Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Fotovoltaika

Téma prezentace: Fotovoltaika

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Machala

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje možnosti využívání sluneční energie, historii a fungování fotovoltaiky. Nechybí ani výhody a nevýhody využití sluneční energie.

 

Osnova:

Proč jsem si vybral toto téma?

 • fosilní paliva jsou neekologická
 • nejvýznamnější formou energie je elektřina
 • vhodnou náhradou jsou Alternativní zdroje:

– Energie větru

– Energie vody

– Energie slunce

– Spalování biomasy

 • sluneční energie se dá využít téměř všude

Možnosti využívání sluneční energie

 • sluneční energii lze využívat dvěma způsoby:

a)Pasivně

b)Aktivně

– Přímo

– Nepřímo

Co je to fotovoltaika?

 • je přímá přeměna sluneční energie na elektrickou energii
 • jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví
 • fotovoltaika je již běžnou součástí života
 • Fotovoltaické články mají široké uplatnění

Historie:

 • fotovoltaický jev byl objeven již v 19. století
 • důležitým obdobím pro vývoj jsou 70. léta

Jak fotovoltaika funguje?

Základem je fotoelektrický jev

Sluneční světlo obsahuje fotony

Fotony dopadají na článek

Základní typy fotovoltaických článků

a)Monokrystalické

články

Fotovoltaické panely

Panel se skládá z několik článků

Taková série se nazývá fotovoltaický panel

Články jsou zapouzdřeny a zakryty sklem

Obal slouží jako ochrana před nežádoucími vlivy

Fotovoltaické systémy

Systém se skládá z několika panelů a pomocných zařízení

Rozdělení fotovoltaických systémů

a) Systémy Griddoff

-není připojen k rozvodné síti

b) Systémy Gridd – on

-je připojený k rozvodné síti

Pomocná zařízení fotovoltaického systému

Měnič proudu

-mění stejnosměrný proud na střídavý

Elektroměr spotřebované energie

-měří spotřebovanou energii (zelený bonus)

Elektroměr prodané energie

– měří energii dodanou do sítě

Akumulátor

-akumuluje nespotřebovanou energii

Vyplatí se realizace fotovoltaické elektrárny?

Stát musí povinně tento zdroj dotovat

  Jsou dvě možnosti prodeje

a)Můžeme veškerou energii prodat

b)Můžeme využít tzv. zelený bonus

 

Fotovoltaický systém o výkonu 10,34 kW

Systém se nachází v obci Bučovice na střeše rodiného domu

Skládá se ze 47 panelů

Systém byl uveden do provozu 23.11.2009

Celkové náklady činily 1 237 606 Kč

Elektřina vyrobená v roce 2010

Závěr

Fotovoltaika je rychle rozvíjející se obor

Výhody využití sluneční energie

Nízké provozní náklady

Sluneční energie je zdarma

Nejčistší a nejšetrnější způsob výroby elektrické energie

Nevýhody využití sluneční energie

Vysoká počáteční investice

Kolísavý výkon fotovoltackého systému

Děkuji vám za pozornost