Rumunsko (2)

Téma prezentace: Rumunsko

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Lunnkas

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace se týká předmětu zeměpis a je zpracována na téma Rumunsko. Obsahuje například základní údaje, historii, geografii, státní symboly, hospodářství či turismus.

 

Osnova:

—Rumunsko

—România (RO)

—Historie

—první osídlení – doba kamenná

—doba římská – Dácie

—6. – 7. století Slované

—boje zejména proti turkům

—bojovník kníže Vlad Tepes, zvaný Dracula vynikal krutostí

—vyhlášena nezávislost 1877

—2. sv. válka – na straně Německa

—1947 monarchie     republika

—součást východního bloku, člen Varšavské smlouvy

—neúčast na vpádu vojsk do ČSSR 1968

—Elena a Nicolae Čaušeskovi – kult (do 1989)

—17. 12. 1989 násilná revoluce

—

—Geografie

—

—Balkánský poloostrov

—sousedé:  Ukrajina
Moldavsko   Maďarsko

Srbsko

Bulharsko

—237 500 km2

—13. v Evropě

—Státní symboly

—hymna

—vlajka

—ocelová koruna (Královská)

—státní znak

—Státní systém, Správní členění

—poloprezidentská republika – Traian Băsescu

—2 komory parlamentu

—předseda vlády Cătălin Predoiu

—40 žup a obvod hl. města

—Základní údaje

—

—rumunština

—maďarština, angličtina, němčina – rozšířené

—měna – 1 leu = 100 bani, 1leu = 4,3545 €

—21,5 miliónů obyvatel

—hustota osídlení 90 obyvatel/km2

—

—Národnostní složení

—Národnostní složení „ostatní“ a náboženství

—

—Němci cca 0,4%

—Ukrajinci 0,3 %

—Turkové 0,2 %

— Srbové, Tataři, Slováci 0,1 %

—Češi 0,3%  (3 000) postupné snižování

—

—pravoslavní 87 %, katolíci 5 %

—Charakter krajiny

—

—dvě třetiny pohoří, pahorkatiny V a J Karpaty

—Moldoveanu 2 543 m

—jedna třetina – nížiny

—Dunaj – Černé moře

—podél Transylvánská plošina, Valašská nížina, Velká uherská nížina

 

—Krajina

—

—lesy mírného pásu + subtropický pás podnebí: slabě kontinentální

—Černé moře – přímořské podnebí středomořského typu

—hory – nejchladněji Karpaty

—

—Bukurešť

—

—2 061 000 obyvatel

—budova parlamentu 2. na světě (84,8)

—typické komunistické budovy, paneláky či továrny

—doprava

—Vztah k EU a ČR

—2004 NATO

—2007 EU

—eurozóna – 2014

—úroveň bilaterálních vztahů

—500 českých firem (ČEZ, Hamé, Škoda …)

—vzájemný obchodní obrat 2011- 51,43 mld. Kč

—ekonomické prezentace ČR v Rumunsku

—Hospodářství

—HDP (2005)

—Hospodářství

—méně vyspělá země

—HDP na obyvatele nejnižší z EU

—průmyslově zemědělský stát

—přechod na tržní ekonomiku

—značné nerostné bohatství (hnědé uhlí, černé uhlí, ropa, zemní plyn, zlato, železná ruda, mangan, olovo, bauxit, stříbro, kaolín a vápenec)

—železniční síť – 11 385 km, silniční síť – 153 359 km

—pšenice, oves, ječmen, kukuřice, rýže, brambory, sója,  cukrová řepa, slunečnice, vinná réva, káva, zelenina, ovoce, tabák, len

—chov skotu, ovce, kozy, prasata, drůbež, koně, buvoli

—Hospodářství

—dovoz: stroje, paliva, chemikálie, textil

—vývoz: Itálie, Německo, Francie, VB, Turecko, USA

—dodavatelské země: Itálie, Německo, Francie, Rusko

—energetika (podíl elektráren)

—tepelné 53,99%

—vodní 36,18%

—jaderné 9,81%

—ostatní 0,02%

—Turismus

—stává se oblíbenou turistickou destinací

—nízké ceny

—překrásná nedotčená místní příroda

—zlepšování kvality poskytovaných služeb

—evropské rarity a unikáty (skalní portál Ponorné hrady, celoročně zasněženou jeskyni, bahenní sopky, vodopády, kaňony apod.)

—

—Zdroje

—zemepis.eu

—zemepis.net

—zemepis.com

—rumunsko.worldcountry.cz

—wikipedia.cz

—Cestománie – Česká televize

—mzv.cz (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Velvyslanectví ČR v Bukurešti)

—rumunskem.cz

Děkuji za pozornost !
Dotazy ?