Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Neviditelný – rozbor díla od Jaroslava Havlíčka

Téma prezentace: Neviditelný – Jaroslav Havlíček
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Veronika
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace rozebírá dílo Neviditelný od Jaroslava Havlíčka. Materiál lze použít jako pomůcku ke státní maturitě z českého jazyka.
 
Osnova:
}NEVIDITELNÝ
}JAROSLAV HAVLÍČEK
}Veselá Veronika
}3. ročník; ČJ + SV
}Interpretace děl literatury 20. století
}JAROSLAV HAVLÍČEK
3.2. 1896 – 7.4. 1943
}Narozen v Jilemnici
}Jeden z nejvýznamnějších představitelů psychologické prózy
}Byl bankovním úředníkem a spisovatelem
}V roce 1915 pobýval v důstojnické škole v Kadani, byl jako dobrovolník odveden do první světové války
}V roce 1921 se oženil s Marii Krausovou
}V roce 1943 umírá na zánět mozkových blan
}NEVIDITELNÝ
}Román byl napsán v roce 1935, vyšel v roce 1937
}Psychologický román
}Havlíček vychází z vlastních zkušeností
}Samotnému románu předcházela stejnojmenná novela (1931)
}Román je věnován jeho manželce Marii (Máně) Havlíčkové
}JAK ROMÁN VZNIKL?
}Na motiv neviditelnosti přišel Havlíček údajně o svatební noci, kdy jeho a Marii znejišťoval všudypřítomný pohled Mánina prapraděda, který byl na obraze v podkroví
}Do románu se promítl např. i vzhled a některé povahové rysy mladé Marie v podobě Soni
}Najdeme v něm také části, které jsou inspirované životem Mariiných předků
OBSAH
DÍLA
}CHARAKTERISTIKA ROMÁNU
ØÚdajně trojí neviditelnost – Strýček Cyril, představy Soni a neviditelný Osud
(Ukázka č. 1, 2, 3)
ØTématem románu je vina a trest, důsledky lidského jednání, záměry a činy člověka
ØTaké spravedlnost, která jako mocná síla zasahuje do lidských osudů
}ČERNÝ ROMÁN
}Je to román hrdiny, který se z obyčejného venkovského člověka dostává do továrnické rodiny a spolu s ní padá do prázdna.
} Tento hrdina Petr Švajcar se i po deseti letech nemůže smířit s minulostí a píše svůj životní příběh
-> nevyrovnává se s minulostí, naopak znovu vzdoruje a protestuje proti nemilosrdnosti svého osudu.
}VARIANTA HRANÍ
}Hra je součástí strategie postavy -> dochází ke změně rolí
}Tím, že se vše snaží promýšlet a přizpůsobovat dané situaci, se snaží dosáhnout svého cíle -> odlišné od toho, jak se chová před lidmi, se kterými komunikuje a je ve styku
}Tato varianta se promítá do postavy Petra Švajcara
}MOTIVY
}Motiv šílenství
}Motiv sobectví
}Motiv boje
}REÁLNÉ PRVKY V DÍLE
}3. únor
}První setkání se Soňou
}Nyní rok 1935
}číslo 113
}Hugo Hynek Hajn
}Katy
}Kapitola nazvaná Já
}Soňa slečinka nesnící o vdavkách, rozmarná, nespolehlivá povaha, migrény, nesnáší zvířata
}Furstovi kluci
}Teta Karolina
}Láska k malířství, které se musel vzdát
}KOMPOZICE DÍLA
}Celým dílem prostupuje stupňování
}Kompoziční postup díla je retrospektivní
}Román má uzavřený konec, který spočívá v dopsání pamětí -> na konci díla se stupňuje vypravěčem vyvolané napětí související s koncem knihy (ukázka č. 4)
}JAZYK DÍLA
}Ich-forma
}Vypravěčem je Petr Švajcar
}Střídá se vypravěč a postavy (ukázka č. 5)
}Spisovný jazyk, výjimečně obecná čeština (nátura, prezent)
}Hovorový jazyk (švanda, žvásty)
}Knižní výrazy (lože, břich, je nutno)
}Zdrobněliny (strýček, nožička, chlapeček)
}Slova cizího původu (studie, lekce, iluze)
}Přirovnání (bílý jako papír)
}Personifikace (mé pero škrtá)
}FILMOVÁ VERZE
}V roce 1965 byl natočen na motivy románu Neviditelný stejnojmenný film
}Režie Jiří Bělka
}Hlavní role: Luděk Munzar, Jaroslava Tvrzníková, Iva Janžurová, Rudolf Hrušínský, František Němec
}Dále byl natočen roku 1988 film s názvem Prokletí domu Hajnů
}Režie Jiří Svoboda
}Hlavní role: Radoslav Brzobohatý, Emil Horváth, Evelyna Steimarová, Valerie Kaplanová, Bohumil Vávra, František Řehák
}POUŽITÉ ZDROJE
}Primární:
}Havlíček, J. Neviditelný. Praha: Mladá fronta. 1963. s. 440
}Sekundární:
}Rumler, J. Epik Jaroslav Havlíček. Praha: Československý spisovatel. 1973. s. 301
}Havlíčková, M., Mlsová, N., Taudyová, H. Jaroslav Havlíček: Neklidné srdce. Liberec: Odkazy. 2006. s. 143
}Doležal B. Autor bez glorioly. Netrpělivá literatura. s. 46-48
}Justl, V. Přezíravý prozaik. Host do domu. 1956. s. 270-271
}Justl, V. Výborný román. Host do domu. 1958
}Mlsová, N. Varianty hry v díle Jaroslava Havlíčka. Homo ludens v literatuře. 2003
}Mlsová, N. Tematika domova v díle Jaroslava Havlíčka. Česká literatura. 2003. s. 419-440