíše o obecný náhled na dané téma. Hodí se asi nejlépe jako referát.
 
Osnova:
¨Laser a jeho využití
¨Eva Němečková
¨Anna Faktorová
¨Laser
 
¨Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
¨ kvantový generátor světla
Vlastnosti laserového světla
v koherentnost (uspořádanost)
v jednobarevnost (monochromatické světlo)
v malá divergence (rozbíhavost)
 
¨Pravidlo vynucené emise
¨Toto pravidlo platí, pokud na atom, který se nachází na vyšší energetické hladině, dopadá kvantum další energie. Při čemž původní kvantum se nepohltí, ale výsledkem jsou dvě kvanta světelné energie (Světlo o dvojnásobné energii) – toto je také hlavní princip laserů ! Znamená to, že jedním fotonem nabouráme do atomu, a vzniknou tím dva fotony.
¨Laserové světlo
¨Vzniká stimulovanou emisí, která ke svému vzniku vyžaduje vnější podnět. Kdyby se zdroj skládal jen z jediného atomu, byl by vznik stimulované emise velmi nepravděpodobný. Ve zdroji je však světlo vyzařováno obrovským množstvím atomů a to stimulovanou emisi usnadňuje. Nejprve je nutné, aby se co nejvíc atomů dostalo do vybuzeného stavu a pak v něm setrvalo dostatečně dlouhou dobu. Látky, ve kterých k tomuto jevu může dojít, se nazývají aktivní prostředí. Energetickým hladinám, na kterých setrvávají atomy delší dobu, se říká metastabilní hladiny.
 
¨Typy laserů
 
Pro jejich rozdělení do skupin můžeme zvolit různá kritéria, např. podle:
¨skupenství aktivního prostředí: pevná látka, kapalina, plyn, polovodič
¨vlnová délka: submilimetrové, infračervené, viditelné světlo, ultrafialové
¨excitace (buzení, „pumpování“): optickým zářením, elektrickým polem, chemickou reakcí, elektronovým svazkem atd.
¨počet energetických hladin: dvou, tří a vícehladinové
¨režim práce: pulzní, kontinuální (spojitý)
 
Z těchto kritérií zůstává prakticky beze změny jen rozdělení podle prvního kritéria. S vývojem stále nových typů se ostatní uvedené skupiny neustále doplňují a mění.
 
¨Využití laseru
¨ medicína
¨ průmysl
¨ astronomie
¨ měření vzdáleností
¨ vojenství
¨ čárové kódy, laserové ukazovátko, tiskárny
 
¨Medicína
¨ Medicínské laserové přístroje se dělí podle výkonu. Čím je výkon vyšší, tím víc energie paprsky transportují. Podle výkonu se tedy odvíjí jejich praktické využití. Každá lékařská disciplina vyžaduje pro své účely přesnou charakteristiku použití laseru, protože pro každý typ tkáně je vhodná jiná vlnová délka laseru. Delší vlnová délka proniká hlouběji do tkáně, ale nepůsobí tak silně. Kratší vlnové délky se hodí například pro stomatologii, delší nacházejí využití v rehabilitaci.
¨Výhody
¨Sterilita – při použití laserového skalpelu nedojde ke kontaktu tkáně s cizím tělesem, na kterém by mohly být různé zdroje infekce.
¨Přesnost – laserový skalpel má účinnou plochu podstatně užší než běžný ocelový skalpel, není však méně efektivní. Naopak, řez je velmi tenký a jen nezbytně dlouhý, hojení je tedy rychlejší a celý proces je vůči organismu šetrnější.
¨Možnost vaporizace tkání – laserem je možno tkáň zahřát na velmi vysokou hodnotu a odstranit ji takto z těla.
 
Použití laseru v oblastech:
vChirurgie
vDermatolgie
vOphtalmologie
v Gynekologie
v Stomatologie
vOnkologie
v Rehabilitace
 
Dermatologie
¨Léčba špatně se hojících ran, jizev, proleženin, oparů, pigmentových skvrn, vyhlazování kožního povrchu, akné, odstraňování nežádoucího ochlupení, bradavic, mateřských znamének apod.
Ophtalmologie
voperace očních vad (krátkozrakost, dalekozrakost)
vodstranění zeleného zákalu, postižení sítnice při cukrovce apod.
 
Rehabilitace
v poúrazové stavy
v bolest páteře nejrůznějšího původu
v syndrom bolestivého ramena a tenisového lokte
v svalová ztuhlost
v artrózy


 
Děkujeme za pozornost