Karel Hynek Mácha (2)

Téma prezentace: Karel Hynek Mácha

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): stojaspalovavendul

 

 

Popis materiálu:

V prezentaci se nachází popis života Karla Hynka Máchy. Vztah Lori a Máchy, kterou Mácha obdivoval a se kterou měl syna. V prezentaci je také uveden Máchův závěr jeho života. A na konci je rozebráno Máchovo dílo Máj s úryvkem.

 

Osnova:

Karel Hynek Mácha

nNarodil se 16. listopadu 1810 na Malé Straně

nZemřel 6. listopadu 1836 Litoměřice

nčeský básník a prozaik, nejvýznamnější představitel českého romantismu

nzakladatel moderní české poezie

nměl mladšího sourozence Michala, který byl postižený (měl srostlé 4 prsty)

nbyl to podivín, samotář a drsný člověk

nbyl středně vysoké postavy, měl podlouhlý obličej, tmavé oči, vysoké čelo, černé až tmavě hnědé vlasy, jizvu pod pravým okem

měl sadomasochistické sklony

 

npsal si deník, který měl některé pasáže zašifrované (vlastní abeceda)

npůsobil v Kajetánském divadle, kde poznal Lori Šomkovou (hodná, naivní a jednoduchá dívka)

 

nvystudoval gymnázium, vynikal v matematice, krásně kreslil, hudebně nadán: kytara a ovládal perfektně němčinu

npo gymnáziu studoval 2letý kurz filozofie, navštěvoval přednášky Jungmanna

nhodně cestoval › nejčastěji pěšky (až do Itálie), nejraději na hory do Krkonoš a rád také do oblastí Doks a Bezdězu

 

VZTAH LORI A MÁCHY:

nLori Máchu obdivovala

nMácha na Lori žárlil › někdy ji dokonce mlátil

nnarodil se jim syn Ludvík, který ale brzy umírá

nLori se provdala do ciziny

nLori je pohřbena na Vinohradském hřbitově (nápis na hrobě: Máchova Lori)

 

ZÁVĚR ŽIVOTA:

nMácha spatřil z domova velký požár, utíkal k němu           a začal ho hasit, při hašení měl obrovskou žízeň a pil vodu, nakazil se vodou, kterou hasil požár v úmrtním listě má sice napsáno, že umřel na zápal plic, ale ve skutečnosti to byla asi cholera nebo salmonelóza

nbyl pochován v Litoměřicích v den plánované svatby s Lori, pohřbu se zúčastnil pouze jeho bratr

nv roce 1939 nový pohřeb Máchy, který byl spojen s demonstrací

 

Díla:

npovídka “Křivoklad”
básně “Romance; Svatý Ivan; Čech; Hrobka králů   a knížat českých; Budoucí vlast; Kralovič; Ohlas písní národních; Těžkomyslnost”
deník “Deník na cestě do Itálie”
próza “Cikáni (vydáno posmrtně); Pouť krkonošská”
lyrickoepická skladba “Máj

 

Máj

nbyl jedinou knihou, která Máchovi vyšla za jeho života

npoprvé vyšel 23. dubna 1836 na vlastní náklad tiskaře Jana Spurného v počtu 600 výtisků; kritikou byl přijat velmi nelibě

ndílo je věnováno Hynku Kommovi

nlyricko-epická romantická báseň, skládá se ze 4 zpěvů a 2 intermezz (mezihra)

nOsoby: Vilém, Hynek, Jarmila, farář, matka, poutník

nDěj se odehrává především v přírodě někde v okolí Bezdězu a Doks, ale také ve vězení.

 

nI. zpěv: Obraz Májové přírody, sebevražda Jarmily skokem do jezera. Motiv lásky a nevěry. Zakončen zvoláním: “Jarmilo! Jarmilo! Jarmilo!”

nII. zpěv: Vilém ve vězení, úvahy o vině. Pocit křivdy a vzdoru. (tvoří téměř třetinu básně)

nI. intermezzo: Půlnoční popraviště v přípravě na popravu Viléma.

nIII. zpěv: Poprava Viléma. Vilémovo vyznání lásky    k přírodě a rodné zemi. Obžaloba společnosti.

nII. intermezzo: Nářek Vilémových druhů.

nIV. zpěv: Po čase přichází poutník, s kterým se autor ztotožňuje, zamyšlení nad tragikou lidského osudu. Závěr tragický. Zvolání: “Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!”
nByl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.