Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Filosofie starověké Číny

Téma prezentace: Filosofie starověké Číny
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Scia
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace pojednává o filosofii starověké Číny, taoismu a konfucianismu s přihlédnutím vlivu buddhismu.
 
Osnova:
¢Filosofie Starověké
Číny
¢Dějiny Číny
¢Vznik u dvou velkých řek
—Chuang-che
—Jang-c´-ťiang
¢Vznik prvních státních útvarů kolem Chuang-che kolem 2000 př. n. l.
¢221 př. n. l. – sjednocení Číny – Jing Čeng (Čchin)
¢Přehled dynastií
¢Písmo
¢rozdílný jazyk – mnoho dialektů
¢Jednotné písmo
¢Vznik čínských znaků z obrázkového písma
¢Pojmové písmo
¢Nejdéle nepřetržitě používané písmo na světě
¢Pro normální potřebu 2000 znaků
¢Dříve psané shora dolů
¢Dnes po řádcích
¢Vynálezy
¢Hedvábí
¢Papír
¢Porcelán
¢Střelný prach
¢Kompas
¢Knihtisk
¢Čínská filosofie
¢Taoismus
¢Konfucianismus
¢Buddhismus
¢Taoismus
¢Tao
¢Cesta
¢Kosmický princip
¢Způsob jakým se dělají různé věci
¢Nepřetržitý koloběh vesmíru, kruh nebes a země
¢V pohybu i nehybné
¢Taoismus
¢Dosažení harmonie s principem Tao
¢Taoisté chápou přírodní síly a neustálé proměny v přírodním světě jako projevy neviditelné síly Tao
¢Tao je ztotožňováno se zdrojem všech věcí, něco   co existovalo před vznikem vesmírů a co neustále řídí svět
¢Taoismus nemá žádného zakladatele, či ústřední postavu – má mnoho mistrů
¢Mistři mohou ukázat cestu, ale Tao každý musí najít sám
¢Harmonie duchovní i fyzická
¢Taoismus a zdraví
¢Taoisté věří, že zdravé tělo je nezbytné k dosažení výsostných duchovních stavů
¢Pojí se i léčebné a stravovací praktiky např. akupresura či akupunktura, metody orientální čínské medicíny
¢Doporučení pestré a vyvážené stravy
¢Tchaj-ťi využívají ovládání čchi neboli dechu
¢meditace
¢Postup k dosažení harmonie s nejsnazší skutečností universa
¢Wej wu wej – „činit aniž činíte“
¢Taoisté věří, že čas strávený nad meditací prodlužuje život
¢Čím déle jedinec žije – tím větší šance dosáhnout lepší harmonie s principem Tao
¢Dokonalý člověk se může stát nesmrtelným a vstoupit na nebesa duchovně i fyzicky – sien
¢Lao‘c – Li Er
¢Napůl mýtická postava
¢Vykonával úřad archiváře v Luo-jangu v hlavním městě dynastie Čou
¢Pro svou moudrost byl nazýván Lao‘c – Starý mistr nebo Lao Tan – Staré velké ucho
¢Lao‘c byl znám svou ctností a popudlivostí
¢Člověk je dobrý od narození a nepotřebuje nic víc, než být ponechán sám sobě
¢V archívu pracoval až do 90 let
¢Práce ho již unavovala, tak se rozhodl odjet ze země, na hranici ho však zastavil strážný a požádal ho o sepsání jeho myšlenek – „Kanonická kniha o cestě a její Síle“
¢Konfucianismus
¢Konfucianismus
¢Je systém myšlenek a názorů na učení Konfucia
¢Základem konfucianismu byla idea žít v harmonii spolu s přírodou a jeden s druhým
¢K dosažení těchto cílů doporučoval mudrc systém mezilidských vztahů a dobré vlády
¢Pět dovedností – vybrané chování, ušlechtilost, dobrou vůli, laskavost, píli
¢Nejvyšším posláním práce v státní správě
¢Učil žáky urozenosti a věřil, že ji pomocí výchovy může dosáhnout kdokoliv
¢Konfucianismus a vzdělání
¢Konfucianismus se stal státním náboženstvím a položil základ čínského vzdělávacího systému, který přetrval 2000 let
¢Prostřednictvím studia mohli dosáhnout moci a vstoupit do státních služeb
¢Podstupovali se náročné státní zkoušky
¢Systém zkoušek kladl důraz na znalosti konfuciánského myšlením
¢Mandaríni – učení úředníci – byli nejuznávanější třídou v zemi
¢Rodina
¢Základní ekonomická, sociální a politická struktura
¢Zdůraznění povinností a práv členů – chování v souladu se svými úlohami
¢Patriarchální systém rodiny
¢Silně zakořeněná oddanost a úcta mezi rodiči a dětmi
¢Základní vztahy mezi:
¢1. Otcem a synem
¢2. Manželem a manželkou
¢3. Starším a mladším bratrem
¢4. Přítelem a přítelem
¢5. Panovníkem a poddaným
¢Konfucius – Kchung fu-c‘
¢Mudrc všech věků, První učitel
¢Žil v letech 551 – 479 př. n. l.
