Nitrotoluen

Téma prezentace: Nitrotoluen

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Kavková Kateřina

 

 

Popis materiálu:

Prezentace popisující nitrotoluen. Co je to nitrotoluen, jeho vlastnosti, výroba či bezpečnost s ním spojená. Vhodná do hodin chemie.

 

Osnova:
—
—2 nitro toluen

—Obecně

—aromatická sloučenina s NO2 skupinou

—C3H4(CH3)NO

—nažloutlá kapalina

—voní po hořkých mandlích

—3 monoderiváty (orto, meta, para)

—Vlastnosti

—Molární hmotnost: 137,136 g/mol

—Nerozpustný ve vodě, rozp.v org. rozpouštědlech

—Hustota: 1,136 g/cm3

—Teplota tání: -4,1 °C

—Teplota varu: 222 °C

—toxický

—Výroba

—přímou nitrací lze vpravit na jádro jednu, dvě nebo i tři nitroskupiny

— přítomnost methylskupiny usnadňuje substituci

—lze připravit i trinitroderivát

—Trinitrotoluen

—silná, často používaná trhavina

—známá pod zkratkou tritol/ TNT

—pevná látka žluté barvy

—ideální látka pro přípravu průmyslových a vojenských trhavin

—výbušný

—toxický

—

—Bezpečnost

—TNT- jedovatý, dotyk s kůží → podráždění, žlutooranžové zabarvení

—„kanárkové dívky“

—při dlouhodobém kontaktu: anémie, poruchy jater, zvětšování sleziny, zhoršení imunitního systému

—

http://www.springermaterials.com/docs/substance/EYJXZXZAEHALGIAK.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trinitrotoluen

http://mail.gvm.cz/people/holikova/vyuka/Organicka_chemie/5.%20Areny.pdf