Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Starověká literatura – staroorientální říše

Téma prezentace: Starověká literatura – staroorientální říše
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): EvAdam
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace přehledně znázorňuje starověkou literaturu a její díla dle období. Materiál je vhodný jako podklad do českého jazyka – literatury.
 
Osnova:

 • Literatura starověku
 • 3 500 př. Kr. – 476 po Kr.
 • Periodizace
 • STAROORIENTÁLNÍ ŘÍŠE

3 500 př. n.l. – 2. pol. 4. st. př. n.l.

 • Mezopotámie
 • Syropalestina
 • Egypt
 • Indie
 • Čína
 • ANTIKA
 1. st. př. n. l. – 476 n. l.
 • Řecká kultura
 • Římská kultura
 • Mezopotámie
  spol. – hist. pozadí
 • 3 500 př. n. l. – 4. st. př. n. l.
 • Eufrat a Tigris
 • Irák, Írán
 • Sumerové, Akkadové, Babyloňaně, Asyřané, Peršané
 • hliněné tabulky, klínové písmo
 • Mezopotámie
  literatura
 • sumersko-akkadská literatura
 • babylonská literatura
 • asyrská literatura
 • perská
 • Mezopotámie
  literatura

Sumersko-akkadská literatura

 • Mezopotámie
  literatura

Babylonská literatura

 • Mezopotámie
  literatura

Asyrská literatura

 • Mezopotámie
  literatura

Perská literatura

 • Syropalestina
  spol. – hist. pozadí
 • pol. 2. tis. př. n. l. – 4. st. př. n. l.
 • území na východě Středozemního moře
 • Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael
 • Izraelité (Židé), Aramejci, Féničané
 • kolébka judaismu, křesťanství a islámu
 • prakticky neustále pod cizí nadvládou – dodnes probíhá arabsko-izraelský konflikt o palestinská území
 • Syropalestina
  literatura
 • Fénická literatura
 • Aramejská literatura
 • Hebrejská literatura
 • Syropalestina
  literatura

Fénická literatura

 • Syropalestina
  literatura

Aramejská literatura

 • Syropalestina
  literatura

Hebrejská literatura

 • Hebrejská literatura
     Bible
 • Starý zákon
 • starší
 • 39 knih
 • hebrejsky
 • od 15. st. př. n.l.
 • Pět knih Mojžíšových

Knihy soudců
Samuelovy knihy
Královské knihy
Prorocké knihy
Mudroslovné knihy

 • Nový zákon
 • kratší
 • 27 knih
 • řecky
 • v 1. a 2. st. n.l.
 • Čtyři evangelia

Skutky apoštolů
Listy apoštolů
Zjevení

 • Bible
   Starý zákon

Pět knih Mojžíšových (Tóra)
1.Genesis
Dějiny lidstva od stvoření světa. Potopa a zmatení jazyků.
2.Exodus
Vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví.
3.Leviticus
4.Numeri
5.Deuteronomium

 • Bible
  Nový zákon 

Čtyři evangelia
Popisují život a učení Ježíše z Nazaretu, jeho ukřižování a vzkříšení. Autory jsou čtyři evangelisté: Matouš, Marek, Lukáš a Jan.
Skutky apoštolů
Zachycují počátky křesťanství a osudy první křesťanů.

 • Hebrejská
  literatura

Bible – překlady

 • Egypt
  spol. – hist. pozadí
 • 3 500 př. n. l. – 30 př. n. l. (připojení k Římské říši)
 • civilizace v povodí řeky Nil
 • stavby pyramid (Cheopsova pyramida, Sfinga)
 • mumifikování mrtvých
 • rozvoj geometrie, matematiky, geografie, lékařství
 • papyrus, hieroglyfy

ú1822 rozluštil hieroglyfické písmo Francouz Jean-Francois Champollion

 • Egypt
  literatura
 • nápisy na stěnách pyramid a hrobek

úměly magický charakter

 • později papyrusové svitky
 • Egypt
  literatura
 • Achnatonův hymnus na Slunce
 • Vlastní životopis Sinuhetův

osudy egyptského lékaře

finský spisovatel Mika Waltari – Egypťan Sinuhet

 • Knihy mrtvých

soupis rad a magických zaříkadel, která mají mrtvému pomoci na cestě podsvětím

 • Indie
  spol. – hist. pozadí
 • od 1 600 př. n. l.
 • civilizace v povodí řek Indus a Ganga
 • buddhismus, hinduismus; jóga
 • Árjové – předchůdci Indů
 • Indie
  literatura
 • 4 védské zpěvy (védy = náboženské spisy)

únejstarší je Rgvéda

 • Mahábhárata

úepos o bratrovražedných bojích indických rodů
ú200 000 veršů

 • Rámájana

úhrdinský epos o princi Rámovi

 • Kámasútra

úpříručka sexuálního života

 • básník Kálidása
 • Čína
  spol. – hist. pozadí
 • od 2 200 př. n. l.
 • civilizace v povodí Žluté řeky
 • Velká čínská zeď

úbudována 2 000 let

 • izolovaný vývoj

údáno už jenom velmi odlišným jazykem

 • konfucianismus, taoismus
 • Čína
  literatura
 • Kniha proměn
 • Kniha písní

úobsáhlý soubor písní (lidových, milostných, pracovních oslavných …)

 • filosofické spisy mudrců

úKonfucius
úLao-c ´

 • nejvýznamnější básníci

úLi-Po
úTu-Fu