Filosofie starověké Číny

Téma prezentace: Filosofie starověké Číny

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Scia

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace pojednává o filosofii starověké Číny, taoismu a konfucianismu s přihlédnutím vlivu buddhismu.

 

Osnova:

¢Filosofie Starověké
Číny

¢Dějiny Číny

¢Vznik u dvou velkých řek

—Chuang-che

—Jang-c´-ťiang

¢Vznik prvních státních útvarů kolem Chuang-che kolem 2000 př. n. l.

¢221 př. n. l. – sjednocení Číny – Jing Čeng (Čchin)

¢Přehled dynastií

¢Písmo

¢rozdílný jazyk – mnoho dialektů

¢Jednotné písmo

¢Vznik čínských znaků z obrázkového písma

¢Pojmové písmo

¢Nejdéle nepřetržitě používané písmo na světě

¢Pro normální potřebu 2000 znaků

¢Dříve psané shora dolů

¢Dnes po řádcích

¢Vynálezy

¢Hedvábí

¢Papír

¢Porcelán

¢Střelný prach

¢Kompas

¢Knihtisk

¢Čínská filosofie

¢Taoismus

¢Konfucianismus

¢Buddhismus

¢Taoismus

¢Tao

¢Cesta

¢Kosmický princip

¢Způsob jakým se dělají různé věci

¢Nepřetržitý koloběh vesmíru, kruh nebes a země

¢V pohybu i nehybné

¢Taoismus

¢Dosažení harmonie s principem Tao

¢Taoisté chápou přírodní síly a neustálé proměny v přírodním světě jako projevy neviditelné síly Tao

¢Tao je ztotožňováno se zdrojem všech věcí, něco   co existovalo před vznikem vesmírů a co neustále řídí svět

¢Taoismus nemá žádného zakladatele, či ústřední postavu – má mnoho mistrů

¢Mistři mohou ukázat cestu, ale Tao každý musí najít sám

¢Harmonie duchovní i fyzická

¢Taoismus a zdraví

¢Taoisté věří, že zdravé tělo je nezbytné k dosažení výsostných duchovních stavů

¢Pojí se i léčebné a stravovací praktiky např. akupresura či akupunktura, metody orientální čínské medicíny

¢Doporučení pestré a vyvážené stravy

¢Tchaj-ťi využívají ovládání čchi neboli dechu

¢meditace

¢Postup k dosažení harmonie s nejsnazší skutečností universa

¢Wej wu wej – „činit aniž činíte“

¢Taoisté věří, že čas strávený nad meditací prodlužuje život

¢Čím déle jedinec žije – tím větší šance dosáhnout lepší harmonie s principem Tao

¢Dokonalý člověk se může stát nesmrtelným a vstoupit na nebesa duchovně i fyzicky – sien

¢Lao‘c – Li Er

¢Napůl mýtická postava

¢Vykonával úřad archiváře v Luo-jangu v hlavním městě dynastie Čou

¢Pro svou moudrost byl nazýván Lao‘c – Starý mistr nebo Lao Tan – Staré velké ucho

¢Lao‘c byl znám svou ctností a popudlivostí

¢Člověk je dobrý od narození a nepotřebuje nic víc, než být ponechán sám sobě

¢V archívu pracoval až do 90 let

¢Práce ho již unavovala, tak se rozhodl odjet ze země, na hranici ho však zastavil strážný a požádal ho o sepsání jeho myšlenek – „Kanonická kniha o cestě a její Síle“

¢Konfucianismus

¢Konfucianismus

¢Je systém myšlenek a názorů na učení Konfucia

¢Základem konfucianismu byla idea žít v harmonii spolu s přírodou a jeden s druhým

¢K dosažení těchto cílů doporučoval mudrc systém mezilidských vztahů a dobré vlády

¢Pět dovedností – vybrané chování, ušlechtilost, dobrou vůli, laskavost, píli

¢Nejvyšším posláním práce v státní správě

¢Učil žáky urozenosti a věřil, že ji pomocí výchovy může dosáhnout kdokoliv

¢Konfucianismus a vzdělání

¢Konfucianismus se stal státním náboženstvím a položil základ čínského vzdělávacího systému, který přetrval 2000 let

¢Prostřednictvím studia mohli dosáhnout moci a vstoupit do státních služeb

¢Podstupovali se náročné státní zkoušky

¢Systém zkoušek kladl důraz na znalosti konfuciánského myšlením

¢Mandaríni – učení úředníci – byli nejuznávanější třídou v zemi

¢Rodina

¢Základní ekonomická, sociální a politická struktura

¢Zdůraznění povinností a práv členů – chování v souladu se svými úlohami

¢Patriarchální systém rodiny

¢Silně zakořeněná oddanost a úcta mezi rodiči a dětmi

¢Základní vztahy mezi:

¢1. Otcem a synem

¢2. Manželem a manželkou

¢3. Starším a mladším bratrem

¢4. Přítelem a přítelem

¢5. Panovníkem a poddaným

¢Konfucius – Kchung fu-c‘

¢Mudrc všech věků, První učitel

¢Žil v letech 551 – 479 př. n. l.

