Absorpce

Téma prezentace: Absorpce

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Niki

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace stručně a jasně popisuje absorpci, tedy pohlcení plynu do kapaliny a funkci kolon – jsou v ní zmíněny všechny používané v ČR.

 

Osnova:

ABSORPCE

Co je to Absorpce?

  • Difuzní operace
  • Slouží k čištění nebo dělení směsí plynů a par
  • Pohlcuje se plynná směs do kapaliny
  • Kapalina je ABSORBENT

 

Podmínky:

1.Zvýšený tlak

2.Snížená teplota

Absorpční zařízení:

1.Absorpční kolony

a)Bez náplně

b)S náplní

c)Rozstřikovací (sprchová)

d)Patrové

2.Absorbéry s volným stykem kapaliny a plynu

a)Skříňový absorbér

b)Absorbér s kapalinovým filmem

Zdroje:

  • Produkty – chemická a petrochemická zařízení. ZVU POTEZ A.S. [online]. neuvedeno [cit. 2012-10-15]. Dostupné z: http://www.zvupotez.cz/chemicka-a-petrochemicka-zarizeni.html
  • Absorbce. Absorpce. Dostupné z: http://www.vscht.cz/uchi/ped/bc05/12.absorpce.pdf
  • Absorbce. Absorpce. Dostupné z: http://www.vscht.cz/uchi/ped/chi/chi.ii.text.k23.absorpce.pdf