Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Sluneční soustava

Téma prezentace: Sluneční soustava
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Aneta Lafantová
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci naleznete stručný popis ke všem planetám sluneční soustavy + obrázky znázorňující planetu či průřez vrstvami země. V závěru je vloženo schéma vzdálenosti planet od Slunce a srovnání velikosti planet. Přeji příjemné učení čí prezentování :).
 
Osnova:
SLUNEČNÍ SOUSTAVA
Slunce

vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě dalších 7 miliard let.
září díky termonukleárním reakcím v jádře.
obíhá okolo středu mléčné dráhy
oběh trvá přibližně 226 milionů let
na rovníku se otočí jednou za 25 dní, na pólu za 36 dní
planeta nejbližší ke Slunci
nejmenší ze sluneční soustavy
povrch pokrytý především krátery
rotační doba
planety je 59 dnů
téměř bez atmosféry
teplota povrchu kolísá mezi −180 a 430 °C
na rok 2014 plánuje Evropa spolu s Japonci start sondy BepiColombo
VENUŠE

sousedí se Zemí
vznikla přibližně před 4,6  miliardami let
je zahalená v husté atmosféře
dobře odráží sluneční svit, proto je snadné ji v některých obdobích nalézt na obloze
díky neměnnosti počasí se povrch planety téměř nezměnil ani za milióny let
je pojmenovaná po římské bohyni lásky a krásy
země
vznikla před 4,6 miliardy let
poloměr planety je skoro 6,5 tisíce kilometrů
jediná planeta v celém Vesmíru, o které víme, že na ní existuje život.
má dostatečně hustou atmosféru, dostatek kapalné vody v povrchových oceánech.
kolem Země obíhá jediný měsíc s vázanou rotací.
je nazývána Modrou planetou
mars
„rudá planeta‘‘
povrch pokryt načervenalým pískem a prachem
barva je způsobena vysokým obsahem železa
obrovské sopky, největší – Olympus Mons
spojována s mimozemským životem
nejsledovanější planetou Sluneční soustavy
přínosem pro lidské poznání
Olympus Mons
jupiter
největší a nejhmotnější planeta Sluneční soustavy
chemické složení podobné Slunci
je složen převážně z vodíku, hélia a organických sloučenin
okolo planety se nacházejí slabé prstence a silné radiační pole
planeta je pojmenována po římském bohu Jovovi
saturn
druhá největší planeta sluneční soustavy
tvořena převážně vodíkem s malým podílem hélia
hmotnost 95x vyšší, než hmotnost Země
vzdálenost Saturnu od Slunce je více než 1 400 000 000 km
je jedinou planetou ve sluneční soustavě, jejíž hustota je natolik nízká, že by v dostatečně velkém oceánu plaval.
uran
další z plynných obrů s velmi nízkou teplotou
atmosféra obsahuje metan, způsobující namodralé zbarvení
jádro z hornin a železa
planeta má 11 málo viditelných prstenců
jeden oběh kolem Slunce mu zabere celých 84 roků
má 27 měsíců z nichž nejznámější je Titania
neptun
nejvzdálenější planeta sluneční soustavy
planeta byla objevena v roce 1846 Johannem Gallem
má charakteristicky modrou barvu, která je zapříčiněna množstvím metanu v atmosféře
Uran a Neptun jsou někdy vyčleňováni do zvláštní kategorie jako tzv. „ledoví obři
atmosféra je složena převážně z vodíku ahélia s větším podílem vody, čpavku a metanu
Vzdálenost planet od slunce