Modely atomu

Téma prezentace: Modely atomu

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Petr Kolohnát

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace do hodin chemie popisuje vývoj modelu atomu. Najdete zde pudinkový model, planetární model, kvantový model a kvantově mechanický model.

 

Osnova:

—Pudinkový model

Joseph John Thomson, 1897

ØObjev elektronu

—Atom je kladně nabitá koule, v níž jsou rozptýlené elektrony

—Elektrony by se na kladné hmotě

nemohly udržet

 

—Planetární model

Ernest Rutherford, 1911

ØUspořádání většiny hmoty do kladného jádra

—Elektrony se pohybují kolem kladně nabitého jádra po kružnicích

—Elektron by při pohybu ztrácel

energii a postupně

by splynul s jádrem

 

—Kvantový model

Niels Bohr, 1913

ØObjev spektra vodíku, energie elektronu nabývá určitých hodnot (je kvantována)

1.Elektron se bez vyzařování energie může pohybovat pouze po určitých drahách (orbity)

2.Elektron vyzařuje nebo pohlcuje energii pouze při přechodu z jedné dráhy na druhou

 

—Kvantově mechanický model

Erwin Schrödinger, Lois de Broglie, 1924 – 27

ØDualistické chování elektronu (částicový i vlnový charakter)

—Elektrony se pohybují kolem jádra v určitém prostoru (orbital), v němž lze polohu elektronu stanovit jen s určitou pravděpodobností

—Vlnová funkce, Ψ

ØPohyb elektronu se popisuje pomocí vlnové funkce ψ (psí)

ØDruhá mocnina ψ^2 charakterizuje hustotu pravděpodobnosti výskytu elektronu