Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Suché tropy – pouště tropů a subtropů

Téma prezentace: Suché tropy

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Kate S.

 

 

Popis materiálu:

Prezentace se zabývá výskytem pouští, jejich podnebím, typy, říčními sítěmi, osídlením či největšími světovými pouštěmi na světe.

 

Osnova:

—Pouště tropů a subtropů

—Kateřina Mertlová 1.R

 

—Oblasti s malými trsy roztroušených rostlin nebo úplně bez rostlin. Pravé pouště ( nikoli polopouště ) tvoří 1/8 povrchu souše.

—Největším problémem, s nímž se musí živé organismy vyrovnat, jsou vysoké teploty, nedostatek vody, potravy a také přístřeší.

—Žijí zde hadi, štíři, drobný hmyz a velbloudi.

—Výskyt pouští

—Pouště se rozdělují na: a) klimatické (pasátové)-Pouště se vyskytují v obratníkových oblastech vysokého tlaku vzduchu.

—b) pobřežní pouště- jsou podmíněny suchými pasátovými větry

—c) vnitřní pouště-v centrálních oblastech pevnin jsou ovlivněny suchým klimatem oblastí, které jsou příliš vzdálené od oceánů nebo jsou izolovány vysokými horskými hřbety

—

—Podnebí pouště

—Vzduch je v těchto oblastech stále horký a suchý.

—Roční úhrny srážek je méně než 25 cm vody

—Období sucha zde trvá 11-12 měsíců a často neprší i několik let, také vlhkost vzduchu je nepatrná

—Velké teplotní rozdíly umožnují solné zvětrávání hornin

—Bezvětří je v pouštích řídké. Časté jsou písečné bouře, které zasypávají pole, cesty…

—Pravidelné větry modelují písečné přesypy (duny), často vysoké i několik desítek metrů, nebo zvláštní půlměsícové útvary-barchany

—

—Typy pouští

—Různé typy pouští vznikají působením teplot, větru i vod.

—Kamenité pouště (hamady): Nejrozšířenější pouště. Patří k nim až 70 % všech pouštních krajin.

—Písečné pouště: většinou v nižších polohách, kam byl dříve písek nanesen větrem a vodou, a připadá na ně 20 % pouštních ploch

—Solné pouště: Solné pouště jsou méně časté a nejčastěji se vyskytují ve vnitřních oblastech pevnin. Tato území jsou zpravidla bezodtoká.

—Dalším typem pouští jsou oblázkové, které jsou také málo rozšířené.

—

—Říční síť

—Dnes jsou koryta řek po většinu roku suchá.

—Při dešťovém přívalu se voda téměř nevsakuje a tvoří povodňovou vlnu, která odnáší zvětraliny a prohlubuje koryta řek. Tento odtok trvá jen po dobu deště.

—Vádí=Suchá údolí, jež se při těchto ojedinělých deštích naplňují vodou

—V suchých tropech převládá výpar nad srážkami a v půdě tedy převažuje vzestupný pohyb vody. Půdní vláha vynáší na povrch četné minerály -> tvrdá solná, sádrovitá či vápenitá kůru-> Salinizace, kvůli které se musí zavlažované pozemky současně odvodňovat, a tak odvádět přebytečné soli

—

—Osídlení pouští

—Oázy= označení pro izolovanou oblast vegetace v poušti, výskyt v oblastech říční nebo podzemní vody

— Charakteristickým stromem oáz jsou datlové palmy, které mají všestranné využití.

—Nomádi=kočovníci

—Artézské studně: Zdroj vody pro oázy ve vnitřních pouští

—

—Největší pouště na světě

—1. Sahara (Afrika) – 8 397 420 kilometrů čtverečních.

—2. Australská poušť (Austrálie) – 1 548 940 kilometrů čtverečních.

—3. Arabská poušť (Asie) – 1 300 280 kilometrů čtverečních.

—4. Gobi (Asie) – 1 038 670 kilometrů čtverečních.

—5. Kalahari (Afrika) – 520 630 kilometrů čtverečních.

—6. Karakum a Kyzylkum (Asie) – 360 040 kilometrů čtverečních.

—7. Taklamakan (Asie) – 321 180 kilometrů čtverečních.

—8. Sonorská poušť (Severní Amerika) – 310 820 kilometrů čtverečních.

—9. Namib (Afrika) – 310 700 kilometrů čtverečních.

—10. Thár (Asie) – 259 020 kilometrů čtverečních.

—Odkazy

—https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=zMMxU52_D8qK8QfJqICwDg

—http://www.google.com/imghp?hl=cs

—http://bio-zeme.wz.cz/1.html

—http://nase-planeta.blog.cz/0809/nejvetsi-pouste-sveta