Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Fotovoltaika

Téma prezentace: Fotovoltaika
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Machala
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje možnosti využívání sluneční energie, historii a fungování fotovoltaiky. Nechybí ani výhody a nevýhody využití sluneční energie.
 
Osnova:
Proč jsem si vybral toto téma?

 • fosilní paliva jsou neekologická
 • nejvýznamnější formou energie je elektřina
 • vhodnou náhradou jsou Alternativní zdroje:

– Energie větru
– Energie vody
– Energie slunce
– Spalování biomasy

 • sluneční energie se dá využít téměř všude

Možnosti využívání sluneční energie

 • sluneční energii lze využívat dvěma způsoby:

a)Pasivně
b)Aktivně
– Přímo
– Nepřímo
Co je to fotovoltaika?

 • je přímá přeměna sluneční energie na elektrickou energii
 • jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví
 • fotovoltaika je již běžnou součástí života
 • Fotovoltaické články mají široké uplatnění

Historie:

 • fotovoltaický jev byl objeven již v 19. století
 • důležitým obdobím pro vývoj jsou 70. léta

Jak fotovoltaika funguje?
Základem je fotoelektrický jev
Sluneční světlo obsahuje fotony
Fotony dopadají na článek
Základní typy fotovoltaických článků
a)Monokrystalické
články
Fotovoltaické panely
Panel se skládá z několik článků
Taková série se nazývá fotovoltaický panel
Články jsou zapouzdřeny a zakryty sklem
Obal slouží jako ochrana před nežádoucími vlivy
Fotovoltaické systémy
Systém se skládá z několika panelů a pomocných zařízení
Rozdělení fotovoltaických systémů
a) Systémy Griddoff
-není připojen k rozvodné síti
b) Systémy Gridd – on
-je připojený k rozvodné síti
Pomocná zařízení fotovoltaického systému
Měnič proudu
-mění stejnosměrný proud na střídavý
Elektroměr spotřebované energie
-měří spotřebovanou energii (zelený bonus)
Elektroměr prodané energie
– měří energii dodanou do sítě
Akumulátor
-akumuluje nespotřebovanou energii
Vyplatí se realizace fotovoltaické elektrárny?
Stát musí povinně tento zdroj dotovat
  Jsou dvě možnosti prodeje
a)Můžeme veškerou energii prodat
b)Můžeme využít tzv. zelený bonus
 
Fotovoltaický systém o výkonu 10,34 kW
Systém se nachází v obci Bučovice na střeše rodiného domu
Skládá se ze 47 panelů
Systém byl uveden do provozu 23.11.2009
Celkové náklady činily 1 237 606 Kč
Elektřina vyrobená v roce 2010
Závěr
Fotovoltaika je rychle rozvíjející se obor
Výhody využití sluneční energie
Nízké provozní náklady
Sluneční energie je zdarma
Nejčistší a nejšetrnější způsob výroby elektrické energie
Nevýhody využití sluneční energie
Vysoká počáteční investice
Kolísavý výkon fotovoltackého systému

Děkuji vám za pozornost