Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Karboxylové sloučeniny

Téma prezentace: Karboxylové sloučeniny
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): ester007
 


 
Popis materiálu:
Seznam vzorců a názvů karboxylových kyselin. Příprava karboxylových kyselin. Vlastnosti karboxylových kyselin. Fuknční deriváty karboxylových kyselin.
 
Osnova:

 • Karboxylové kyseliny
 • Karboxylové kyseliny
 • Obsahují 1 nebo více karboxylových skupin
 • R-COOH
 • Název karboxylových kyselin:
 • 1. Název základního uhlovodíku
 • 2. Zakončení –ová kyselina, -diová kyselina

 

 • Napište vzorce:
 • Octová kyselina
 • Benzoová kyselina
 • Šťavelová kyselina
 • Kyselina ftalová
 • Kyselina akrylová
 • Kyselina methakrylová
 • Kyselina malonová
 • Kyselina maleinová

 

 • Nenasycené alifatické karboxylové kyseliny
 • Karbocyklické karboxylové kyseliny
 • Příprava karboxylových kyselin:
  1. oxidací nenasycených uhlovodíků

Oxidační činidlo: např. manganistan draselný
R1—C=C—R2  → R1—COOK + R2—COOK
Okyselením (HCl)
R1—COOK + R2—COOK + HCl → R1—COOH + R2—COOH + 2KCl
*R1, R2 = alkyly

 • Oxidace toluenu
 • Katalytická oxidace aromatických uhlovodíků
 • Katalytická oxidace naftalenu
 • Oxidace primárních alkoholů:
 • R-CH2-OH → R-CHO → R-COOH

 

 • *jako oxidační činidlo můžeme použít manganistan draselný, případně směs dichromanu draselného v kyselině sírové
 • Vlastnosti karboxylových kyselin:
 • Fyzikální vlastnosti:
 • Nižší alifatické kyseliny s jednou karboxylovou skupinou = kapaliny
 • Nižší alifatické kyseliny s jednou nebo dvěma karboxylovými skupinami jsou dobře rozpustné ve vodě
 • S přibývajícím počtem uhlíků se rozpustnost snižuje. Nižší karboxylové kyseliny – silný zápach (např. kyselina máselná)
 • Aromatické kyseliny jsou bez zápachu
 • Chemické vlastnosti:
 • Karboxylové kyseliny tvoří H-můstky (někdy výskyt jako dimery)

 

 • Chemické vlastnosti:
 • Patří mezi slabé kyseliny
 • Sílu karboxylových kyselin ovlivňují uhlovodíkové zbytky a substituenty – vázané v jejich molekulách
 • Substituenty s kladným indukčním efektem +I
 • Vyvolávají ho atomy nebo skupiny atomů, které přitahují elektrony méně než by je přitahoval vodík, kdyby byl na jejich místě
 • – např. alkyly, kovy
 • Z alifatických kyselin je nejsilnější – kyselina mravenčí
 • S přibývajícím počtem uhlíků se zvětšuje +I efekt a vazba O—H je silnější (kyselost se snižuje)
 • Substituenty se záporným indukčním efektem -I
 • Elektronová hustota mezi kyslíkem a vodíkem se snižuje (vazba se oslabuje)
 • Síla kyselin se zvyšuje (např. –OH,-Cl, -F)
 • Sílu kyselin snižuje přítomnost:
 • NÁSOBNÉ VAZBY nebo AROMATICKÉHO JÁDRA v blízkosti karboxylové skupiny

 

 • CH2=CH−COOH
 • Kyselina mravenčí
 • Ostře zapáchající kapalina, vyrábí se syntézou CO a H2O za přítomnosti zásad (NaOH), t=1200C, p=1MPa.

 

 • CO + H2O → HCOOH (následně se propírá v kyselině sírové)
 • Kyselina mravenčí:
 • Vyrábí se oxidací methanolu
 • Nachází se v tělech vos, mravenců, listech kopřiv
 • Má desinfekční účinek, použití – konzervárenství, barvení látek, zpracování kůží
 • Kyselina octová
 • Štiplavě páchnoucí bezbarvá kapalina
 • (ocet 6-8% – prodává se k potravinářským účelům)
 • Použití – konzervárenství, výroba léčiv (acylpyrin)
 • Octan hlinitý CH3(COO)3Al = použití jako obklad na otoky
 • Kyselina máselná
 • Nepříjemný zápach
 • Je obsažena ve formě esteru v másle
 • Při žluknutí se uvolňuje kyselina máselná
 • Kyselina palmitová, stearová, olejová
 • Jsou přítomny v tucích – výroba mýdel
 • Kyselina benzoová
 • Bílá krystalická látka
 • Benzoan sodný – E211 konzervárenství, hořtice
 • najdeme jej často v nealkoholických nápojích, okurkách ve sklenici, omáčkách a ovocných džusech, džemech, sýrech, ovocných salátech, margarínech, balených treskách a v dalších potravinách. Můžeme se s touto látkou setkat také v kosmetice, například v zubní pastě, šamponech, deodorantech nebo různých kréméch s pH nižším než 4.

