Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Suché tropy – pouště tropů a subtropů

Téma prezentace: Suché tropy
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Kate S.
 


 
Popis materiálu:
Prezentace se zabývá výskytem pouští, jejich podnebím, typy, říčními sítěmi, osídlením či největšími světovými pouštěmi na světe.
 
Osnova:
—Pouště tropů a subtropů
—Kateřina Mertlová 1.R
 
—Oblasti s malými trsy roztroušených rostlin nebo úplně bez rostlin. Pravé pouště ( nikoli polopouště ) tvoří 1/8 povrchu souše.
—Největším problémem, s nímž se musí živé organismy vyrovnat, jsou vysoké teploty, nedostatek vody, potravy a také přístřeší.
—Žijí zde hadi, štíři, drobný hmyz a velbloudi.
—Výskyt pouští
—Pouště se rozdělují na: a) klimatické (pasátové)-Pouště se vyskytují v obratníkových oblastech vysokého tlaku vzduchu.
—b) pobřežní pouště- jsou podmíněny suchými pasátovými větry
—c) vnitřní pouště-v centrálních oblastech pevnin jsou ovlivněny suchým klimatem oblastí, které jsou příliš vzdálené od oceánů nebo jsou izolovány vysokými horskými hřbety
—
—Podnebí pouště
—Vzduch je v těchto oblastech stále horký a suchý.
—Roční úhrny srážek je méně než 25 cm vody
—Období sucha zde trvá 11-12 měsíců a často neprší i několik let, také vlhkost vzduchu je nepatrná
—Velké teplotní rozdíly umožnují solné zvětrávání hornin
—Bezvětří je v pouštích řídké. Časté jsou písečné bouře, které zasypávají pole, cesty…
—Pravidelné větry modelují písečné přesypy (duny), často vysoké i několik desítek metrů, nebo zvláštní půlměsícové útvary-barchany
—
—Typy pouští
—Různé typy pouští vznikají působením teplot, větru i vod.
—Kamenité pouště (hamady): Nejrozšířenější pouště. Patří k nim až 70 % všech pouštních krajin.
—Písečné pouště: většinou v nižších polohách, kam byl dříve písek nanesen větrem a vodou, a připadá na ně 20 % pouštních ploch
—Solné pouště: Solné pouště jsou méně časté a nejčastěji se vyskytují ve vnitřních oblastech pevnin. Tato území jsou zpravidla bezodtoká.
—Dalším typem pouští jsou oblázkové, které jsou také málo rozšířené.
—
—Říční síť
—Dnes jsou koryta řek po většinu roku suchá.
—Při dešťovém přívalu se voda téměř nevsakuje a tvoří povodňovou vlnu, která odnáší zvětraliny a prohlubuje koryta řek. Tento odtok trvá jen po dobu deště.
—Vádí=Suchá údolí, jež se při těchto ojedinělých deštích naplňují vodou
—V suchých tropech převládá výpar nad srážkami a v půdě tedy převažuje vzestupný pohyb vody. Půdní vláha vynáší na povrch četné minerály -> tvrdá solná, sádrovitá či vápenitá kůru-> Salinizace, kvůli které se musí zavlažované pozemky současně odvodňovat, a tak odvádět přebytečné soli
—
—Osídlení pouští
—Oázy= označení pro izolovanou oblast vegetace v poušti, výskyt v oblastech říční nebo podzemní vody
— Charakteristickým stromem oáz jsou datlové palmy, které mají všestranné využití.
—Nomádi=kočovníci
—Artézské studně: Zdroj vody pro oázy ve vnitřních pouští
—
—Největší pouště na světě
—1. Sahara (Afrika) – 8 397 420 kilometrů čtverečních.
—2. Australská poušť (Austrálie) – 1 548 940 kilometrů čtverečních.
—3. Arabská poušť (Asie) – 1 300 280 kilometrů čtverečních.
—4. Gobi (Asie) – 1 038 670 kilometrů čtverečních.
—5. Kalahari (Afrika) – 520 630 kilometrů čtverečních.
—6. Karakum a Kyzylkum (Asie) – 360 040 kilometrů čtverečních.
—7. Taklamakan (Asie) – 321 180 kilometrů čtverečních.
—8. Sonorská poušť (Severní Amerika) – 310 820 kilometrů čtverečních.
—9. Namib (Afrika) – 310 700 kilometrů čtverečních.
—10. Thár (Asie) – 259 020 kilometrů čtverečních.
—Odkazy
—https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=zMMxU52_D8qK8QfJqICwDg
—http://www.google.com/imghp?hl=cs
—http://bio-zeme.wz.cz/1.html
—http://nase-planeta.blog.cz/0809/nejvetsi-pouste-sveta