Neviditelný – rozbor díla od Jaroslava Havlíčka

Téma prezentace: Neviditelný – Jaroslav Havlíček

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Veronika

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace rozebírá dílo Neviditelný od Jaroslava Havlíčka. Materiál lze použít jako pomůcku ke státní maturitě z českého jazyka.

 

Osnova:

}NEVIDITELNÝ

}JAROSLAV HAVLÍČEK

}Veselá Veronika

}3. ročník; ČJ + SV

}Interpretace děl literatury 20. století

}JAROSLAV HAVLÍČEK
3.2. 1896 – 7.4. 1943

}Narozen v Jilemnici

}Jeden z nejvýznamnějších představitelů psychologické prózy

}Byl bankovním úředníkem a spisovatelem

}V roce 1915 pobýval v důstojnické škole v Kadani, byl jako dobrovolník odveden do první světové války

}V roce 1921 se oženil s Marii Krausovou

}V roce 1943 umírá na zánět mozkových blan

}NEVIDITELNÝ

}Román byl napsán v roce 1935, vyšel v roce 1937

}Psychologický román

}Havlíček vychází z vlastních zkušeností

}Samotnému románu předcházela stejnojmenná novela (1931)

}Román je věnován jeho manželce Marii (Máně) Havlíčkové

}JAK ROMÁN VZNIKL?

}Na motiv neviditelnosti přišel Havlíček údajně o svatební noci, kdy jeho a Marii znejišťoval všudypřítomný pohled Mánina prapraděda, který byl na obraze v podkroví

}Do románu se promítl např. i vzhled a některé povahové rysy mladé Marie v podobě Soni

}Najdeme v něm také části, které jsou inspirované životem Mariiných předků

OBSAH

DÍLA

}CHARAKTERISTIKA ROMÁNU

ØÚdajně trojí neviditelnost – Strýček Cyril, představy Soni a neviditelný Osud

(Ukázka č. 1, 2, 3)

ØTématem románu je vina a trest, důsledky lidského jednání, záměry a činy člověka

ØTaké spravedlnost, která jako mocná síla zasahuje do lidských osudů

}ČERNÝ ROMÁN

}Je to román hrdiny, který se z obyčejného venkovského člověka dostává do továrnické rodiny a spolu s ní padá do prázdna.

} Tento hrdina Petr Švajcar se i po deseti letech nemůže smířit s minulostí a píše svůj životní příběh

-> nevyrovnává se s minulostí, naopak znovu vzdoruje a protestuje proti nemilosrdnosti svého osudu.

}VARIANTA HRANÍ

}Hra je součástí strategie postavy -> dochází ke změně rolí

}Tím, že se vše snaží promýšlet a přizpůsobovat dané situaci, se snaží dosáhnout svého cíle -> odlišné od toho, jak se chová před lidmi, se kterými komunikuje a je ve styku

}Tato varianta se promítá do postavy Petra Švajcara

}MOTIVY

}Motiv šílenství

}Motiv sobectví

}Motiv boje

}REÁLNÉ PRVKY V DÍLE

}3. únor

}První setkání se Soňou

}Nyní rok 1935

}číslo 113

}Hugo Hynek Hajn

}Katy

}Kapitola nazvaná Já

}Soňa slečinka nesnící o vdavkách, rozmarná, nespolehlivá povaha, migrény, nesnáší zvířata

}Furstovi kluci

}Teta Karolina

}Láska k malířství, které se musel vzdát

}KOMPOZICE DÍLA

}Celým dílem prostupuje stupňování

}Kompoziční postup díla je retrospektivní

}Román má uzavřený konec, který spočívá v dopsání pamětí -> na konci díla se stupňuje vypravěčem vyvolané napětí související s koncem knihy (ukázka č. 4)

}JAZYK DÍLA

}Ich-forma

}Vypravěčem je Petr Švajcar

}Střídá se vypravěč a postavy (ukázka č. 5)

}Spisovný jazyk, výjimečně obecná čeština (nátura, prezent)

}Hovorový jazyk (švanda, žvásty)

}Knižní výrazy (lože, břich, je nutno)

}Zdrobněliny (strýček, nožička, chlapeček)

}Slova cizího původu (studie, lekce, iluze)

}Přirovnání (bílý jako papír)

}Personifikace (mé pero škrtá)

}FILMOVÁ VERZE

}V roce 1965 byl natočen na motivy románu Neviditelný stejnojmenný film

}Režie Jiří Bělka

}Hlavní role: Luděk Munzar, Jaroslava Tvrzníková, Iva Janžurová, Rudolf Hrušínský, František Němec

}Dále byl natočen roku 1988 film s názvem Prokletí domu Hajnů

}Režie Jiří Svoboda

}Hlavní role: Radoslav Brzobohatý, Emil Horváth, Evelyna Steimarová, Valerie Kaplanová, Bohumil Vávra, František Řehák

}POUŽITÉ ZDROJE

}Primární:

}Havlíček, J. Neviditelný. Praha: Mladá fronta. 1963. s. 440

}Sekundární:

}Rumler, J. Epik Jaroslav Havlíček. Praha: Československý spisovatel. 1973. s. 301

}Havlíčková, M., Mlsová, N., Taudyová, H. Jaroslav Havlíček: Neklidné srdce. Liberec: Odkazy. 2006. s. 143

}Doležal B. Autor bez glorioly. Netrpělivá literatura. s. 46-48

}Justl, V. Přezíravý prozaik. Host do domu. 1956. s. 270-271

}Justl, V. Výborný román. Host do domu. 1958

}Mlsová, N. Varianty hry v díle Jaroslava Havlíčka. Homo ludens v literatuře. 2003

}Mlsová, N. Tematika domova v díle Jaroslava Havlíčka. Česká literatura. 2003. s. 419-440