Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Nemoci nervové soustavy

Téma prezentace: Nemoci nervové soustavy
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): zixix99
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje nemoci nervové soustavy. Obsahuje vrozené poruchy, zánětlivá onemocnění – meningitida, dětská mozková obrna, záchvatová onemocnění, degenerativní onemocnění, Alzheimerova choroba, lehká mozková dysfunkce.
 
Osnova:
 
Nemoci nervové soustavy
Velký počet nemocí
Neurologie, Psychiatrie
Dělení na nemoci CNS a PNS
Dělení dle typů
Vrozené poruchy
Hydrocefalus – zvýšený objem mozkomíšního moku, růst mozkové části lebky, postižení, smrt
Mikrocefalus – vývojová porucha, špatný růst hlavy, vede k postižení
Hydrocephalus, mikrocephalus
Vrozené poruchy
Meningokéla – rozštěp páteře v bederní krajině
Meningomyokéla – vyhřeznutí míchy při rozštěpu páteře
Meningokéla, meningomyokéla
Zánětlivá onemocnění – meningitida
Nemoc CNS
Zánět mozkových obalů
Původcem bakterie meningokoky
První příznaky chřipky + skvrny
Poté přechod do typické strnulé polohy
Trvalé následky, smrt…
Klíšťová encefalitida- druh meningitidy přenášený virem
Dětská mozková obrna
Vzniká během těhotenství, či krátce po porodu
Zpočátku jen zpomalený psychomotorický vývoj
Projevy: Zvýšení či snížení svalové aktivity
nPorucha hybnosti
nPsychická retardace
 
Dětská mozková obrna
Léčí se rehabilitací
MUDr. Václav Vojta – Vojtova metoda léčby
nDráždění spouštěcí zóny, vybavení pohybového vzoru
Záchvatovitá onemocnění
Synkopa = mdloba – výpadky vědomí vázané na situaci – dusno, dlouhé stání apod., především v období dospívání
Migréna – periodické záchvaty bolesti hlavy
nČastěji u žen, vyvolané stresem
Polyneuritida – zánět periferních nervů
nVede k necitlivosti, poruchám pohybu
nPůvodcem bakterie
 
Záchvatová onemocnění
Febrilní záchvaty –  děti do 6ti let, poté ústup
nProjev: několikasekundová ztráta vědomí, záškuby
 
Epilepsie – nemoc CNS, vrozená či následkem úrazu, nemoci…
nProbíhá v záchvatech
nBěhem záchvatu porucha vědomí, motorické projevy (křeče, porucha chování)
n2 typy: Pro dospělé typický Grand Mal, děti jen několikasekundové bezvědomí
 
Degenerativní onemocnění
Charcot – Marie – Tooth – degenerativní onemocnění, postupné ochabování nervů horních a dolních končetin, ochrnutí
Parkinsonova nemoc – většinou v pokročilém věku
nZpůsobena úbytkem pigmentových buněk v mozkových gangliích, nízká koncentrace dopaminu
nProjevy: svalová ztuhlost, klidový třes, zpomalený pohyb, ztráta rovnováhy
nPříčina: virový zánět mozku, otrava CO, úraz
nNelze vyléčit
Alzheimerova choroba
Neurodegenerativní onemocnění mozku          demence
Alois Alzheimer
Počet nemocných se zvyšuje – V ČR 120 tisíc, na světě 40 milionů
Neléčitelná, leky pouze zpomalují postup
Způsobeno rozpadem nerv. vláken a buněk ukládáním proteinů
Rizikové faktory: věk na 60 let, úraz hlavy, cukrovka, alkoholismus, deprese, genetické předpoklady
Alzeimer, Parkinson
Roztroušená skleróza
Dlouhodobé onemocnění neznámého původu
Střídající se stavy klidu a zhoršení
Příznaky: dvojí vidění, nejistota při chůzi, strnulost…
Nemoc postupuje – zpomalují se nervové reflexy, pak již skoro neprobíhají
Počet nemocných se zvyšuje až o 15% ročně!
Lehká mozková dysfunkce
Drobné poruchy mozkové tkáně
Dochází k nim v době vývoje CNS
Postižení mají typické potíže s učením a chováním
Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, hyperaktivita
Ne vždy řazeno k nemocím NS
Zdroje
http://www.lidsketelo-puchnerova.estranky.cz/clanky/soustava-nervova/nemoci-nervove-soustavy.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Nemoci_nervov%C3%A9_soustavy
http://prirodopis8.ic.cz/nervova_soustava/nemoci_NS.pdf
http://www.hafici.cz/clanky/psi-nemoci-6/onemocneni-nervove-soustavy-81/
Konééc ☺
Děkuji za pozornost