Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

První pomoc (2)

Téma prezentace: První pomoc
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Adam Vlasák
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace zpracovává tématiku první pomoci. Co to je, jak se zachovat, první pomoc při bezvědomí nebo jak volat záchranné služby.
 
Osnova:
Obsah

  • lCo je to první pomoc
  • lPrvní pomoc při bezvědomí
  • lVolání záchranné služby
  • lDůležitá čísla

 
lCo je to první pomoc
lOpatření , kterým se zabraňuje dalšímu  ohrožení jedince postiženého na zdraví
 
lPrvní pomoc je povinen poskytnout každý
lPrvní pomoc je  jednoduchá, srozumitelná a účinná
 
První pomoc při bezvědomí
1.Postiženého nejprve oslovíme
2.Provedeme bolestivý podnět
3.Zkontrolujeme dech – ucho přiložíme k ústům a pozorujeme zda se zvedá hrudník
4.Zkontrolujeme puls – na krkavici
5.Pokud postižený dýchá a má puls, zkontorlujeme prohmatem zda nemá zlomeniny
6.Jestliže postižený nemá zlomeniny, provedeme stabilizovanou polohu
7.Voláme RZP
 
Volání záchranné služby
lKde se událost stala
lCo se stalo
lKdo volá
lDůležitá čísla
 
Zdroje informací

  • lhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_pomoc#D.C4.9Blen.C3.AD_prvn.C3.AD_pomoci
  • lEncyklopedie Diderot
  • lhttp://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.kr-ustecky.cz/soubory/450018/prvni_pomoc_5.jpg&imgrefurl=http://www.cck-br.cz/news/bezvedomi/&usg=__s_-R-Umw7wc2vUXFiPlnFgO-vNQ=&h=703&w=540&sz=121&hl=cs&start=3&tbnid=iqfJbeinXPv2lM:&tbnh=140&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dprvn%25C3%25AD%2Bpomoc%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG
  • lhttp://www.prvni-pomoc.com/