Světový oceán a polární oblasti

Téma prezentace: Světový oceán a polární oblasti

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Linda

 

 

Popis materiálu:

Prezentace je o světových oceánech a polárních oblastech. Nechybí slapové jevy, vlny, tsunami, znečištění oceánů, hospodářský význam a mnoho dalšího.

 

Osnova:

žSvětový oceán a polární oblasti

žOceány

žSvětový oceán zaujímá 71% zemského povrchu

žOceány pohlcují až 85% slunečního záření-zásobárna tepla

žPůsobí jako regulátor teploty ovzduší

žZapojuje se do oběhu vody na Zemi

žOvlivňuje pobřeží

žVznik života

žZdroj obživy

žOceány

žTichý oceán

žAtlantský oceán

žIndický oceán

žSeverní ledový oceán

 

žČásti oceánu jsou i okrajová a vnitřní moře

 

Slapové jevy (dmutí)

žJako dmutí označujeme střídavé vzestupy a poklesy mořské hladiny vyvolané gravitačním působením Měsíce a Slunce na naši planetu

žnejvětší rozsah přílivu a odlivu na světě je v zálivu Fund mezi kanadským Novým Skotskem a americkým státem Maine, kde přílivová vlna dosahuje v průměru až 10 m.

žk přílivu a odlivu dochází každých cca 12 hodin 25 minut

žKaždých 28 dní se gravitační síly Slunce a Měsíce sčítají, nastává tedy nejvyšší stav přílivu a odlivu – skočné dmutí.

 

Vlny

žVětšinu vln vyvolává vítr vanoucí přes otevřenou vodní plochu

žTření strhává povrchovou vodu a způsobuje její pohyb

žVlny jsou nejednotné a nepravidelné, ovšem když se z této oblasti šíří, spojují se do uspořádaných vln a doplouvají na velké vzdálenosti

 

Tsunami

žVyvolané pohyby dna oceánu

žVlivem podmořských zemětřesení

žSesuvy dna a sopečných erupcí

žMají ohromnou délku, až 160 km mezi dvěma po sobě jdoucími hřebeny vln a pohybují se rychlostí až 800 km/h

žMohou měřit až 25 metrů

 

Oceánské proudy

žŽádná část oceánu není nehybná, ačkoliv pohyb vody v hloubkách bývá často mimořádně pomalý

žKdyby voda nebyla v pohybu, kyslík, na němž závisí život, by se brzy spotřeboval

žPovrchové proudy jsou ovlivňovány větry a rotací Země

žTyto proudy se vlivem Coriolisovy síly přesně nepřizpůsobují směru převládajícího větru

žTato síla odchyluje proudy na severní polokouli vpravo ve směru pohybu hodinových ručiček a na jižní vlevo proti směru pohybu hodinových ručiček

žPodmořské hlubinné proudy jsou vyvolány rozdíly v teplotě a salinitě

žJedním z nejdůležitějších účinků oceánských proudů je, že mísí oceánskou vodu a tak ovlivňují úrodnost moře.

žPodpovrchová voda je bohatá na živiny, které podporují růst planktonu, potravy pro hejna ryb

žMořské proudy také silně ovlivňují podnebí. Např. část Golfského proudu plyne kolem Norska, otepluje pobřeží a přináší SZ Evropě zimní teplotu o 11°C vyšší, než činí průměr pro tyto šířky

žProudy z polárních oblastí mohou naopak ohrožovat lodní dopravu, protože přinášejí do cest ledové kry.

žNejvětší pohromou pro lidstvo je v poslední době El Niňo- jedná se teplý proud tekoucí Tichým oceánem, který zablokuje výstup studené vody z hlubin, nezbytné pro život ryb-působí velké škody rybářům v Jižní Americe a způsobuje také změny počasí

žV průměru se vrací každé 4 roky

 

Znečištění oceánů

žTěžba ropy- riziko vylití ropy do oceánů

žOdpadní vody-do Středozemního moře se vypouští 90% odpadních vod ze 120 pobřežních měst (430 milionu tun odpadu ročně)

žMnožství ropy, které se kvůli haváriím tankerů, vrtných plošin čí vymývání nádrží tankerů na moři dostává do světového oceánu za rok, se odhaduje asi na 10 milionů tun

žJinou vrůstající formou znečištění oceánů je kvetení řas a příliv plný planktonu. Vědci se domnívají, že důvodem je vysoký výskyt stopových kovů vypouštěných do řek a do moře průmyslem.

 

Hospodářský význam oceánů

žOhromné biologické, minerální a energetické zdroje

žLovení ryb, korýšů, měkkýšů a mořských řas

žKromě potravy jsou plody moře využívány i v lékařství nebo agrotechnice

žDopravní cesty

ž

ženergetické využití mořských vln, proudů a dmutí

žBiologické zdroje

žRozsáhlé zásobiště mořských organismů

ž150 tisíc druhů živočišných

ž10 tisíc rostlinných

ž

žMinerální bohatství

žNerostné bohatství světového oceánu je obsaženo jednak bezprostředně ve vodě, jednak je uloženo na mořském dně nebo pod ním

žOceánská voda-zásoby:chlor, hořčík, síra, dusík, vápník

žZlato, rtuť, olovo

žChlorid sodný (80%)- kuchyňská sůl

ž

žNerostné suroviny

žRopa-záliv Venezuela,Perský záliv, Mexický záliv

žZemní plyn

žUhlí-pobřeží Anglie, Kanady, Turecka, Japonska

žŽula-poblíž Finska,

žBazik a ultrabazik-(rudy niklu, platina,..)

ž

žPolární oblasti

žArktida a Antarktida jsou nejstudenější oblasti na světě

žArktida je území ohraničené severním polárním kruhem, myšlenou čarou kolem severního pólu

žUprostřed se nachází Severní ledový oceán, většinou zamzrzlý

žNa okrajích je pás tundry

žVětšina antarktické plochy je pokryta silnou vrstvou ledu

žŽivot se vyskytuje jen kolem pobřeží a na přilehlých ostrovech, kde je tepleji než ve vnitrozemí

žArktida

žPo značnou část roku je arktická tundra pokryta sněhem

žBěhem krátkých letních měsíců sníh roztává,ale voda se v tomto období nemůže vsáknout, jelikož pod povrchem je vrstva věčně zmrzlé půdy, proto se tato voda shromažďuje v jezírkách nebo tůních

žV tundře žije většina arktických živočichů, kteří jsou přizpůsobeni k životu v těchto polárních podmínkách

ž

žMnohá arktická zvířata mají bílý kožich, který je na sněhu maskuje. Např. medvěd lední- jeho potravou jsou tuleni

žV Arktidě se už dnes těží některé přírodní suroviny, například ropa. Využití jejich zásob se však musí plánovat velmi opatrně, aby nebylo poškozeno jedinečné životní prostředí pro polární zvířata

žAntraktida

žAntarktida je nejchladnější a největrnější místo na Zemi. Její ledový příkrov tvoří značnou část věčného ledu na Zemi. Některé části pobřeží jsou v létě bez ledu.

žRostou zde lišejníky a řasy, ale jen velmi málo jiných rostlin

žOd souvislé ledové vrstvy při pobřeží se uvolňují kusy ledu o rozměrech až 100km a odplouvají na moře. Jsou to největší plovoucí ledovce na světě.

ž

žNa antarktické pobřeží zalétají téměř výhradně mořští ptáci, jako je třeba albatros stěhovavý, burňáček bělavý nebo chaluha příživná.

žŽijí zde tučnáci

žDvanáct druhů velryb, včetně mohutného plejtvákovce obrovského, největšího živočicha na světě.