Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Karel Hynek Mácha (2)

Téma prezentace: Karel Hynek Mácha
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): stojaspalovavendul
 


 
Popis materiálu:
V prezentaci se nachází popis života Karla Hynka Máchy. Vztah Lori a Máchy, kterou Mácha obdivoval a se kterou měl syna. V prezentaci je také uveden Máchův závěr jeho života. A na konci je rozebráno Máchovo dílo Máj s úryvkem.
 
Osnova:
Karel Hynek Mácha
nNarodil se 16. listopadu 1810 na Malé Straně
nZemřel 6. listopadu 1836 Litoměřice
nčeský básník a prozaik, nejvýznamnější představitel českého romantismu
nzakladatel moderní české poezie
nměl mladšího sourozence Michala, který byl postižený (měl srostlé 4 prsty)
nbyl to podivín, samotář a drsný člověk
nbyl středně vysoké postavy, měl podlouhlý obličej, tmavé oči, vysoké čelo, černé až tmavě hnědé vlasy, jizvu pod pravým okem
měl sadomasochistické sklony
 
npsal si deník, který měl některé pasáže zašifrované (vlastní abeceda)
npůsobil v Kajetánském divadle, kde poznal Lori Šomkovou (hodná, naivní a jednoduchá dívka)
 
nvystudoval gymnázium, vynikal v matematice, krásně kreslil, hudebně nadán: kytara a ovládal perfektně němčinu
npo gymnáziu studoval 2letý kurz filozofie, navštěvoval přednášky Jungmanna
nhodně cestoval › nejčastěji pěšky (až do Itálie), nejraději na hory do Krkonoš a rád také do oblastí Doks a Bezdězu
 
VZTAH LORI A MÁCHY:
nLori Máchu obdivovala
nMácha na Lori žárlil › někdy ji dokonce mlátil
nnarodil se jim syn Ludvík, který ale brzy umírá
nLori se provdala do ciziny
nLori je pohřbena na Vinohradském hřbitově (nápis na hrobě: Máchova Lori)
 
ZÁVĚR ŽIVOTA:
nMácha spatřil z domova velký požár, utíkal k němu           a začal ho hasit, při hašení měl obrovskou žízeň a pil vodu, nakazil se vodou, kterou hasil požár v úmrtním listě má sice napsáno, že umřel na zápal plic, ale ve skutečnosti to byla asi cholera nebo salmonelóza
nbyl pochován v Litoměřicích v den plánované svatby s Lori, pohřbu se zúčastnil pouze jeho bratr
nv roce 1939 nový pohřeb Máchy, který byl spojen s demonstrací
 
Díla:
npovídka „Křivoklad“
básně „Romance; Svatý Ivan; Čech; Hrobka králů   a knížat českých; Budoucí vlast; Kralovič; Ohlas písní národních; Těžkomyslnost“
deník „Deník na cestě do Itálie“
próza „Cikáni (vydáno posmrtně); Pouť krkonošská“
lyrickoepická skladba „Máj
 
Máj
nbyl jedinou knihou, která Máchovi vyšla za jeho života
npoprvé vyšel 23. dubna 1836 na vlastní náklad tiskaře Jana Spurného v počtu 600 výtisků; kritikou byl přijat velmi nelibě
ndílo je věnováno Hynku Kommovi
nlyricko-epická romantická báseň, skládá se ze 4 zpěvů a 2 intermezz (mezihra)
nOsoby: Vilém, Hynek, Jarmila, farář, matka, poutník
nDěj se odehrává především v přírodě někde v okolí Bezdězu a Doks, ale také ve vězení.
 
nI. zpěv: Obraz Májové přírody, sebevražda Jarmily skokem do jezera. Motiv lásky a nevěry. Zakončen zvoláním: „Jarmilo! Jarmilo! Jarmilo!“
nII. zpěv: Vilém ve vězení, úvahy o vině. Pocit křivdy a vzdoru. (tvoří téměř třetinu básně)
nI. intermezzo: Půlnoční popraviště v přípravě na popravu Viléma.
nIII. zpěv: Poprava Viléma. Vilémovo vyznání lásky    k přírodě a rodné zemi. Obžaloba společnosti.
nII. intermezzo: Nářek Vilémových druhů.
nIV. zpěv: Po čase přichází poutník, s kterým se autor ztotožňuje, zamyšlení nad tragikou lidského osudu. Závěr tragický. Zvolání: „Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!“
nByl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.