¢Nejuctívanější osoba čínské historie
¢Vycházel z odkazu minulosti, kterou považoval za zlatý věk
¢Kniha obřadů
¢Kniha se skládá ze 3 rituálních textů
—I-li – Obřady a rituály
¢Vysvětluje etiketu, jak se má člověk chovat např. na svatbě, pohřbu a vykonávání obětí
—Li-ťi – Kniha obřadů
¢Nalezneme zde vládní nařízení, či rady jak vést domácnost, recepty, jak se chovat ve společnosti apod.
—Čou-li – Obřady státu Čou
¢Popisují správní systém za panování dynastie Čou
¢Kniha písní
¢Sbírka nejstarší čínské poezie
¢+ 300 básní
¢½ básní je o lásce, práci a válce
¢Zbytek dvorská poezie a rituální zpěvy
¢Autor Konfucius, který miloval hudbu
¢Nabádal žáky, aby se písně naučili a při učení je používal
¢Kniha dokumentů
¢Je zdrojem čínských dějin
¢Začíná u vyprávění o legendárních císařích, legendární dynastii Sai až po skutečné dynastie Šang a Čou
¢Kniha byla zničena, ale byla uchována v paměti tehdejších učenců a znovu přepsána za Chanů
¢Jedná se o přesný popis událostí vč. dekretů, proslovů a rad kancléřů
¢ Historie je pro Čínu zrcadlem současnosti
¢Studiem historie se člověk může naučit věci užitečné i pro současnost
¢Letopisy Jara a podzimu
¢Kronika událostí v rodném Konfuciově státě Lu v letech 722 – 481 př. n. l .
¢Kniha proměn
¢Věštecká kniha pomáhající předpovídat události a pochopit lidské bytí a přírodní jevy
¢Hovory
¢V dnešní podobě byly nejspíše vytvořeny druhou generací Konfuciových žáků
¢Ti sepsali , co slyšeli od žáků, kteří Konfucia skutečně znali
¢Skládají se z 20 kapitol
¢Kapitola je rozdělena na 49 samostatných oddílů
¢Konfuciovy názory jsou zde popsány formou dialogu
¢Témata způsobu života a vlády, filosofické otázky, probírá situaci a následně řešení
¢Sloužily jako průvodce životem
¢Vliv Buddhismu v číně
¢Buddhismus a jeho vliv v Číně
¢V 1. st n.l. pronikl z Indie do Číny buddhismus
¢Lišil se od tradičních škol v tom, že předpokládal život po smrti.
¢Po pádu dynastie Chan zažila Čína období nejednoty, což přispělo k rychlému šíření buddhismu
¢Vzniká nová forma buddhismu – čchan neboli zen
¢Taoismus převzal některé buddhistické prvky a šířil se na úkor konfucianismu
¢Od 3. – 6. st. měl buddhismus největší intelektuální a duchovní vliv
¢V 6. st. bylo císařství opět sjednoceno, ale buddhismus byl již pevně zakotven
¢Buddhismus a jeho vliv v Číně
¢Chang Ju napadl buddhismus pro jeho barbarský původ a zaútočil na buddhismus s taoismem jako na hrozbu císařství.
¢Kláštery prý odváděly mladé ženy a muže o odkláněly je od úkolu pomoci rozkvětu země
¢Kláštery byly také bohaté a neodváděly daně
¢841-845 zavedla vláda proti buddhistickou kampaň
¢Zabrala půdu patřící klášterům
¢Bylo zničeno 40 000 buddhistických soch a zavřeno 4600 klášterů
¢Poté se buddhismus již nevzpamatoval, i když si udržel své místo mezi nejnižší vrstvou obyvatelstva do 20. st.
¢Děkuji za pozornost
¢Citáty:
¢„Existuje slovo, které může postihnout všechny povinnosti člověka?“
¢„Pocit sounáležitosti, to je možná to slovo. Nečiň druhým, co nechceš, aby oni činili tobě.“
¢„Studuj, jako kdybys nikdy nemohl dosáhnout dokonalosti, jako kdybys měl strach, že své znalosti ztratíš.“
¢„Urozený muž nejprve vykonává, co učí, a potom  učí o tom, co vykonává.“
¢Citáty:
„Vznešená ctnost nejedná
a nečiní si nárok zasahovat.
Nízká ctnost jedná
a činí si nárok zasahovat.“
„Nejvyšší dobro je jako voda:
dobrotivě prospívá všemu tvorstvu,
a s nikým není ve sváru.
Spokojuje se s nejnižšími místy,
 o něž nikdo z lidí nedbá;
Tím se blíží věčnému Tao.“
¢Citáty:
Buddha řekl toto podobenství:
„Poutník v lese narazí na tygra,
který ho pronásleduje.
Doběhne, až na kraj strmého útesu, tygr za ním.
Poutník se zachytí révového úponku a spouští se dolů.
Pod sebou uslyší řev dalšího tygra, který se na něj sápe.
Najednou uvidí černou a bílou myš, jak rychle přehryzávají úponek.
Pohlédne před sebe a na úponku visí krásný hrozen…“
¢Zdroje
¢http://www.kompas.estranky.cz/clanky/ucebnice-dejepisu/staroveky-egypt-indie-a-cina-petr-daubner.html
¢Hartzová, P. (1993). Taoismus. V Taoismus. New York: Facts on file.
¢Hoobler, T., & Hoobler, D. (1993). V Konfucianismus. New York: Facts on File.
¢Kočová, J. (2010). V Mistr Džošu a broskvový sad. Praha: Dokořán s.r.o.