Nemoci nervové soustavy

Téma prezentace: Nemoci nervové soustavy

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): zixix99

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje nemoci nervové soustavy. Obsahuje vrozené poruchy, zánětlivá onemocnění – meningitida, dětská mozková obrna, záchvatová onemocnění, degenerativní onemocnění, Alzheimerova choroba, lehká mozková dysfunkce.

 

Osnova:

 

Nemoci nervové soustavy

Velký počet nemocí

Neurologie, Psychiatrie

Dělení na nemoci CNS a PNS

Dělení dle typů

Vrozené poruchy

Hydrocefalus – zvýšený objem mozkomíšního moku, růst mozkové části lebky, postižení, smrt

Mikrocefalus – vývojová porucha, špatný růst hlavy, vede k postižení

Hydrocephalus, mikrocephalus

Vrozené poruchy

Meningokéla – rozštěp páteře v bederní krajině

Meningomyokéla – vyhřeznutí míchy při rozštěpu páteře

Meningokéla, meningomyokéla

Zánětlivá onemocnění – meningitida

Nemoc CNS

Zánět mozkových obalů

Původcem bakterie meningokoky

První příznaky chřipky + skvrny

Poté přechod do typické strnulé polohy

Trvalé následky, smrt…

Klíšťová encefalitida- druh meningitidy přenášený virem

Dětská mozková obrna

Vzniká během těhotenství, či krátce po porodu

Zpočátku jen zpomalený psychomotorický vývoj

Projevy: Zvýšení či snížení svalové aktivity

nPorucha hybnosti

nPsychická retardace

 

Dětská mozková obrna

Léčí se rehabilitací

MUDr. Václav Vojta – Vojtova metoda léčby

nDráždění spouštěcí zóny, vybavení pohybového vzoru

Záchvatovitá onemocnění

Synkopa = mdloba – výpadky vědomí vázané na situaci – dusno, dlouhé stání apod., především v období dospívání

Migréna – periodické záchvaty bolesti hlavy

nČastěji u žen, vyvolané stresem

Polyneuritida – zánět periferních nervů

nVede k necitlivosti, poruchám pohybu

nPůvodcem bakterie

 

Záchvatová onemocnění

Febrilní záchvaty –  děti do 6ti let, poté ústup

nProjev: několikasekundová ztráta vědomí, záškuby

 

Epilepsie – nemoc CNS, vrozená či následkem úrazu, nemoci…

nProbíhá v záchvatech

nBěhem záchvatu porucha vědomí, motorické projevy (křeče, porucha chování)

n2 typy: Pro dospělé typický Grand Mal, děti jen několikasekundové bezvědomí

 

Degenerativní onemocnění

Charcot – Marie – Tooth – degenerativní onemocnění, postupné ochabování nervů horních a dolních končetin, ochrnutí

Parkinsonova nemoc – většinou v pokročilém věku

nZpůsobena úbytkem pigmentových buněk v mozkových gangliích, nízká koncentrace dopaminu

nProjevy: svalová ztuhlost, klidový třes, zpomalený pohyb, ztráta rovnováhy

nPříčina: virový zánět mozku, otrava CO, úraz

nNelze vyléčit

Alzheimerova choroba

Neurodegenerativní onemocnění mozku          demence

Alois Alzheimer

Počet nemocných se zvyšuje – V ČR 120 tisíc, na světě 40 milionů

Neléčitelná, leky pouze zpomalují postup

Způsobeno rozpadem nerv. vláken a buněk ukládáním proteinů

Rizikové faktory: věk na 60 let, úraz hlavy, cukrovka, alkoholismus, deprese, genetické předpoklady

Alzeimer, Parkinson

Roztroušená skleróza

Dlouhodobé onemocnění neznámého původu

Střídající se stavy klidu a zhoršení

Příznaky: dvojí vidění, nejistota při chůzi, strnulost…

Nemoc postupuje – zpomalují se nervové reflexy, pak již skoro neprobíhají

Počet nemocných se zvyšuje až o 15% ročně!

Lehká mozková dysfunkce

Drobné poruchy mozkové tkáně

Dochází k nim v době vývoje CNS

Postižení mají typické potíže s učením a chováním

Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, hyperaktivita

Ne vždy řazeno k nemocím NS

Zdroje

http://www.lidsketelo-puchnerova.estranky.cz/clanky/soustava-nervova/nemoci-nervove-soustavy.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Nemoci_nervov%C3%A9_soustavy

http://prirodopis8.ic.cz/nervova_soustava/nemoci_NS.pdf

http://www.hafici.cz/clanky/psi-nemoci-6/onemocneni-nervove-soustavy-81/

Konééc ☺

Děkuji za pozornost