Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Projevy těla při prezentování

PROJEVY TĚLA PŘI PREZENTOVÁNÍ
Málokdo si dovede představit, co všechno o vás prozradí vaše tělo. V tomto článku volně navážeme na články Pohyb při prezentaci a Gestikulace, a přidáme k těmto dvěma oblastem ještě další. Bude se jednat o pohyby očí, mimiku, haptiku, proxemiku a biologické projevy těla. Všechny tyto faktory mají vliv na vaše působení a celkový výsledek prezentace, bývají vrozené a každému jedinci přirozené, s některými se dá pracovat, s jinými nenaděláte nic, vždy je ale dobré o nich alespoň vědět a vnímat, že existují.
 
Pohyby očí
Oči jsou okno do duše člověka. Věřte tomu, že váš pohled je důležitý, a publikum si ho všimne. Krátkým přirozeným očním kontaktem projevíte zájem o druhou osobu. Nemělo by se ovšem jednat o dlouhý, ostrý a přímý pohled. Chápeme, že možná hledáte záchytný bod, nevybírejte si ale jednu konkrétní náhodnou osobu, kterou budete celou dobu upřeně sledovat, za prvé by ji mohl váš přehnaný pohled znervózňovat, za druhé by ostatní získali pocit, že se jim dostatečně nevěnujete. Pokud nevíte, co s očima, ideální bude opisovat pohledem tvar písmene ,,Z“ lehce nad hlavami posluchačů.
 
Mimika
V souvislosti s mimikou se jedná o vyjadřování pocitů výrazem tváře. Způsobují ji stahy svalů obličeje a je úzce spjata s očním kontaktem. Pomocí těchto projevů mohou posluchači vyčíst z vaší tváře nervozitu, radost, štěstí, smutek a další pocity. Mezi nejvýraznější prvky mimiky se řadí smích a pláč. Pláč se do prezentování samozřejmě nehodí, ale dejte pozor na smích, který je ovlivnitelnější. Není problém se krátce zasmát, žádá – li si to situace a je to v rámci přirozenosti, ovšem dlouhý, hlasitý smích, ještě ke všemu svému vlastnímu vtipu, není to, co diváci uvítají s otevřenou náručí.
 
Haptika
Haptika je záležitost, která by to prezentace zcela patřit neměla, přesto ji někteří užívají, tak na ni upozorníme. Jedná se o kontakt prostřednictvím hmatu, čili dotyku. Dotek dělíme na přímý (kůže na kůže) a nepřímý (kůže na oblečení). V případě prezentace by se dal užít prvek potřesení rukou jako přátelský projev, pokud se do vhodné situace s nějakým posluchačem dostanete. Rozhodně byste to však neměli s kontaktem nijak přehánět, níže se dočtete o proxemických zónách, v těch se pohybujte. Co by mohlo být vašim dalším prozrazujícím faktorem je takzvaná sebehaptika, v překladu dotýkání se vlastního těla. Například propletené ruce v klíně mohou značit nervozitu.
 
Proxemika
Jedná se o druh neverbální, tedy bezeslovné komunikace. Vyjadřuje vztah mezi subjekty prostřednictvím vzdálenosti, která je od sebe dělí. Hlavními kategoriemi vzdálenosti jsou čtyři zóny. Intimní, ve které je vzdálenost komunikujících menší než 60 centimetrů, následuje osobní, kde se jedná o rozptyl mezi 60 – 120 cm, společenská zóna je brána od 1,2 do 3,6 metrů, poslední zónou je zóna veřejná, od 3,6 do 7,6 metrů. Se vzdáleností od diváků byste měli pracovat. Rozhodně nevyužívejte intimní zónu, ideální je pohybovat se kolem společenské hranice. Zkuste jednat přirozeně podle situace, pokud odpovídáte na konkrétní dotaz konkrétnímu člověku, klidně k němu přistupte blíže, následně popojděte a vraťte se na své místo. Snažte se s publikem neztratit kontakt, pokud budete stát stále na stejném místě jako kůl v plotě, diváky to brzy přestane bavit.
 
Biologické projevy
Do poslední kategorie jsou řazeny ostatní tělesné projevy, které jsou pro každého z nás individuální, a většinou s nimi bohužel nic moc nenaděláme. Pokud si je ale uvědomíme a budeme s nimi dopředu počítat, nepřekvapí a nezastihnou nás nepřipravené.
Sucho v ústech při mluvení je častým jevem, při kterém neporadíme nic jednoduššího, než si připravit k ruce sklenici či lahev vody, ze které se můžete napít v průběhu projevu. Zvýšené pocení je zrovna záležitost, se kterou nic moc udělat nejde, dobré je si alespoň vzít s sebou oblečení, na kterém nebudou patrné žádné stopy, a tím pádem vás jejich viditelnost ještě více znervózní. Třes rukou je nepříjemná záležitost, vezměte si k sobě pomocný předmět, například propisku, kterou můžete v prstech svírat,
a to vás bude uklidňovat. Případně se můžete opřít o řečnický pult, který vám dodá jistotu
a stabilitu.
Na závěr je nutno přidat jednu důležitou informaci. Nezapomínejte na to, že jsme jen lidé, a jakékoli tělesné projevy jsou lidské. Není třeba se zbytečně stresovat, i když je vaše prezentace důležitá, nejde o život. S tímto přístupem to půjde určitě snadněji!
 
Autor návodu: Caterine