¢Nejuctívanější osoba čínské historie

¢Vycházel z odkazu minulosti, kterou považoval za zlatý věk

¢Kniha obřadů

¢Kniha se skládá ze 3 rituálních textů

—I-li – Obřady a rituály

¢Vysvětluje etiketu, jak se má člověk chovat např. na svatbě, pohřbu a vykonávání obětí

—Li-ťi – Kniha obřadů

¢Nalezneme zde vládní nařízení, či rady jak vést domácnost, recepty, jak se chovat ve společnosti apod.

—Čou-li – Obřady státu Čou

¢Popisují správní systém za panování dynastie Čou

¢Kniha písní

¢Sbírka nejstarší čínské poezie

¢+ 300 básní

¢½ básní je o lásce, práci a válce

¢Zbytek dvorská poezie a rituální zpěvy

¢Autor Konfucius, který miloval hudbu

¢Nabádal žáky, aby se písně naučili a při učení je používal

¢Kniha dokumentů

¢Je zdrojem čínských dějin

¢Začíná u vyprávění o legendárních císařích, legendární dynastii Sai až po skutečné dynastie Šang a Čou

¢Kniha byla zničena, ale byla uchována v paměti tehdejších učenců a znovu přepsána za Chanů

¢Jedná se o přesný popis událostí vč. dekretů, proslovů a rad kancléřů

¢ Historie je pro Čínu zrcadlem současnosti

¢Studiem historie se člověk může naučit věci užitečné i pro současnost

¢Letopisy Jara a podzimu

¢Kronika událostí v rodném Konfuciově státě Lu v letech 722 – 481 př. n. l .

¢Kniha proměn

¢Věštecká kniha pomáhající předpovídat události a pochopit lidské bytí a přírodní jevy

¢Hovory

¢V dnešní podobě byly nejspíše vytvořeny druhou generací Konfuciových žáků

¢Ti sepsali , co slyšeli od žáků, kteří Konfucia skutečně znali

¢Skládají se z 20 kapitol

¢Kapitola je rozdělena na 49 samostatných oddílů

¢Konfuciovy názory jsou zde popsány formou dialogu

¢Témata způsobu života a vlády, filosofické otázky, probírá situaci a následně řešení

¢Sloužily jako průvodce životem

¢Vliv Buddhismu v číně

¢Buddhismus a jeho vliv v Číně

¢V 1. st n.l. pronikl z Indie do Číny buddhismus

¢Lišil se od tradičních škol v tom, že předpokládal život po smrti.

¢Po pádu dynastie Chan zažila Čína období nejednoty, což přispělo k rychlému šíření buddhismu

¢Vzniká nová forma buddhismu – čchan neboli zen

¢Taoismus převzal některé buddhistické prvky a šířil se na úkor konfucianismu

¢Od 3. – 6. st. měl buddhismus největší intelektuální a duchovní vliv

¢V 6. st. bylo císařství opět sjednoceno, ale buddhismus byl již pevně zakotven

¢Buddhismus a jeho vliv v Číně

¢Chang Ju napadl buddhismus pro jeho barbarský původ a zaútočil na buddhismus s taoismem jako na hrozbu císařství.

¢Kláštery prý odváděly mladé ženy a muže o odkláněly je od úkolu pomoci rozkvětu země

¢Kláštery byly také bohaté a neodváděly daně

¢841-845 zavedla vláda proti buddhistickou kampaň

¢Zabrala půdu patřící klášterům

¢Bylo zničeno 40 000 buddhistických soch a zavřeno 4600 klášterů

¢Poté se buddhismus již nevzpamatoval, i když si udržel své místo mezi nejnižší vrstvou obyvatelstva do 20. st.

¢Děkuji za pozornost

¢Citáty:

¢„Existuje slovo, které může postihnout všechny povinnosti člověka?“

¢„Pocit sounáležitosti, to je možná to slovo. Nečiň druhým, co nechceš, aby oni činili tobě.“

¢„Studuj, jako kdybys nikdy nemohl dosáhnout dokonalosti, jako kdybys měl strach, že své znalosti ztratíš.“

¢„Urozený muž nejprve vykonává, co učí, a potom  učí o tom, co vykonává.“

¢Citáty:

„Vznešená ctnost nejedná

a nečiní si nárok zasahovat.

Nízká ctnost jedná

a činí si nárok zasahovat.“

„Nejvyšší dobro je jako voda:

dobrotivě prospívá všemu tvorstvu,

a s nikým není ve sváru.

Spokojuje se s nejnižšími místy,

 o něž nikdo z lidí nedbá;

Tím se blíží věčnému Tao.“

¢Citáty:

Buddha řekl toto podobenství:

„Poutník v lese narazí na tygra,

který ho pronásleduje.

Doběhne, až na kraj strmého útesu, tygr za ním.

Poutník se zachytí révového úponku a spouští se dolů.

Pod sebou uslyší řev dalšího tygra, který se na něj sápe.

Najednou uvidí černou a bílou myš, jak rychle přehryzávají úponek.

Pohlédne před sebe a na úponku visí krásný hrozen…“

¢Zdroje

¢http://www.kompas.estranky.cz/clanky/ucebnice-dejepisu/staroveky-egypt-indie-a-cina-petr-daubner.html

¢Hartzová, P. (1993). Taoismus. V Taoismus. New York: Facts on file.

¢Hoobler, T., & Hoobler, D. (1993). V Konfucianismus. New York: Facts on File.

¢Kočová, J. (2010). V Mistr Džošu a broskvový sad. Praha: Dokořán s.r.o.