Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Rtuť

Téma prezentace: Rtuť
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Ivan
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje rtuť a její chemické vlastnosti, historii, výskyt, výrobu, sloučeniny a zdravotní rizika.
 
Osnova:

 • Rtuť (Hg)
 • Chemická značka: Hg
 • Latinský název: Hydrargyrum
 • Protonové číslo: 80
 • Elektronegativita: 2,0
 • Teplota tání: −38,83 °C
 • Teplota varu: 356,73 °C
 • Hustota: 13,534 g.cm
 • Molární hmotnost: 200,6
 • HISTORIE
 • 3500 př. n. l. – ryzí kov, ruda rumělka

 

 • v Římě používána jako líčidla, v alchymii k transmutacím obyčejných kovů na zlato, zlacení atd..
 • přidávali se do léků
 • hromadné otravy rtutí
 • Těžba – Sisep, Saudká arábie, Řím
 • ČR – Hořovice a v Luby u Chebu
 • VLASTNOSTI
 • kovový prvek stříbřitě bílé barvy
 • za normálních podmínek v kapalném stavu
 • těžkáa dobře vede elektrický proud
 • Na vzduchu stálá, reaguje s elementární sírou a halogeny
 • S některými kovy tvoří (kapalné i pevné) slitiny- amalgámy
 • neslévá se se železem, kobaltem a niklem

 

 • Páry rtuti jsou jedovaté
 • Otrava rtutí se může projevit sliněním, červenáním dásní, uvolňováním zubů a nervovými poruchami.
 • VÝSKYT A VÝROBA
 • Výskyt

–V zemské kůře velmi vzácná
V přírodě vzácně
–Hlavní zdroj sulfid rtuťnatý (HgS)
–Největší naleziště ve:

 • Španělsku, Slovinsku, USA, Itálii a v Rusku

 

 • Výroba

–Z rumělky pomocí pražení za přístupu vzduchu:
                HgS + O2 Hg + SO2
 
–Ze sulfidických rud redukcí kovovým železem  nebo pražení rudy s přídavky oxidu vápenatého:
           4 HgS + 4 CaO → 4 Hg + 3 CaS + CaSO4
 

 • POUŽITÍ
 • Nejvýznamnější uplatnění ve formě svých slitin s jinými kovy – amalgámy

 
dentální amalgámy
Odolná výplň zubu po odstranění zubního kazu
 
další amalgány
při amalgamaci zlata při jeho těžbě z rud – přejde do kapalného amalgámu
další amalgány
při amalgamaci zlata při jeho těžbě z rud – přejde do kapalného amalgámu
 

 • fyzikální přístroje

–teploměry a tlakoměry na měření atmosférického tlaku, polohové spínače elektrického proudu
Pozn.: Evropská unie výrobu rtuťových teploměrů zakázala
 

 • výbojky a zářivky

–s vyšší světelnou účinností, než klasické žárovky s wolframovým vláknem
 

 • Vakcíny

–Stopové množství organické sloučeniny rtuti obsahují vakcíny proti některým bakteriálním a virovým onemocněním (proti hepatititě typu B, menigitidě, tetanu, dětské obrně apod.)Některé studie spojují použití rtutí ve vakcínách pro děti s rostoucím výskytem autismu.
 

 • SLOUČENINY
 • dvě řady sloučenin rtuti: Hg+1 a Hg+2 . Oba typy stejně stálé, jiné chemické a fyzikální vlastnosti.

sloučeniny Hg+1
chlorid rtuťný (Hg2Cl2):

 • bílá, krystalická látka, málo rozpustná ve vodě.
 • dříve používán jako projímadlo

 
chlorid rtuťnatý (HgCl2)    

 • dobře rozpustný ve vodě
 • mimořádně toxická
 • Dříve jako součást jedů na hlodavce a k moření obilí
 • ZDRAVOTNÍ RIZIKA
 • Negativní vliv na zdraví člověka
 • Z organismu se vylučuje obtížně, dlouho
 • Koncentruje se především v ledvinách, játrech a slezině
 • Projevy otravy: studené končetiny, vypadávání vlasů, zažívací poruchy, neurologické a psychické potíže, chudokrevnost, revmatické choroby, onemocnění ledvin

 

 • Zdroje

Zdroje informací

 • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Rtuť[online]. c2013 [citováno 22. 09. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rtu%C5%A5&oldid=10535244>
 • In Wikipedie: otevřená encyklopedie[online]. 11. 11. 2010 [cit. 2010-11-15]. Dostupné z World Wide Web:< http://cs.wikipedia.org/wiki/Amalg%C3%A1m >.
 • Rtuť[online]. 1998 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=80