Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Pygmalion – G. B. Shaw (2)

Téma prezentace: Pygmalion – G. B. Shaw
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Michaela
 


 
Popis materiálu:
Jedná se o rozbor knihy Pygmalion formou prezentace. Autorem tohoto díla je G. B. Shaw.
 
Osnova:
George Bernard Shaw
¢-Narození:26. 7. 1856, Dublin, Irsko
¢-Úmrtí: 2. 11. 1950 ve věku 94 let,  Ayot St. Lawrence, Hertfordshire, Anglie
¢-dramatik,nositel Nobelovy ceny za literaturu (1925) „…za idealismus i humanitu jeho literárního díla, jehož svěží satira často v sobě zahrnuje osobitou poetickou krásu“ (citace z odůvodnění Švédské akademie).
 
Život:
¢Jeho otec byl těžký alkoholik ,pozitivní vliv měla na něho jeho matka, která byla zpěvačkou. Po jejím rozchodu s otcem přijel Shaw za ní do Londýna.
¢Vzdělání získával G. B. Shaw samostudiem v knihovně Britského muzea a kromě toho navštěvoval filozofické a politické přednášky. Byl členem Fabiánské společnosti, která usilovala o nastolení socialismu parlamentní cestou, nikoliv revolucí
 
Tvorba:
¢-Rozsáhlá tvorba Georga Bernarda Shawa (napsal na padesát her) patří do ,,zlatého fondu“  anglické literatury. Je považován za zakladatele moderního anglického dramatu.
¢ G. B. Shaw se stal tvůrcem sociálně diskusní komedie
¢dramatická tvorba:  Domy pana Sartoria, Živnost paní Warrenové, Caesar a Kleopatra, atd. ………….
¢-největší ohlas vyvolaly hry  Pygmalion a Svatá Jana
 
Pygmalion:
¢nejpopulárnější komedie uvádí přeměnu nevzdělané a zanedbané květinářky Lízy v dámu, vnímavou a citlivou bytost, která si je vědoma své ceny. Hra je známa po celém světě i pod názvem jejího muzikálového zpracování My Fair Lady.
¢-hra má 5 dějství a doslov, ve kterém jsou dokresleny osudy jednotlivých postav
¢-satira představy společenských tříd
¢-byla hrána nejprve roku 1913 ve Vídni, v Berlíně a v Praze, tiskem vyšla roku 1915. Když byla uvedena roku 1914 v Londýně, šokovala tehdejší diváky šťavnatým zaklením bloody arse z úst hlavní hrdinky (doslova zatracená prdel), dosud na anglickém jevišti neslýchaným
 
Jazykové prostředky:
¢obrovský kontrast mezi jazykem „spodiny“ a řečí lidí z vyšší společnosti ……chybná výslovnost, délka samohlásek, jiné souhlásky, polykání celých slabik(,, Jó, ťbyl tea váš synáček, jo? Tvám tea něco pov’m, jo, k’byste ho vyc’povala ‚ko řádná máma, ‚k by neňčil ‚bohý holce kvítí a pak nesdrch besplaceni.“)
¢-každé dějství začíná pasážemi,kterými je dějství přiblíženo(objevují se i během dějství)
¢-ironie poukazující na společenské předsudky
¢-založeno na dialozích a monolozích
¢-archaismy
¢-metafora: „Není tu živá duše.“, „Jste moje sesterská bitevní loď.“
¢-přirovnání: „visela mi kolem krku jako balvan“
 
Má 5 dějství:
1.Expozice-představení postav a tématu,setkání prof.Higginse s Lizou Doolittlovou
2.Kolize-sázka Higginse a Pickeringa
3.Krize-Lízina proměna po 6-ti měsících,ohromení společnosti
4.Peripetie-Liza nedostane ani pochvalu-uteče k prof.matce, její otec zbohatne
5.Katastrofa-Líza a Hyggins se udobří.I když ho má Líza ráda,dá přednost chudému Freddymu
 
hlavní postavy:
Henry Higgins=studuje a živí se fonetikou, starý mládenec, nechce se vázat, velmi necitlivý (bez emocí)
 
¢ plukovník Pickering=zabývá se výzkumem indických jazyků, na rozdíl od     Higginse se umí chovat i ve společnosti, poté s Lízou i soucítí
 
¢Líza Doolittlová – pouliční květinářka, trochu pomatená, ale slušná a celkem pěkná dívka; díky své mluvě (vyjadřování) a hlavně chudobě je považována za nejnižší vrstvu obyvatelstva (sociální třídy) a je s ní i tak zacházeno; díky Higginsovi a Pickeringovi, kteří ji naučí správně mluvit, z ní udělají dámu; Líza má sen, že bude mít svoje květinářství a prodávat v něm
¢
vedlejší postavy:
¢Freddy = syn paní Eynsford-Hillové, zamilovaný do Lízy
¢ pan Doolittle = otec Lízy, povoláním popelář, který hodně pije, zbohatne
¢paní Pearcová=Higginsova hospodyně
¢paní Higginsová=Higginsova matka