Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Radioaktivita

Téma prezentace: Radioaktivita
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Petr Kolohnát
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace do hodin chemie popisuje radioaktivitu. Vysvětluje přirozenou a umělou radioaktivitu,  α, β a γ záření, posuvové zákony, rozpadové řady, poločas rozpadu a nechybí ani prostor k procvičování.
 
Osnova:
1.Přirozená radioaktivita
2.Umělá radioaktivita
3.Druhy záření
4.Posuvové zákony
5.Zákon radioaktivní přeměny
6.Poločas rozpadu
 
—Přirozená radioaktivita
—Samovolná přeměna nestabilních jader na stabilnější (poměr N/Z)
—Doprovázena uvolněním záření
—1896 – Henri Bequerel objevil schopnost sloučenin uranu uvolňovat záření
—1898 – manželé M. a P. Curie zavádějí název radioaktivita (objev polonia a radia)
 
—Umělá radioaktivita
—Vznik nestabilního jádra při ostřelování stabilního jádra částicemi
—1934 – manželé I. A F. Joliot – Curie připravili ostřelováním jádra hliníku nestabilní jádro fosforu, které se samovolně přeměňovalo na křemík
 
—Druhy záření
—α záření:
ØRychle letící jádra atomu helia (  He  )
ØVzhledem k velké hmotnosti (4m_u) málo pronikavé (lze zachytit tenkou fólií)
ØIonizační účinky
 
—β^záření:
ØProud elektronů (  e)
ØVelká rychlost (blíží se rychlosti světla)
ØProniká 1 mm vrstvou hliníku
ØProud pozitronů (  e)
ØAntičástice s elektrony
ØPři kontaktu s elektrony anihilují za uvolnění energie
 
—γ záření:
ØElektromagnetické vlnění (proud fotonů)
ØVelmi pronikavé (cm vrstva olova)
ØIonizační účinky
ØDoprovází ostatní záření zjm. zářeníβ
ØNezpůsobuje přeměnu jader (jádro přechází do nižšího energetického stavu)
 
—Posuvové zákony
—Rozpad α: (u těžších jader)
Ra   →     α   +          Rn
ØSnížení hodnoty Z o 2 a A o 4
—Rozpad β^: (  n →   p +  e)
P  →   e +   S
ØElektron opouští jádro
ØHodnota Z se zvýší o 1
—Rozpad β^+: (  p →  n +  e)
C  →     e +   B
ØPozitron opouští jádro
ØHodnota Z se sníží o 1
 
—Rozpadové řady
—Jsou tvořeny nestabilními radioaktivními nuklidy a izotopy (postupné přeměny nestabilních jader)
—Jsou uvedeny v MCHFT
 
—Graf časové závislosti radioaktivních přeměn
—Poločas rozpadu (T)
 
—Doba, za kterou se rozpadne určitý počet jader na polovinu své hodnoty
—V rozmezí sekund až tisíce let
ØT ((_^238)U)= 4,5 . 〖10〗^9let
ØT ((_^234)Th)=24,1 dne
ØT ((_^219)Rn)= 3,96 s
 
—Procvičování
—Uveďte rovnice rozpadu α, β^-, β^+ u těchto nestabilních jader:
Ø      Rn
Ø      Po
Ø      Ra
Ø      Pa
—Doplňte rovnici umělé radioaktivity:
Ø    Al  +   α →   P  + n

  • Zapište rovnici β^(+ )rozpadu vzniklého fosforu