Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Přistěhovalci v západní Evropě

Téma prezentace: Přistěhovalci v západní Evropě
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): juzlinka
 


 
Popis materiálu:
Prezentace pro zeměpisný seminář na střední škole. Obecně o migraci a pak spíše o přistěhovalcích ve Francii, včetně historie.
 
Osnova:
žPřistěhovalci v západní Evropě
žVe Francii
žMigrace
ž= relativně trvalé přemístění, většinou související se změnou trvalého (obvyklého) místa bydliště
ždůvody:  
›rozdíly v kvalitě života
›různé politické motivy
›přelidnění určitého regionu
›souvislost s kvalitou životního prostředí
žMigrace
žproudy v současnosti:
›z Afriky a Asie především do Francie, Německa, Velké Británie, Nizozemí
›z Latinské Ameriky do USA a Kanady
›z asijských přelidněných zemí Pákistán nebo Indonésie do Japonska a států asijských tygrů
›v rámci Asie na arabský poloostrov
žPřistěhovalci ve Francii – historie
žpřed 1. světovou válkou přicházeli přistěhovalci z kolonií, ti pak těsně před vypuknutím reemigrovali zpět
žs nástupem 1. sv. války začala imigrace ze severní Afriky a z Indočíny, přicházejí i pracovníci z evropských států
žve zbrojním průmyslu pracovali zejména Portugalci a Řekové, v zemědělství hlavně Španělé a Italové.
žPřistěhovalci ve Francii
žv období let 1920-1930 přijala asi 2 miliony cizinců – obnova hospodářství a náhrada padlích lidí ve válce (padlo 1,4 mil. lidí a dalších 1,5 mil. bylo doživotně handicapovaných)
žimigrace tak tvořila až 75% populačního růstu.
žv roce 1931 bylo ve Francii 2,7 milionů cizinců  – hlavně Italové, Poláci, Španělé a Belgičané
žpřicházeli i imigranti ze severní Afriky a rovněž z Československa
žimigrace byla znova omezena – v roce1932 přijat zákon, který stanovil maximální kvóty pro počet cizinců ve firmách a umožnil jejich propuštění ze sektorů z velkou nezaměstnaností
žPřistěhovalci ve Francii
ždále přicházeli z politických důvodů hodně Rusové
ždíky občanské válce ve Španělsku přišlo do Francie kolem 1,5 mil španělů, většina z nich pak putovala dál do Latinské Ameriky
žpo 2. světové válce se lidé vraceli do svých vlastí
žobyvatelstvo se přesouvá hlavně do měst
žPřistěhovalci ve Francii
ždekolonizace – přistěhovalci evropského původu se vracejí zpět a za nimi přicházejí i neevropské obyvatelstvo
ždo Evropy přišlo v průběhu dekolonizace asi 7 mil lidí
ždo Francie hlavně ze severní Afriky
žve většině evropských imigračních států se začala rozvíjet ostrá antiimigrační politika vedoucí k omezování a nakonec i k přerušení postkoloniální řetězové migrace
žPřistěhovalci ve Francii
žve 2. pol. 20. století byla potřeba nekvalifikovaná pracovní síla – přichází hlavně Arabové
žPřistěhovalci ve Francii – dnes
žv zemi žije 6,5 mil. lidí zahraničního původu
žFrancie je stát s největším počtem muslimů v Evropě – pochází hlavně z Alžírska, Maroka a Tuniska
žžijí zde také lidé z dalších bývalých fr. kolonií v Africe
žje zde silná asijská komunita (vč. Vietnamců), početná skupina potomků arménských uprchlíků a Rumunů, přicházejících za prací
žFrancie začala letos zvýšeným hodně vypovídat přistěhovalce, hlavně rumunské a bulharské Romy, nesplňující zákonné podmínky pro delší než 3měsíční pobyt v zemi
žPřistěhovalci ve Francii
žOSN hodně kritizuje Francii za postoj k Romům a chce, aby místo deportací se snažili Romy integrovat do společnosti
žZdroje
žwww.lidovky.cz/pristehovalci-ve-francii-0hi-/zpravy-svet.aspx?c
žsreview.soc.cas.cz/…/e84e7b3446816ca08509c5c7e1c2f23261d838d0
žwww.rozhlas.cz/…/zapadnievropa-se-boji-pristehovalcu
žcs.wikipedia.org/wiki/Západní_Evropa