První pomoc – prezentace

Téma prezentace: První pomoc

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Adam Vlasák

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace zpracovává tématiku první pomoci. Co to je, jak se zachovat nebo jak volat záchranné služby.

 

Osnova:

Adam Vlasák

lObsah

lCo je to první pomoc

lPrvní pomoc při bezvědomí

lVolání záchranné služby

lDůležitá čísla

 

lCo je to první pomoc

lOpatření , kterým se zabraňuje dalšímu  ohrožení jedince postiženého na zdraví

 

lPrvní pomoc je povinen poskytnout každý

lPrvní pomoc je  jednoduchá, srozumitelná a účinná

lPrvní pomoc při bezvědomí

1.Postiženého nejprve oslovíme

2.Provedeme bolestivý podnět

3.Zkontrolujeme dech – ucho přiložíme k ústům a pozorujeme zda se zvedá hrudník

4.Zkontrolujeme puls – na krkavici

5.Pokud postižený dýchá a má puls, zkontorlujeme prohmatem zda nemá zlomeniny

6.Jestliže postižený nemá zlomeniny, provedeme stabilizovanou polohu

7.Voláme RZP

lVolání záchranné služby

lKde se událost stala

lCo se stalo

lKdo volá

lDůležitá čísla

lZdroje informací

lhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_pomoc#D.C4.9Blen.C3.AD_prvn.C3.AD_pomoci

lEncyklopedie Diderot

lhttp://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.kr-ustecky.cz/soubory/450018/prvni_pomoc_5.jpg&imgrefurl=http://www.cck-br.cz/news/bezvedomi/&usg=__s_-R-Umw7wc2vUXFiPlnFgO-vNQ=&h=703&w=540&sz=121&hl=cs&start=3&tbnid=iqfJbeinXPv2lM:&tbnh=140&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dprvn%25C3%25AD%2Bpomoc%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG

lhttp://www.prvni-pomoc.com/