Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Hlas jako váš nástroj

HLAS JAKO VÁŠ NÁSTROJ
Málokdo se práci s hlasem při prezentování věnuje, přitom se jedná o jeden z nejdůležitějších aspektů veřejného projevu. Právě prostřednictvím hlasu a řeči zprostředkováváte posluchačům své myšlenky, proto byste mu měli věnovat patřičnou pozornost. V dnešním článku se zaměříme na čtyři aspekty hlasu, a to hloubku, dynamiku, intonaci a pauzování. Co vlastně znamenají a jak by se jich mělo v prezentaci správně užívat, se dozvíte v následujících řádcích.
 
Vysoký nebo hluboký?
Výška hlasu byla dána do vínku každému z nás. V obecné rovině můžeme rozlišit tři typy hlasů, hluboký hlas (říkáme mu bas a alt), hlas v mezích normálu a vyšší hlas (tenor, soprán). Mnoho lidí si myslí, že jejich hlas nezní dobře a mají s tím problém, ve skutečnosti však nezáleží na tom, jak vysoký či hluboký váš hlas je, ale jak je vstřícný k posluchačům a jak s ním umíte pracovat. Celkově byste se v projevu měli pokusit užívat klidný, hluboký, vyrovnaný a přátelský tón.
 
Správná dynamika
Dynamika neboli síla hlasu je důležitou součástí tematiky práce s hlasem. Opět zde rozlišujeme tři kategorie, mezi které řadíme tichý projev (šepot), hlasitost v mezích normálu a hlasitý projev (hluk). Při prezentování byste se měli vyhnout oběma krajním extrémům, svůj hlas ovšem udržujte na poměrně vysoké úrovni hlasitosti, aby vás posluchači dobře slyšeli a bylo vám rozumět. Pokud víte, že váš hlas není dostatečně silný, máte dvě možnosti, jak s tím v průběhu projevu pracovat. Zkraťte si vzdálenost mezi vámi a diváky, případně zkuste dopředu ovlivnit jejich rozsazení tak, že se posunou blíže k vám. Další možností je využití mikrofonu, který vám projev usnadní. Nezapomeňte však provést zvukovou zkoušku, pokud zkušenosti s ozvučením nemáte, mohlo by vás nemile překvapit.
 
Jak se poprat s intonací
Intonací rozumíme melodii řeči. Patří mezi suprasegmentální jevy, což jsou zvukové vlastnosti jazyka, které se uplatňují na úrovni vyšší, než je jeden tón. Díky intonaci můžeme rozlišovat rozkaz, otázku, přání a prosté oznámení. Také nám dovoluje vyjádřit citové zabarvení výpovědi. Intonace vašeho projevu by neměla být jednotvárná, stále stejná neboli monotónní. Ta by vaše posluchače velice rychle omrzela. Nejlepší je zůstat po většinu povídání v přirozené intonaci, chcete-li ovšem nějaký argument významně zdůraznit, nebojte se zabrousit do kategorie přehnané intonace. Pomůže vám publikum upozornit na důležitý fakt. Nemusíte ovšem tento nástroj užívat velmi často, opravdu jen pro důležité body.
 
Užívání pauz v projevu
Je mnohdy velmi náročné určit tempo řeči. Ve stresových situacích zpravidla inklinujeme k tomu náš projev zrychlit, začneme drmolit a publikum nám nerozumí. Způsobuje nám to také nedostatek dechu, po kterém lapáme, tím znervózníme ještě více
a naše mluva není pro posluchače příjemná.
Není vůbec na škodu se nad tím zamyslet a váš proslov prokládat pauzami. Nebojte se na chvilku zastavit po každé důležité informaci, zabijete hned dvě mouchy jednou ranou. Za prvé dáte prostor divákům si v klidu promyslet a vstřebat to, co jste řekli, za druhé získáte prostor sami pro sebe, vydechnete a v klidu se zamyslíte nad tím, co plánujete sdělit dál. Také se vám zlepší dýchání a celkově se vám bude hovořit lépe.
Kde všude tedy pauzy vložit, na to existuje snadná odpověď. Zmírněte všude tam, kde byste v psaném projevu vložili tečku či čárku. Také za každým důležitým sdělením nebo argumentem, o kterém je potřeba více popřemýšlet. Vyzkoušejte si v klidu domova cvičení, ve kterém budete číst psaný text, pauzy v něm zaznamenejte a dodržujte. Dobré je, aby vás ze začátku někdo krotil a kontroloval.
Teď už znáte základní principy a oblasti, ve kterých se dá s hlasem pracovat. A slyšeli jste už o pojmu hlasová hygiena? Tento pojem je užíván převážně ve spojitosti s uměleckým odvětvím, herectvím a zpěvem. Řečnictví s ním ovšem přímo souvisí. Jedná se cvičení, díky kterým zlepšujete techniku hlasového projevu, nepřetěžujete váš hlas, a ten vám tak bude dobře sloužit po dlouhá léta. Nezapomeňte, že hlas je vaším mocným nástrojem, díky kterému se můžete projevovat a zprostředkovávat tvrzení, tak se o něho dobře starejte
a neunavujte ho zbytečným křičením a přetěžováním.