Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Světový oceán a polární oblasti

Téma prezentace: Světový oceán a polární oblasti
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Linda
 


 
Popis materiálu:
Prezentace je o světových oceánech a polárních oblastech. Nechybí slapové jevy, vlny, tsunami, znečištění oceánů, hospodářský význam a mnoho dalšího.
 
Osnova:
žSvětový oceán a polární oblasti
žOceány
žSvětový oceán zaujímá 71% zemského povrchu
žOceány pohlcují až 85% slunečního záření-zásobárna tepla
žPůsobí jako regulátor teploty ovzduší
žZapojuje se do oběhu vody na Zemi
žOvlivňuje pobřeží
žVznik života
žZdroj obživy
žOceány
žTichý oceán
žAtlantský oceán
žIndický oceán
žSeverní ledový oceán
 
žČásti oceánu jsou i okrajová a vnitřní moře
 
Slapové jevy (dmutí)
žJako dmutí označujeme střídavé vzestupy a poklesy mořské hladiny vyvolané gravitačním působením Měsíce a Slunce na naši planetu
žnejvětší rozsah přílivu a odlivu na světě je v zálivu Fund mezi kanadským Novým Skotskem a americkým státem Maine, kde přílivová vlna dosahuje v průměru až 10 m.
žk přílivu a odlivu dochází každých cca 12 hodin 25 minut
žKaždých 28 dní se gravitační síly Slunce a Měsíce sčítají, nastává tedy nejvyšší stav přílivu a odlivu – skočné dmutí.
 
Vlny
žVětšinu vln vyvolává vítr vanoucí přes otevřenou vodní plochu
žTření strhává povrchovou vodu a způsobuje její pohyb
žVlny jsou nejednotné a nepravidelné, ovšem když se z této oblasti šíří, spojují se do uspořádaných vln a doplouvají na velké vzdálenosti
 
Tsunami
žVyvolané pohyby dna oceánu
žVlivem podmořských zemětřesení
žSesuvy dna a sopečných erupcí
žMají ohromnou délku, až 160 km mezi dvěma po sobě jdoucími hřebeny vln a pohybují se rychlostí až 800 km/h
žMohou měřit až 25 metrů
 
Oceánské proudy
žŽádná část oceánu není nehybná, ačkoliv pohyb vody v hloubkách bývá často mimořádně pomalý
žKdyby voda nebyla v pohybu, kyslík, na němž závisí život, by se brzy spotřeboval
žPovrchové proudy jsou ovlivňovány větry a rotací Země
žTyto proudy se vlivem Coriolisovy síly přesně nepřizpůsobují směru převládajícího větru
žTato síla odchyluje proudy na severní polokouli vpravo ve směru pohybu hodinových ručiček a na jižní vlevo proti směru pohybu hodinových ručiček
žPodmořské hlubinné proudy jsou vyvolány rozdíly v teplotě a salinitě
žJedním z nejdůležitějších účinků oceánských proudů je, že mísí oceánskou vodu a tak ovlivňují úrodnost moře.
žPodpovrchová voda je bohatá na živiny, které podporují růst planktonu, potravy pro hejna ryb
žMořské proudy také silně ovlivňují podnebí. Např. část Golfského proudu plyne kolem Norska, otepluje pobřeží a přináší SZ Evropě zimní teplotu o 11°C vyšší, než činí průměr pro tyto šířky
žProudy z polárních oblastí mohou naopak ohrožovat lodní dopravu, protože přinášejí do cest ledové kry.
žNejvětší pohromou pro lidstvo je v poslední době El Niňo- jedná se teplý proud tekoucí Tichým oceánem, který zablokuje výstup studené vody z hlubin, nezbytné pro život ryb-působí velké škody rybářům v Jižní Americe a způsobuje také změny počasí
žV průměru se vrací každé 4 roky
 
Znečištění oceánů
žTěžba ropy- riziko vylití ropy do oceánů
žOdpadní vody-do Středozemního moře se vypouští 90% odpadních vod ze 120 pobřežních měst (430 milionu tun odpadu ročně)
žMnožství ropy, které se kvůli haváriím tankerů, vrtných plošin čí vymývání nádrží tankerů na moři dostává do světového oceánu za rok, se odhaduje asi na 10 milionů tun
žJinou vrůstající formou znečištění oceánů je kvetení řas a příliv plný planktonu. Vědci se domnívají, že důvodem je vysoký výskyt stopových kovů vypouštěných do řek a do moře průmyslem.
 
Hospodářský význam oceánů
žOhromné biologické, minerální a energetické zdroje
žLovení ryb, korýšů, měkkýšů a mořských řas
žKromě potravy jsou plody moře využívány i v lékařství nebo agrotechnice
žDopravní cesty
ž
ženergetické využití mořských vln, proudů a dmutí
žBiologické zdroje
žRozsáhlé zásobiště mořských organismů
ž150 tisíc druhů živočišných
ž10 tisíc rostlinných
ž
žMinerální bohatství
žNerostné bohatství světového oceánu je obsaženo jednak bezprostředně ve vodě, jednak je uloženo na mořském dně nebo pod ním
žOceánská voda-zásoby:chlor, hořčík, síra, dusík, vápník
žZlato, rtuť, olovo
žChlorid sodný (80%)- kuchyňská sůl
ž
žNerostné suroviny
žRopa-záliv Venezuela,Perský záliv, Mexický záliv
žZemní plyn
žUhlí-pobřeží Anglie, Kanady, Turecka, Japonska
žŽula-poblíž Finska,
žBazik a ultrabazik-(rudy niklu, platina,..)
ž
žPolární oblasti
žArktida a Antarktida jsou nejstudenější oblasti na světě
žArktida je území ohraničené severním polárním kruhem, myšlenou čarou kolem severního pólu
žUprostřed se nachází Severní ledový oceán, většinou zamzrzlý
žNa okrajích je pás tundry
žVětšina antarktické plochy je pokryta silnou vrstvou ledu
žŽivot se vyskytuje jen kolem pobřeží a na přilehlých ostrovech, kde je tepleji než ve vnitrozemí
žArktida
žPo značnou část roku je arktická tundra pokryta sněhem
žBěhem krátkých letních měsíců sníh roztává,ale voda se v tomto období nemůže vsáknout, jelikož pod povrchem je vrstva věčně zmrzlé půdy, proto se tato voda shromažďuje v jezírkách nebo tůních
žV tundře žije většina arktických živočichů, kteří jsou přizpůsobeni k životu v těchto polárních podmínkách
ž
žMnohá arktická zvířata mají bílý kožich, který je na sněhu maskuje. Např. medvěd lední- jeho potravou jsou tuleni
žV Arktidě se už dnes těží některé přírodní suroviny, například ropa. Využití jejich zásob se však musí plánovat velmi opatrně, aby nebylo poškozeno jedinečné životní prostředí pro polární zvířata
žAntraktida
žAntarktida je nejchladnější a největrnější místo na Zemi. Její ledový příkrov tvoří značnou část věčného ledu na Zemi. Některé části pobřeží jsou v létě bez ledu.
žRostou zde lišejníky a řasy, ale jen velmi málo jiných rostlin
žOd souvislé ledové vrstvy při pobřeží se uvolňují kusy ledu o rozměrech až 100km a odplouvají na moře. Jsou to největší plovoucí ledovce na světě.
ž
žNa antarktické pobřeží zalétají téměř výhradně mořští ptáci, jako je třeba albatros stěhovavý, burňáček bělavý nebo chaluha příživná.
žŽijí zde tučnáci
žDvanáct druhů velryb, včetně mohutného plejtvákovce obrovského, největšího živočicha na světě.