Témbrová hudba

Téma prezentace: Témbrová hudba

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): bara-markova

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci jsou popsány základní proudy Nové hudby a jejich podstata. Nechybí způsoby zaznamenání nebo hlavní představitelé.

 

Osnova:

žTémbrová hudba

žPatří mezi základní proudy Nové hudby

 

žTémbr = barva, barevný účinek hudby

 

žHledání nového zvuku – různé cesty – předstupněm témbrové hudby je elektroakustická hudba

 

žUpřednostňuje zvuk a jeho barvu jako základní prostředek vyjádření

 

žPodstatou není melodie nebo téma, ale to, aby byla hudba barevná

  

žBarevnosti docílíme různými nástroji

ž

žHraje se na nástroje netradičním způsobem (např. do klavíru se házejí kovové předměty dokonce i živé ryby)

ž

žPracuje s déle trvajícími barevnými zvukovými plochami (ty pak posluchačům umožňují si hudbu uvědomit a prožít), nejsou to jen tóny, ale i šumy, hluky, které se však vůbec nevážou na melodiku či harmonii.

 

žČasto jsou vytvářeny klepáním, ťukáním, hrou dřevem smyčce, recitací textu, šepoty, výkřiky, pískání, skřípání apod.

žHra na hranici tónového rozsahu nástrojů

ž

žZvuky jsou nejen krásné a jemné, ale i drsné a surové

žTato hudba jako by byla blízká abstraktnímu malířství a texturám barevných prolínajících se ploch

 

žNová hudba nadšeně experimentuje a teprve čas ukáže, které se skladeb přežijí a které zůstanou jen jako doklad své doby

 

žNový způsob zaznamenání hudby

ž

aleatorika= náhoda

Klastr = souzvuk několika tónů malé vzdálenosti, připomíná šum

ž

žPředstavitelé

žNejvýraznější osobností témbrové hudby je G. Ligeti

Apparitions

Atmosphéres

ž

žKrzysztof Penderecki

polský skladatel

dílem reaguje na politické dění ve 2. pol. 20. stol.

v 70 letech tento směr                             opustil a vrátil se k                                 tonální hudbě

ž

žWitold Lutoslawski

žPolský skladatel a dirigent. Zabýval se aleatorikou a témbrovou hudbou

Tři poémy Henry Michauxe pro orchestr a dvacetihlasý sbor.

ž

žDalší skladatelé

žGesang der Jüngling

Variabilita možností zacházení se zpěvem

 

žLuigi Nono

Il canto sospeso

– nová kapitola v dějinách vokální hudby – „řečová kompozice“

–

žLuciano Berio

Circle, Sinfonia

ž

žUkázka hudby

žG. Ligeti

Atmosphéres