Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Kyselina dusičná

Téma prezentace: Kyselina dusičná
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): MrLuciprd
 


 
Popis materiálu:
Prezentace popisuje obecné vlastnosti,fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti, výrobu, využití, podniky a bezpečnost týkající se kyseliny dusičné.
 
Osnova:

 • KYSELINA DUSIČNÁ
 • MYŠLENKOVÁ MAPA
 • KYSELINA DUSIČNÁ (Acidum nitricum)
 • triviální název: lučavka
 • sumární vzorec: HNO3
 • 2. nejvýznamnější anorganická kyselina
 • bezbarvá kapalina (čistá- zbarvena do žluta)

← oxidující (O)
žíravá (C)→

 • FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
 • teplota varu: 83 °C
 • teplota tuhnutí: -42 °C (vytváří bílé krystalky)
 • nestálá- na světle a vzduchu se z ní

stává jedovatý plyn (uchováváme ji
v tmavé láhvi s dvojitým uzávěrem)
–čistá: bezbarvý plyn
4HNO3 → 4NO2 + O2 + 2H2O
–znečištěná: dým červenohnědé barvy (uvolňuje se   oxid dusičitý- NO2) = „dýmová kyselina dusičná“
4NO2  + O2 + 2H2O → 4HNO3

 • koncentrovaná kyselina dusičná (68,4%) tvoří s vodou azeotropickou směs
 • CHEMICKÉ VLASTNOSTI
 • silná jednosytná kyselina
 • oxidační i nitrační činidlo
 • součástí :

nitrační směsi (HNO3 + H2SO4)

 • použití: nitrace org. sloučenin

lučavky královské
(HNO3 + HCl v poměru 1:3)

 • použití: rozpouštění zlata a platiny
 • ACIDOBAZICKÉ VLASTNOSTI
 • reaguje s hydroxidy, solemi slabších kyselin a se zásadotvornými oxidy
 • při reakcích s kovy neodštěpuje vodík, ale jeden z oxidů dusíku (vlivem silných oxidačních vlastností)
 • ve vodném prostředí se disociuje

(=děj, při kterém dochází k štěpení komplexů,
molekul nebo solí na menší molekuly, ionty nebo radikály)

 • vytvoření oxonium : HNO3+ H2O → NO3-+ H3O+
 • OXIDAČNÍ VLASTNOSTI
 • velmi zředěná: reaguje s méně ušlechtilými kovy za uvolňování vodíku

Mg + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2

 • koncentrovaná: chová se jako silné oxidační činidlo (oxiduje všechny kovy kromě Au, Pt,Rh, Ir, Ti, Ta)

–oxidace závisí na teplotě a její koncentraci
Cu + 4 HNO3→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

 • Pasivace kovu- při reakci konc. HNO3 s některými kovy (př. Cr, Al, Fe,..) vytvoří kyselina na povrchu kovu ochranou vrstva oxidu (zabraňuje další průběh reakce)

 

 • VÝROBA

V HISTORII: reakcí čilského ledku (dusičnanu sodného) s kyselinou sírovou
NYNÍ:
1.laboratorní příprava
–vytěsnění z dusičnanu draselného (popř. sodného) pomocí kyseliny sírové a následná destilace
 
2NaNO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2HNO3
 

 • VÝROBA
 • 2.PRŮMYSLOVĚ (Oswaldův proces)

–katalytickou oxidací amoniaku- čpavku (Pt, 800°C)
4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O
2 NO + O2 → 2 NO2
3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO
–vzniklý oxid se zoxiduje na vyšší stupeň a vstupuje do reakce až do doby, než se veškerý NO2 přemění na kyselinu dusičnou:
2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2
3HNO2 → HNO3 + 2NO + H2O
 

 • VYUŽITÍ
 • 1.chemický průmysl

–jako okysličovadlo (oxidační činidlo)

 • 2.výroba:

výbušnin: používá se nitrace

 • TRINITROGLYCERIN- základní složka dynamitu
 • TRINITROTOLUEN (TNT)- trhavina
 • DUSIČNAN AMONNÝ

–k výrobě výbušnin, bengálských ohňů,
samozápalných směsí
 

 • VYUŽITÍ

průmyslových hnojiv:

 • DUSÍKATÁ HNOJIVA (rostliny rychleji rostou, ale jsou málo odolné):
 • DUSIČNAN AMONNÝ (NH4NO3 )- bohatý na dusík

barviv
léčiv
 

 •   PODNIKY
 • Chemoprojekt:

–závod pro technologickou výrobu dusíkatých hnojiv na bázi kyseliny dusičné i samotné kyseliny dusičné
 
Maďarsko  Francie

 • LOVOSICE
 • 1945- vyrobena 1. kyselina dusičná
 • vyráběly se zde umělá hnojiva, kyselina sírová i superfosfát

– název závodu : DUČE (Dusíkárny Čechy)
 

 • BEZPEČNOST
 • „Kyselina dusičná je silná žíravina.

Při manipulaci s ní bys měl(a) používat rukavice. Při potřísnění zanechává na pokožce žluté skvrny.“

 • „Pokud se náhodou poliješ kyselinou dusičnou, okamžitě omývej postižené místo proudem studené vody (asi 10 minut). Větší postižení je nutné neutralizovat roztokem sody a okamžitě vyhledat lékaře!“

 

 • ZDROJE
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1
 • http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny16.html
 • http://www.chemoprojekt.cz/index/clanky/kategorie/kyselina_dusicna
 • http://web.meulovo.cz/dnesek/2004/0401_08.html
 • učebnice:

–CHEMIE I /obecná a anorganická/ pro gymnázia
(V. Flemr, B. Dušek)