Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Nacionalismus

Téma prezentace: Nacionalismus
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Misa.l
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje pojem nacionalismus a jeho formy.
K doplnění výkladu je možné využít podrobnější text: www.zsv-maturita.cz/nacionalismus-maturitni-otazka-zsv
 
Osnova:
NACIONALISMUS

 • Natio = národ
 • 1789 – VFR
 • Jean-Jacque Rousseau – národ má být svým vlastním pánem
 • Itálie a Německo – touha po sjednocení
 • Počátek 19. století – Latinská Amerika
 • Zánik mnohonárodnostních říší -> vznik nových států
 • Národní vlajky, hymny, vlastenecká poezie, lidové slavnosti a národní svátky
 • Šířil se díky rozvoji školství, gramotnosti a novinám
 • Uznával společenskou soudružnost, řád a stabilitu

*

 • Později – šovinističtějším a xenofobnějším
 • Jedinečnost a nadřazenost národu
 • Ostatní – cizí, nedůvěryhodné a jej ohrožující
 • 20. stol. – Asie a Afrika X kol. panství -> rozpad
 • = politické hnutí založené na vyzdvihování a zdůrazňování společných, kulturních a materiálních zájmů příslušníků jednoho národa, často s cílem dosáhnout státní samostatnosti
 • = přesvědčení, že národ je přirozenou a jedině vhodnou jednotkou politického vládnutí

*
Tvoří jej :

 1. 1. Národ Organické společenství3. Sebeurčení
  4. Politika identity

*
Formy nacionalismu:

 1. Kulturní nacionalismus – zdůrazňuje posilování a obranu kulturní identity, nikoli politické požadavky
 2. Etnický nacionalismus vědomí etnické odlišnosti a touha ji zachovat

*
Z hlediska politiky může být nacionalismus:

 1. 1. Liberální
  Konzervativní
  3. Rozpínavý
  4. Protikoloniální a postkoloniální

*
Liberální nacionalismus

 • Nejstarší forma
 • Giuseppe Mazzini
 • „Čtrnáct bodů“ prezidenta Wilsona
 • Obrana svobody jednotlivce
 • Národy jsou svrchované + právo na svobodu a sebeurčení
 • X cizí nadvládě a útlaku
 • Víra v konstitucionalismus
 • Cíl: svět nezávislých národních států

 
Konzervativní nacionalismus

 • Pro konzervativce nebezpečný – později sympatie (udržoval spol. řád)
 • Spol. soudržnost a veřejný pořádek
 • Touha žít s podobnými lidmi -> národ
 • Lidé = omezení a nedokonalí
 • Cíl: zachovat jednotu národa – vlastenecká loajalita a hrdost

 
Rozpínavý nacionalismus

 • V mnoha zemích – agresivita a militarismus
 • 19. st. – boje o Afriku
 • Prestiž národa = velikost státu a vítězné boje
 • Bílý národ = vyspělejší než černý, hnědý a žlutý

 
Protikoloniální a postkoloniální nacionalismus

 • Afrik a Asie – touha po národním osvobození
 • -> protikoloniální nacionalismus
 • Po 2. sv. válce – rozpad koloniálních mocností
 • Vzniklé státy -socialismu

 
Internacionalismus

 • Politická teorie nebo praxe, jejímž základem je nadnárodní nebo globální spolupráce
 • Vyzývá ke spolupráci a solidaritě národů
 • 1. Liberální internacionalismus
  – Nacionalismus -> vytvoření suverénních států – hájení zájmů na úkor jiných národů
  – Zavedení volného obchodu – vzájemná závislost
  2. Socialistický internacionalismus:
  Nacionalismus plodí konflikty a zášť
  – Rozdělení světa podle tříd -> třídní boj ->mír a spolupráce

 
Zdroje:

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacionalismus
 • http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=7&tema=177
 • http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js11/geo/web/pages/narodni-identita-nacionalismus.html