Uhlík

Téma prezentace: Uhlík

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): terez100

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace byla vytvořena do hodiny chemie. Najdete zde informace o uhlíku, jeho sloučeninách, vázanosti, výrobě a použití.

 

Osnova:

žUhlík

žLatinsky: Carboneum

Značka: C

žUhlík

žTypický nekov, IV. A skupina, vynikající vodič

žTvoří základní stavební kámen všech organických sloučenin

žVolně v přírodě se vyskytuje jako diamant,  grafit a fulleren

žVázaný v anorganických sloučeninách (uhličitany, hydrogenuhličitany) a organických sloučeninách (uhlovodíky, bílkoviny, sacharidy, nukleové kyseliny)

žUhlí, ropa, zemní plyn

žSloučeniny uhlíku

žBezkyslíkaté

kyanidy (KCN, NaCN)

halogenidy (CCl4, NaCl)

karbidy (CaC2, Fe3C)

žKyslíkaté

oxidy ( CO2, CO)

kyseliny (H2CO3,)

soli kyselin (Na2CO3 , CaCO3 )

žVolně vázaný uhlík

žGrafit (tuha)

– černý a měkký, nejčastější, vrstevnatá struktura, vodič el. Proudu

žDiamant

– bezbarvý, hořlavý, kubická struktura, je nejtvrdší, velmi cenný, vodič tepla, hmotnost se udává v karátech

žFulleren

– uměle vyrobený, struktura podobná fotbalovému míči

 

žVýroba a použití

žGrafit

reakce koksu s křemenným pískem za velmi vysoké teploty (1200 °C)

využití: tuha v psacích potřebách, elektrody, výroba oceli, žáruvzdorný materiál

žDiamant

výroba z grafitu za vysokých teplot ve speciálních zařízeních. Je to nákladné a náročné.

využití: umělý – řezání, vrtání, leštění, výroba čipů, procesorů

přírodní – klenotnictví

žUhlík vázaný ve sloučeninách

Oxidy

žCO – oxid uhelnatý

– jedovatý, bez zápachu, reaktivní, za normálních teplot nereaguje s vodou, má redukční účinky

vznik:  2C + O2 → 2CO

dříve jako plynné palivo, chemický, potravinářský průmysl

žCO2 – oxid uhličitý

– nedýchatelný, nehořlavý, velmi stabilní, bezbarvý

vznik:  C + O2 → CO2

potravinářství, lékařství, hnací plyny, hasící přístroje

 

žUměle vyrobené formy

žKoks

– karbonizace černého uhlí, vysoká teplota, bez přístupu vzduchu

využití: v ocelářství, výhřevné palivo, redukční činidlo

žSaze

– nedokonalé spalování uhlovodíků (methan)

využití: plnidlo při výrobě pryže, pneumatik,  plastů, tiskařská čerň

žAktivní uhlí

– termický rozklad rostlin nebo dřevěných pilin

Za přítomnosti anorganických solí.

žVýznamné reakce

žKoloběh vápníku v přírodě (= rovnice krasových jevů)

Vznik jeskyní:

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Vznik krápníků:

Ca(HCO3)2 →CO2 + H2O + CaCO3

žRovnice tuhnutí malty

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

žRovnice fotosyntézy

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2.

žVýskyt a využití uhlíku

žZnačně rozšířený prvek jak na Zemi, tak ve vesmíru

žTvoří těla organismů – cukry, tuky, nukleové kyseliny atd.

žZlepšení tvrdosti – tzv. impregnace uhlíku (prováděna kovy)

žV lékařství jako živočišné uhlí

žJako fosilní paliva – uhlí, ropa, zemní plyn

 

žKonec prezentace

žZdroje:

www.wikipedie.cz

www.google.cz