Alkoholy – Apollinaire Guilaum – prezentace

Téma prezentace: Alkoholy – Apollinaire Guilaum

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Radka Kollárová

 

 

Popis materiálu:

Rozbor díla Alkoholy od Apolinaire Guilaum. Životopis autora, jeho díla a rozbor díla Alkoholy.

 

Osnova:

Apollinaire Guillaume – Alkoholy

Portrét

Životopis

Apollinaire Guillaume (1880-1918)

vlastním jménem Wilhelm Apollinaris Albertus de Kostrowitzky

francouzský básník a dramatik polského původu. Jeho matka byla polská šlechtična, otec je neznámý, ale podle dohadů to mohl být, švýcarsko-italský aristokrat, který z Apollinairova života záhy zmizel.

Dětství strávil v Monaku, později žil v Paříži.Bojoval v první světové válce, u dělostřelectva jako seržant a u pěchoty jako podporučík, kde byl raněn. Po rekonvalescenci působil v zázemí u odboru pro styk s tiskem, a byl povýšen do hodnosti poručíka. Roku 1918 se oženil.

Byl jedením ze zakladatelů moderní francouzské poezie, kritik a propagátor avantgardního výtvarného umění (především kubismu). Představitel avantgardy.

Stal se zakladatelem několika časopisů (např. Ezopova hostina, Pařížské večery, Moderní literatura a Imoralistická revue).

Jeho básnické sbírky Alkoholy a Kaligramy se staly mezníkem ve vývoji francouzské poezie a vytyčily cestu modernímu umění, které vycházelo z nové skutečnosti a z nových životních pocitů na přelomu 19. a 20. stol. Ve svých básních spojil tradici francouzských šansonů, německých romantických písní a okultní inspirace. Pojem krásy rozšířil i na moderní techniku, vrátil poezii její smysl pro tajemno, obohatil verše kultem každodenní krásy a estetického dynamismu.

Dílo a autor

Apollinaire velmi ovlivnil českou literaturu, jeho díla překládali Karel  Čapek ,Jaroslav,

Vítěslav  Nezval a další.

Ve svém díle spojil spontánní touhu po lidštějším životě s energií  pro nové století.

Poté co bylo zveřejněné Pásmo byly názory na jeho  kvalitu různé.

Autoru, ale nezáleželo na rozumu, usiloval o to, aby básně, ne jen ji produkovaly

nebo popisovaly.

Hlavní díla:
Alkoholy (Les Alcools), 1913
Kaligramy (Caligrammes), 1918

 

Alkoholy- Pásmo

Pásmo je úvodní částí sbírky Alkoholy bylo napsáno r. 1912.

Toto dílo  přeložil Karel Čapek roku 1919 je to poetický literární útvar, zpravidla se jedná  o rozsáhlejší báseń, v níž se jedna představa  volně  váže k druhé technikou volné asociace.

Vznik tohoto útvaru úzce souvisí s poetikou surrealismu, vlastním zakladatelem žánru je Guillaume Apollinaire, prvním dílem je stejnojmenná báseň z roku 1912, tvořili je ale i jiní básníci, u nás se o tento žánr pokoušel například Vítězslav Nezval. Pásma jsou zpravidla volně veršovaná.

o Rychlé přemisťování v čase a prostoru vystihuje dynamiku doby. Města  splývají v jediné, verše jsou samostatné významové jednotky. Báseň má vypadat jako stránka novin, typické pro dílo jsou metafory.

Struktura díla

ØBáseň neobsahuje jedno konkrétní téma (polytematismus). Snaží se zachytit volný, spontánní proud představ, pocitů a úvah. Objevuje se prolínání časových rovin a dějišť – čtenář se neustále nachází na různých místech: v Paříži, v Praze, u Středozemního moře, v Římě a Amsterodamu. Na první pohled by mohlo čtenáře zaujmout, že je celá báseň psaná bez interpunkčních znamének. Tento jev můžeme vnímat právě jako součást avantgardního umění. Je psaná veršem volným. Setkáváme se zde s rýmem sdruženým:

ØA tobě brání stud když okna na tebe hledíVstoupiti do kostela a jít tam ke zpovědi

Čteš letáky ceníky plakáty jež zpívají hlasitě

Toť dnešní poesie zatím co prosou žurnály sytí tě.

ØBáseň je psaná jako volný průběh autorových myšlenek, avšak je zde

dodržována jakási forma a rým. Vzhledem k obsahovosti díla by se dalo zařadit do lyricko-epického literárního žánru.

Literárních figur mnoho neobsahuje. Je možno uvést například personifikaci:

Chraptivý zvon tu zaštěká k poledni

Neobvyklé jsou metafory:

Pastýřko Eiffelko jak bečí stádo mostů dnes                                                                                                                    …

Noc se vzdaluje jako míšenka přesličná

Další figura je anafora:

Toť krásná lilie již všichni pěstíme

Toť rusovlasá pochodeň jež větrem nehasne

Toť bledý a nachový syn bolestiplné ženy

Toť strom vždy modlitbami všemi přetížený

Toť dvojmocnina cti a věčnosti

Toť hvězda o cípech šesti

Toť Bůh jenž v pátek mře a v neděli vzkříšen jesti

Toť Kristus který k nebi lépe než letci vzlétá

Jako inverze by se daly označit následující verše:

A ty piješ ten líh palčivý jako života bol

Tvého života jejž piješ jako alkohol