Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Přistěhovalci v západní Evropě

Téma prezentace: Přistěhovalci v západní Evropě

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): juzlinka

 

 

Popis materiálu:

Prezentace pro zeměpisný seminář na střední škole. Obecně o migraci a pak spíše o přistěhovalcích ve Francii, včetně historie.

 

Osnova:

žPřistěhovalci v západní Evropě

žVe Francii

žMigrace

ž= relativně trvalé přemístění, většinou související se změnou trvalého (obvyklého) místa bydliště

ždůvody:  

›rozdíly v kvalitě života

›různé politické motivy

›přelidnění určitého regionu

›souvislost s kvalitou životního prostředí

žMigrace

žproudy v současnosti:

›z Afriky a Asie především do Francie, Německa, Velké Británie, Nizozemí

›z Latinské Ameriky do USA a Kanady

›z asijských přelidněných zemí Pákistán nebo Indonésie do Japonska a států asijských tygrů

›v rámci Asie na arabský poloostrov

žPřistěhovalci ve Francii – historie

žpřed 1. světovou válkou přicházeli přistěhovalci z kolonií, ti pak těsně před vypuknutím reemigrovali zpět

žs nástupem 1. sv. války začala imigrace ze severní Afriky a z Indočíny, přicházejí i pracovníci z evropských států

žve zbrojním průmyslu pracovali zejména Portugalci a Řekové, v zemědělství hlavně Španělé a Italové.

žPřistěhovalci ve Francii

žv období let 1920-1930 přijala asi 2 miliony cizinců – obnova hospodářství a náhrada padlích lidí ve válce (padlo 1,4 mil. lidí a dalších 1,5 mil. bylo doživotně handicapovaných)

žimigrace tak tvořila až 75% populačního růstu.

žv roce 1931 bylo ve Francii 2,7 milionů cizinců  – hlavně Italové, Poláci, Španělé a Belgičané

žpřicházeli i imigranti ze severní Afriky a rovněž z Československa

žimigrace byla znova omezena – v roce1932 přijat zákon, který stanovil maximální kvóty pro počet cizinců ve firmách a umožnil jejich propuštění ze sektorů z velkou nezaměstnaností

žPřistěhovalci ve Francii

ždále přicházeli z politických důvodů hodně Rusové

ždíky občanské válce ve Španělsku přišlo do Francie kolem 1,5 mil španělů, většina z nich pak putovala dál do Latinské Ameriky

žpo 2. světové válce se lidé vraceli do svých vlastí

žobyvatelstvo se přesouvá hlavně do měst

žPřistěhovalci ve Francii

ždekolonizace – přistěhovalci evropského původu se vracejí zpět a za nimi přicházejí i neevropské obyvatelstvo

ždo Evropy přišlo v průběhu dekolonizace asi 7 mil lidí

ždo Francie hlavně ze severní Afriky

žve většině evropských imigračních států se začala rozvíjet ostrá antiimigrační politika vedoucí k omezování a nakonec i k přerušení postkoloniální řetězové migrace

žPřistěhovalci ve Francii

žve 2. pol. 20. století byla potřeba nekvalifikovaná pracovní síla – přichází hlavně Arabové

žPřistěhovalci ve Francii – dnes

žv zemi žije 6,5 mil. lidí zahraničního původu

žFrancie je stát s největším počtem muslimů v Evropě – pochází hlavně z Alžírska, Maroka a Tuniska

žžijí zde také lidé z dalších bývalých fr. kolonií v Africe

žje zde silná asijská komunita (vč. Vietnamců), početná skupina potomků arménských uprchlíků a Rumunů, přicházejících za prací

žFrancie začala letos zvýšeným hodně vypovídat přistěhovalce, hlavně rumunské a bulharské Romy, nesplňující zákonné podmínky pro delší než 3měsíční pobyt v zemi

žPřistěhovalci ve Francii

žOSN hodně kritizuje Francii za postoj k Romům a chce, aby místo deportací se snažili Romy integrovat do společnosti

žZdroje

žwww.lidovky.cz/pristehovalci-ve-francii-0hi-/zpravy-svet.aspx?c

žsreview.soc.cas.cz/…/e84e7b3446816ca08509c5c7e1c2f23261d838d0

žwww.rozhlas.cz/…/zapadnievropa-se-boji-pristehovalcu

žcs.wikipedia.org/wiki/Západní_Evropa