Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Nitrotoluen

Téma prezentace: Nitrotoluen
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Kavková Kateřina
 


 
Popis materiálu:
Prezentace popisující nitrotoluen. Co je to nitrotoluen, jeho vlastnosti, výroba či bezpečnost s ním spojená. Vhodná do hodin chemie.
 
Osnova:
—
—2 nitro toluen
—Obecně
—aromatická sloučenina s NO2 skupinou
—C3H4(CH3)NO
—nažloutlá kapalina
—voní po hořkých mandlích
—3 monoderiváty (orto, meta, para)
—Vlastnosti
—Molární hmotnost: 137,136 g/mol
—Nerozpustný ve vodě, rozp.v org. rozpouštědlech
—Hustota: 1,136 g/cm3
—Teplota tání: -4,1 °C
—Teplota varu: 222 °C
—toxický
—Výroba
—přímou nitrací lze vpravit na jádro jednu, dvě nebo i tři nitroskupiny
— přítomnost methylskupiny usnadňuje substituci
—lze připravit i trinitroderivát
—Trinitrotoluen
—silná, často používaná trhavina
—známá pod zkratkou tritol/ TNT
—pevná látka žluté barvy
—ideální látka pro přípravu průmyslových a vojenských trhavin
—výbušný
—toxický
—
—Bezpečnost
—TNT- jedovatý, dotyk s kůží → podráždění, žlutooranžové zabarvení
—„kanárkové dívky“
—při dlouhodobém kontaktu: anémie, poruchy jater, zvětšování sleziny, zhoršení imunitního systému
—
http://www.springermaterials.com/docs/substance/EYJXZXZAEHALGIAK.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trinitrotoluen
http://mail.gvm.cz/people/holikova/vyuka/Organicka_chemie/5.%20Areny.pdf