Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Struktura a tvorba prezentace

STRUKTURA A TVORBA GRAFICKÉ PREZENTACE
Grafická prezentace je skvělý prostředkem, jak podpořit a ozvláštnit váš projev na veřejnosti. Hovoříme vlastně o souhrnu sdělení, který můžete obohatit vložením animací, videí, odkazů nebo zvuků, a to vše sladit do divácky přitažlivé formy. Tvorba prezentace s sebou nese jistá úskalí a její špatná forma vám může naopak uškodit. Dnes se podíváme na několik rad a typů, jak by struktura takové prezentace měla vypadat.
 
Obsah prezentace
Zde je jasné, že obsah by měl korespondovat s tím, o čem budete přednášet. Měl by váš souvislý projev podporovat a vhodně doplňovat. Je třeba si na začátku určit, co chcete říct a jakou formou. Prezentace by pak měla obsahovat téma, úvod, všechny důležité body sdělení, závěrečné shrnutí a informace o autorech.
 
Délka prezentace
Této kapitole věnujte zvláštní pozornost. Vzpomeňte si na to, když jste se sami jako divák v minulosti zúčastnili prezentace, a vybavte si, jaké pocity jste měli, když se vás nervózní řečník snažil zahltit všemožnými dostupnými informacemi po dobu nekonečných dvou hodin. Méně je někdy více. V prezentaci byste měli zmínit vše důležité, ale zbytečně ji nenatahovat do co nejdelšího časového úseku. Co se týče počtu slidů, řiďte se jednoduchým pravidlem. Kolik minut plánujete mluvit, maximálně tolik slidů bude vaše prezentace obsahovat. Ještě lepšího efektu dosáhnete, když počet minut vydělíte třemi. Pokud tedy plánujete hodinové povídání, optimální počet bude dvacet slidů.
 
Úvodní slide
Otevření vašeho výstupu, první, co divák uvidí, proto je velice důležitý. Uveďte výstižný název (měl by se skládat maximálně ze sedmi slov, raději méně), jména autorů (případně spoluautorů) a instituci, ze které přicházíte.
 
Slide číslo 2
Stránka plnící funkci úvodu. Vložte do něj osnovu přednášky tak, aby si publikum mohlo udělat představu o tom, co je čeká a na co se mohou těšit.
 
Obsahové slidy
,,Vnitřek“ prezentace je již zcela ve vaší režii. Důležité je ale uvědomit si jednu věc, kterou spousta lidí stále nechápe. Prezentace není o tom, že do ní napíšete co nejvíce textu, v nejhorším případě ani nenecháte dostatečný prostor pro jeho přečtení. Veškeré znalosti máte v hlavě, a jste to právě vy, kdo je slovní formou zprostředkuje. Do obsahu prezentace zaneste pouze hlavní a nejdůležitější body, volte heslovitou formu. Doplnění obrázkem, tabulkou či odkazem není nic proti ničemu, naopak to pomůže udržet diváky svěží a vzbudit v nich zájem.
 
Závěrečné slidy
Rozhodněte se, zda zvolíte pouze jeden či dva. Obě varianty jsou přípustné, nejvíce se nám ovšem osvědčila možnost dvou slidů, přičemž na předposledním v několika větách shrňte základní myšlenky toho, o čem jste mluvili, na posledním potom poděkujte spolupracovníkům a divákům, a dejte prostor pro diskuzi a dotazy. Můžete uvést také kontakt na vás.
 
Grafika prezentace
To, jak bude vaše prezentace vypadat, je důležité přizpůsobit situaci a charakteru publika. Jestliže chystáte povídání pro dětské publikum, nemusíte se bát barev a obrázků. Pokud ovšem bude vaše prezentace pro odborné dospělé publikum, výrazné křiklavé barvy
a spousta různých úprav a doplňků vaše dílo znepřehlední tak, že na diváka nedopadne kýžený efekt.
Vždy je lepší držet se mírnější varianty, takzvané ,,čisté“ verze, pozadí by mělo být světlé (bíle, světle šedé, béžové) a na něm dobře čitelné písmo (tmavě hnědé, černé). Stylem či barvou odlište nadpisy a podnadpisy. Nic ale nepřehánějte, prezentace musí působit jasně a přehledně. Můžete využít možnosti vložit již přednastavené grafické úpravy, které najdete v prezentačních programech, anebo vytvořit svůj vlastní osobitý styl.
 
Autor návodu: Caterine