 

 • Kyselina šťavelová
 • Vyskytuje se v rostlinách ve formě solí.
 • Výroba – termickým rozkladem mravenčanu sodného
 • Zapište reakci:
 • Výsledek:
 • 2HCOONa → (COO)2Na2 + H2
 • Kyselina šťavelová – jedovatá, příprava mořidel
 • Kyselina adipová
 • HOOC−(CH2)4−COOH
 • Výroba polyamidových vláken
 • Kyselina ftalová
 • Tvoří destičkovité krystaly
 • Při zahřívání taje – mění se na ftalanhydrid
 • = výchozí surovina na výrobu indikátorů, výroba plastů
 • Kyselina tereftalová
 • Výroba umělých vláken – tesilu, a polyesterterylenu
 • Zapište produkty reakcí:

a)CH3Cl + Mg → …….. +CO2 + H2O →
 

 • Výsledky:

a) CH3Cl + Mg → CH3MgCl
CH3MgCl +CO2 + H2O →CH3COOH + MgCl(OH)

 • chlorid hydroxid hořečnatý
 • Funkční deriváty karboxylových kyselin: I.SOLI
 • Obecný vzorec = (RCOO)nM, kde M je kation kovu –Mn+
 • Neutrální soli organických kyselin:
 • V názvu se uvádí nejdříve název kationtu, za ním se uvede název aniontu.
 • Kation i anion se spojuje spojovníkem. Rozdílné kationty/anionty se uvádějí v abecedním pořadí
 • Anion odvodíme od příslušné organické kyseliny náhradou –ová za –át, -oát, event. -karboxylát
 • Neutrální soli karboxylových kyselin, pojmenujte:
 • CH3CH2CH2CH2COO−Na+
 • (CH3COO−)3Al3+
 • KOOC−CH2−CH2−COONa

 

 • Výsledky:
 • CH3CH2CH2CH2COO−Na+ natrium-pentanoát
 • (CH3COO−)3Al3+ aluminium-acetát
 • KOOC−CH2−CH2−COONa
 • kalium-natrium-sukcinát
 • (kalium-natrium-butanoát)

 

 • Zapište vzorce:
 • Příprava solí karboxylových kyselin:
 • Zapište reakci kyseliny octové s hydroxidem sodným
 • Zapište reakci kyseliny octové s uhličitanem draselným
 • Zapište reakci kyseliny octové se zinkem

 

 • Výsledeky:
 • 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2
 • 2CH3COOH + K2CO3 → 2CH3COOK +CO2 + H2O
 • 2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2 Zn + H2
 • Reakce solí karboxylových kyselin
 • Zapište pyrolýzu natrium-acetátu s hydroxidem sodným

 

 • Výsledek:
 • Jedná se o dekarboxylaci solí organických kyselin (pokus jsme prováděli v praktikách)
 • Zahřívali jsme!
 • CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

 

 • Zapište reakci ftalátu sodného s kyselinou chlorovodíkovou
 • Domácí úkol:
 • Přeložte:
 • https://baumsnaturalfoods.wordpress.com/2012/10/25/is-your-skin-a-toxic-dumping-ground/

 

 • Využití octan sodný E262
 • Použití jako konzervant (podobně jako kyselina octová)
 • Nejsou známy nežádoucí účinky, příklady potravin v nichž se vyskytují
 • Aspiková mozaika (Váhala a spol. s.r.o.)
  Babiččina paštika (Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.)
  Bavorská grilovací klobása šnek (Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o., Sušice)
  Bílá klobása s bazalkou (Beskydské uzeniny, a.s.)
  Bilbo Farmářská grilovací klobása (Zedníček a.s)
  Bohemia Super Cornitos s příchutí pepř a sůl (Intersnack a.s.)
  Boris vodka (GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.)
  Bruselská paštika s brusinkami (Alimpex-Maso s.r.o.)
  Brussels Paté (Zedníček a.s)
  Csabai szárazkoblász ()
  Delikatesní šunka z kuřecích prsou
 • *obdobné použití – octan draselný
 • Octan hlinitý
 • Použití v lékařství – obklady
 • Dárek na závěr:
 • Předpony a přípony charakteristických skupin podle klesající nadřazenosti (priority)

 

 • Funkční deriváty karboxylových kyselin II: halogenidy karboxylových kyselin
 • Halogenidy karboxylových kyselin = ACYLHALOGENIDY
 • Zbytek kyseliny vzniklý odtržením –OH skupiny = ACYL
 • R-CO-X = acylhalogenid

 

 • Názvosloví halogenidů karboxylových kyselin:
 • 1. Název kyseliny + přípona – oyl
 • 2. + přípona halogenid