Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Funkční styly (2)

Téma prezentace: Funkční styly
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Mandarinka
 


 
Popis materiálu:
Jedná se o prezentaci vhodnou jako procvičování ke státní maturitě z českého jazyka. Najdete v ní vypsaný přehled funkčních stylů.
 
Osnova:
Funkční styly
Funkční styly
Prostě sdělovací:
Styl běžné komunikace
Hovorový
Prostá slovní zásoba
„Parazitní slova“ (vlastně)
Spontánnost, dialogičnost
Patří zde:
Přípitek
Vyjádření soustrasti
Referát
Diskuze
Bývají zde zařazovány i písemné ,které jsou slohově jednoduché.
Autor je stylizuje věcně a objektivně. Bývají to právě různá oznámení, formuláře dotazníků stvrzenky, protokoly o jednání.
Tímto se právě blíží stylu administrativnímu.
 
Formy :

  1. Kdyby byl tejden tak dvakrát dlouhej, to by byl vodvaz! Pak bysme mohli jezdit na koni všichni,prostě, mohli bysme chodit na bazén a všechno.
  2. Já bych chtěla vidět Nováka na koni. (Smích)
  3. To je teda fakt. Von by pořád padal, viď. Dycky před překážkama, von by si ho žádnej kůň ani na sebe nevzal. – Ten je blbej dost, ten už víc zblbnout nemůže.
  4. Ten by jezdil na koni a matiku sebou.
  5. To je fakt. Von je prostě děsnej šprt.
  6. To je strašný jenom ho vidět, to pako.

 
Ukázka:
Funkční styly
Odborný styl:
Styl odborných publikací, časopisů a učebnic.
Poskytuje hlubší odborné učení.
Důležitá je věcná správnost, objektivita, úplnost, přesnost, přehlednost a jednojazyčnost. => FAKTA
Jak jej poznáme?
Užití termínů, terminologie.
Stručnost.
Cizí slova.
Terminologická sousloví (Chemická reakce, zmije obecná, kyselina fosforečná).
Nepoužívají fráze.
Nejčastěji se s nimi setkáváme formou esejí, výkladů úvah a referátů.
Popisy pracovního postupu, návody, odborné diskuze.
Slohové postupy :
Výkladový
Popisný
Úvahový
Komprozice:
Úvod – seznámení s tématem
Vlastní stať – cíle, metody, vlastní výklad
Závěr – shrnutí, odkazy na zdroje, materiály.
Vědecký: – výsledek vědeckého výzkumu, určený odborníkům určitého oboru. Co nejpřesněji podává teorii jednotlivých vědních oborů. Lajk těmto textům jen stěží porozumí. Nejsou zde uvedeny vysvětlivky a dané termíny se zde nevysvětlují.
Dělení podle stupně vzdělanosti adresáta:
Laboratorní výsledky
Erytocyty[10^12/l] 4,56, Hemoglobin [g/l] 137, Hematokrit [1/1] 0,414, leukocyty [10^9/l] 7,1, Stř. objem erytl. (MCV) [f 91, Trombocyty [10^9/l] 276, Hb erytr.(MCH) [pg] 30,0
Ukázka:
Popularizační: – Pro běžné posluchače. Vysvětleni termínů, odkazy. Uvádí stručně, jasně a přehledně poznatky do praxe. Blíží se stylu administrativnímu. Často jde o výklad učitele.
Dělení podle stupně vzdělanosti adresáta:
Páka:  je jednoduchý stroj. Skládá se z pevné tyče, která se otáčí kolem pevného bodu nazývaného střed otáčení. Sochor je druhem páky, která se používá k zvětšení sil, kdy se těžká břemena zvedají použitím menších sil. Náklad na jedné straně tyče je zdolán menší silou působící na druhém konci. Říkáme, že taková páka má pozitivní „mechanickou výhodu“. Aby toho bylo, dosaženo musí páka splňovat pravidlo,které se uplatňuje při každém zvětšování sil: co se ušetří na vynaložené síle, to se musí přidat na dráze. Abychom například zvedli těžký kvádr, musíme na druhém konci tyče působit po dráze delší, než o kterou se kvádr zvedne
Ukázka:
Prakticky odborný: – Určený pro laiky nebo začátečníky v oboru. Snaží se zveřejnit vědecké bádání přístupnou formou, která závisí na úrovni adresáta.
Dělení podle stupně vzdělanosti adresáta:
Moudrý klobouk se používá každoročně při zařazování studentů do jednotilvých kolejí v Bradavicích*, do Nebelvíru, Havraspáru, Mrzimoru nebo do Zmijozelu. Poté co odzpívá píseň (každý rok novou), jej nasazují na hlavy prvňáků. Po chvíli se rozhodne a řekne název koleje, kam studenta pošle. V druhé epizodě pomohl Harrymu při souboji s baziliškem v Tajemné komnatě – dal mu meč Godrika Nebelvíra.**
 
* Škola čar a kouzel v Bradavicích, zkráceně Bradavice (anglicky Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, zkráceně Hogwarts) je fiktivní škola v příbězích o Harrym Potterovi.
 
** Je to meč, který vlastnil Godrik Nebelvír, jeden ze zakladatelů Bradavic. Původně byl vyroben skřety…
Ukázka:
Funkční styly
Publicistycký styl:
Styl médií.
Používá spisovný jazyk. Je proměnlivý a dynamický.
Psaná i mluvená forma.
Jazykové styly:
Automatizace: klišé
Aktualizace: inovace ustálených slovních spojení.
Slohové útvary:
Zpráva
Článek
Interview
Komentář
Úvodník
Reportáž
Podčárník
Fejeton
Jak jej poznáme ?
Součástí novin, časopisů nebo televizního vysílání.
Vždy začínají velkým, zvýrazněným titulkem.
Pak se dovídáme co, kdy, kde a kdo, proč a jak.
Na konci se uvádí autor který článek napsal.
Ukázka:
Funkční styly
Administrativní styl:
Prakticky odborný, jednací.
Styl informativní a věcné komunikace při úředním styku.
Zaměřen na fakta a jejich sdělení, ovlivňuje a řídí adresáta.
Charakteristika:
Musí splňovat požadavky věcné výstižnosti, srozumitelnosti a stručnosti.
Životopis
Úřední dopis
Drobné administrativní útvary (oznámení, ohláška, formulář)
Jak jej poznáme? (úřední dopis)
Vždy má jasnou formu.
V záhlaví vlevo nahoře adresa odesílatele a pod ní adresát, obsah dopisu, číslo jednací, místo a datum.
Pak následuje vlastní text, který zdůvodňuje dopis.
Nakonec poděkování za kladné vyřízení, jméno a podpis popř. razítko.
Jak jej poznáme? (životopis)
Osobní údaje
Vydělaní
Zájmová činnost
Praxe
Členství v organizacích
Zdravotní stav
Vlastnoruční podpis, datum a místo
Ukázka:
Ukázka:
Děkuji za pozornost J