První pomoc (2)

Téma prezentace: První pomoc

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Adam Vlasák

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace zpracovává tématiku první pomoci. Co to je, jak se zachovat, první pomoc při bezvědomí nebo jak volat záchranné služby.

 

Osnova:

Obsah

  • lCo je to první pomoc
  • lPrvní pomoc při bezvědomí
  • lVolání záchranné služby
  • lDůležitá čísla

 

lCo je to první pomoc

lOpatření , kterým se zabraňuje dalšímu  ohrožení jedince postiženého na zdraví

 

lPrvní pomoc je povinen poskytnout každý

lPrvní pomoc je  jednoduchá, srozumitelná a účinná

 

První pomoc při bezvědomí

1.Postiženého nejprve oslovíme

2.Provedeme bolestivý podnět

3.Zkontrolujeme dech – ucho přiložíme k ústům a pozorujeme zda se zvedá hrudník

4.Zkontrolujeme puls – na krkavici

5.Pokud postižený dýchá a má puls, zkontorlujeme prohmatem zda nemá zlomeniny

6.Jestliže postižený nemá zlomeniny, provedeme stabilizovanou polohu

7.Voláme RZP

 

Volání záchranné služby

lKde se událost stala

lCo se stalo

lKdo volá

lDůležitá čísla

 

Zdroje informací

  • lhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_pomoc#D.C4.9Blen.C3.AD_prvn.C3.AD_pomoci
  • lEncyklopedie Diderot
  • lhttp://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.kr-ustecky.cz/soubory/450018/prvni_pomoc_5.jpg&imgrefurl=http://www.cck-br.cz/news/bezvedomi/&usg=__s_-R-Umw7wc2vUXFiPlnFgO-vNQ=&h=703&w=540&sz=121&hl=cs&start=3&tbnid=iqfJbeinXPv2lM:&tbnh=140&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dprvn%25C3%25AD%2Bpomoc%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG
  • lhttp://www.prvni-pomoc.com/