Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Uhlík

Téma prezentace: Uhlík
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): terez100
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace byla vytvořena do hodiny chemie. Najdete zde informace o uhlíku, jeho sloučeninách, vázanosti, výrobě a použití.
 
Osnova:
žUhlík
žLatinsky: Carboneum
Značka: C
žUhlík
žTypický nekov, IV. A skupina, vynikající vodič
žTvoří základní stavební kámen všech organických sloučenin
žVolně v přírodě se vyskytuje jako diamant,  grafit a fulleren
žVázaný v anorganických sloučeninách (uhličitany, hydrogenuhličitany) a organických sloučeninách (uhlovodíky, bílkoviny, sacharidy, nukleové kyseliny)
žUhlí, ropa, zemní plyn
žSloučeniny uhlíku
žBezkyslíkaté
kyanidy (KCN, NaCN)
halogenidy (CCl4, NaCl)
karbidy (CaC2, Fe3C)
žKyslíkaté
oxidy ( CO2, CO)
kyseliny (H2CO3,)
soli kyselin (Na2CO3 , CaCO3 )
žVolně vázaný uhlík
žGrafit (tuha)
– černý a měkký, nejčastější, vrstevnatá struktura, vodič el. Proudu
žDiamant
– bezbarvý, hořlavý, kubická struktura, je nejtvrdší, velmi cenný, vodič tepla, hmotnost se udává v karátech
žFulleren
– uměle vyrobený, struktura podobná fotbalovému míči
 
žVýroba a použití
žGrafit
reakce koksu s křemenným pískem za velmi vysoké teploty (1200 °C)
využití: tuha v psacích potřebách, elektrody, výroba oceli, žáruvzdorný materiál
žDiamant
výroba z grafitu za vysokých teplot ve speciálních zařízeních. Je to nákladné a náročné.
využití: umělý – řezání, vrtání, leštění, výroba čipů, procesorů
přírodní – klenotnictví
žUhlík vázaný ve sloučeninách
Oxidy
žCO – oxid uhelnatý
– jedovatý, bez zápachu, reaktivní, za normálních teplot nereaguje s vodou, má redukční účinky
vznik:  2C + O2 → 2CO
dříve jako plynné palivo, chemický, potravinářský průmysl
žCO2 – oxid uhličitý
– nedýchatelný, nehořlavý, velmi stabilní, bezbarvý
vznik:  C + O2 → CO2
potravinářství, lékařství, hnací plyny, hasící přístroje
 
žUměle vyrobené formy
žKoks
– karbonizace černého uhlí, vysoká teplota, bez přístupu vzduchu
využití: v ocelářství, výhřevné palivo, redukční činidlo
žSaze
– nedokonalé spalování uhlovodíků (methan)
využití: plnidlo při výrobě pryže, pneumatik,  plastů, tiskařská čerň
žAktivní uhlí
– termický rozklad rostlin nebo dřevěných pilin
Za přítomnosti anorganických solí.
žVýznamné reakce
žKoloběh vápníku v přírodě (= rovnice krasových jevů)
Vznik jeskyní:
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
Vznik krápníků:
Ca(HCO3)2 →CO2 + H2O + CaCO3
žRovnice tuhnutí malty
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
žRovnice fotosyntézy
6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2.
žVýskyt a využití uhlíku
žZnačně rozšířený prvek jak na Zemi, tak ve vesmíru
žTvoří těla organismů – cukry, tuky, nukleové kyseliny atd.
žZlepšení tvrdosti – tzv. impregnace uhlíku (prováděna kovy)
žV lékařství jako živočišné uhlí
žJako fosilní paliva – uhlí, ropa, zemní plyn
 
žKonec prezentace
žZdroje:
www.wikipedie.cz
www.google.cz