Sluneční soustava

Téma prezentace: Sluneční soustava

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Aneta Lafantová

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci naleznete stručný popis ke všem planetám sluneční soustavy + obrázky znázorňující planetu či průřez vrstvami země. V závěru je vloženo schéma vzdálenosti planet od Slunce a srovnání velikosti planet. Přeji příjemné učení čí prezentování :).

 

Osnova:

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Slunce

vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě dalších 7 miliard let.

září díky termonukleárním reakcím v jádře.

obíhá okolo středu mléčné dráhy

oběh trvá přibližně 226 milionů let

na rovníku se otočí jednou za 25 dní, na pólu za 36 dní

planeta nejbližší ke Slunci

nejmenší ze sluneční soustavy

povrch pokrytý především krátery

rotační doba
planety je 59 dnů

téměř bez atmosféry

teplota povrchu kolísá mezi −180 a 430 °C

na rok 2014 plánuje Evropa spolu s Japonci start sondy BepiColombo

VENUŠE

sousedí se Zemí

vznikla přibližně před 4,6  miliardami let

je zahalená v husté atmosféře

dobře odráží sluneční svit, proto je snadné ji v některých obdobích nalézt na obloze

díky neměnnosti počasí se povrch planety téměř nezměnil ani za milióny let

je pojmenovaná po římské bohyni lásky a krásy

země

vznikla před 4,6 miliardy let

poloměr planety je skoro 6,5 tisíce kilometrů

jediná planeta v celém Vesmíru, o které víme, že na ní existuje život.

má dostatečně hustou atmosféru, dostatek kapalné vody v povrchových oceánech.

kolem Země obíhá jediný měsíc s vázanou rotací.

je nazývána Modrou planetou

mars

„rudá planeta‘‘

povrch pokryt načervenalým pískem a prachem

barva je způsobena vysokým obsahem železa

obrovské sopky, největší – Olympus Mons

spojována s mimozemským životem

nejsledovanější planetou Sluneční soustavy

přínosem pro lidské poznání

Olympus Mons

jupiter

největší a nejhmotnější planeta Sluneční soustavy

chemické složení podobné Slunci

je složen převážně z vodíku, hélia a organických sloučenin

okolo planety se nacházejí slabé prstence a silné radiační pole

planeta je pojmenována po římském bohu Jovovi

saturn

druhá největší planeta sluneční soustavy

tvořena převážně vodíkem s malým podílem hélia

hmotnost 95x vyšší, než hmotnost Země

vzdálenost Saturnu od Slunce je více než 1 400 000 000 km

je jedinou planetou ve sluneční soustavě, jejíž hustota je natolik nízká, že by v dostatečně velkém oceánu plaval.

uran

další z plynných obrů s velmi nízkou teplotou

atmosféra obsahuje metan, způsobující namodralé zbarvení

jádro z hornin a železa

planeta má 11 málo viditelných prstenců

jeden oběh kolem Slunce mu zabere celých 84 roků

má 27 měsíců z nichž nejznámější je Titania

neptun

nejvzdálenější planeta sluneční soustavy

planeta byla objevena v roce 1846 Johannem Gallem

má charakteristicky modrou barvu, která je zapříčiněna množstvím metanu v atmosféře

Uran a Neptun jsou někdy vyčleňováni do zvláštní kategorie jako tzv. „ledoví obři

atmosféra je složena převážně z vodíku ahélia s větším podílem vody, čpavku a metanu

Vzdálenost planet od slunce