Pohlavní stereotypy – prezentace

Téma prezentace: Pohlavní stereotypy

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Obrcianová Sára

 

 

Popis prezentace:

Prezentace na téma: Pohlavní stereotypy. Tuto práci jsem zpracovala na hodiny ZSV na střední škole.

 

Osnova:

Stereotyp

–   Převzatý a neměnný soubor představ o člověku nebo skupině, který významně ovlivňuje jejich vnímání.

–  Je to soubor gest, představ která se vždycky vyskytují pohromadě.

–  Stereotyp je tedy jednotvárný, ustálený, navyklý vzorec chování a myšlení.

–  Nejčastějším projevem stereotypu vůči druhým jsou diskriminace.

 

Pohlavní stereotypy

-Se projevují už od raného dětství a to pomocí rodičů a okolí.

-Je to rozdílnost mezi mužským a ženským pohlavím, projevují se ve výchově ale i v chování okolí k osobě.

-Pohlavní stereotypy ve společenských vědách jsou spojovány i s pojmem Genderové stereotypy.

 

Příkladné rozdíly:

-Oblečení

-Hračky

-Pohádky

-Barvy

 

Genderové stereotypy

– Pojem ve společenských vědách od druhé poloviny 20. století.

– Slovo gender se používá k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami.

– Genderové stereotypy jsou zjednodušující představy a popisy „femininní ženy“ a „maskulinního muže“.

-Jak má správná žena či muž vypadat, jak se má chovat, co má cítit, jak má „myslet“ atd.

-Také jak se má muž a žena chovat ve společnosti a v různých situacích.

-Ve většině případů když se tak pohlaví nechová tak jak to společnost očekává a je zvyklé  je to považováno jako neslušnost.

-V dětství se očekává že mužské pohlaví se bude hrát s autíčky a ženské pohlaví s Barbie atd.

— V dospívání se považuje za vhodné že muž přebere ochranitelský instinkt a žena ten pečovatelský.

-V dospělosti se přebere většina zodpovědnosti za celou rodinu na muže a naopak od ženy se očekává starost o domácnost.

-Nejčastější pohlavní stereotypy u žen jsou považovány: citlivost, hysterky, vždy musí mít pravdu, žárlivost, pomlouvání, muži je považují za slabší a hloupější pohlaví (což je nejstarší stereotyp), očekávají se dobré dovednosti v kuchyni, péče o úklid, děti…

-Nejčastější pohlavní stereotypy u mužů jsou považovány: výbušnost, lenost,

malý lháři, zabezpečení rodiny po finanční stránce, nechávají se rádi obsluhovat, slušné chování k ženám a rozmazlování…

-Nejčastějším problémem je diskriminace.

 

Nejčastější problémy jsou když:

-žena hraje mužské sporty (hokej, fotbal…)

-naopak když muž tančí například balet, nejčastější názor je že je gay.

-když je osoba homosexuální (nechová se podle očekávání společnosti)

-Nebo také podle stylu oblékání.