Sociální reforma a Kvóty pro ženy

Téma prezentace: Sociální reforma a Kvóty pro ženy

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Klára

 

 

Popis materiálu:

Prezentace se věnuje aktuálním a předchozím sociálním reformách a srovnává je. Samostatnou kapitolou jsou i Kvóty pro ženy, které srovnává přístup různých zemí světa ke Kvótám.

 

Osnova:

SSociální reforma a programové prohlášení vlády
Kvóty zastoupení žen

SKarolína Černá

SKlára Koukalová

SLenka Szántaiová

 

S5HP301 Sociální a zdravotní systém  2.10. 2014

 

SObsah prezentace

SCo je to sociální reforma

SCíle sociální reformy

SOblasti změn sociální reformy

SSociální dávky

SVyplacené dávky v letech 2000-2013

SSociální systém na Slovensku

SKvóty pro ženy

SSociální reforma

SZměny v sociálním systému od 1.1. 2012

SNabytí účinnosti v průběhu let 2012 a 2013

STýká se různých skupin obyvatel

SPodnikatelé

SRodiče

SFirmy

SZdravotně znevýhodnění či postižení

SÚprava systému, aby nedocházelo ke zneužívání dávek

SCíle sociální reformy

SZjednodušení systému sociální ochrany

SZefektivnění práce orgánů státní správy

SDosažení max. možné účelnosti dávek

SSnížení administrativní zátěže pro uživatele služeb

SEfektivní zacílení a zajištění adresnosti sociálních dávek

SOblasti změn sociální reformy

SSystém administrace a distribuce dávek sociální ochrany

SOblasti péče o zdravotně postižené osoby

SOblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi

SOblasti zaměstnanosti a zvýšení kontrolní činnosti při výkonu nelegální práce

SJednotné výplatní místo

SOd 1.1. 2012

SSjednocení procesu výplaty nepojistných dávek sociální ochrany

SOblast zaměstnanosti, státní soc. podpory, pomoc v hmotné nouzi, dávky pro osoby s ZP

SRozhodování a administrace těchto dávek má na starost Úřad práce ČR

SKontaktní a výjezdní pracoviště ÚP

SEfektivnější řízení a administrace dávek

SLepší kontrolovatelnost využití státních prostředků

SKarta sociálních systémů (sKarta)

S2.polovina roku 2012

SNový systém výplaty a administrace nepojistných soc. dávek a dávek v oblasti státní politiky zaměstanosti

SDávky státní soc. podpory, dávky v nezaměstnanosti…

S2 varianty

SZákladní

SSpeciální

SČerpání dávek výběrem z bankomatu nebo přímo nákupem

SPodobný systém: Itálie, Finsko, Velká Británie, USA

SZrušena k 30.4. 2014

 

SRodičovský příspěvek (RP)

SNárok na peněžitou pomoc v mateřství od 1.1. 2012

SZjednodušení zápočtu doby studia pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství

SČerpání rodičovského příspěvku od 1.1. 2012

SPružná volba délky a výše příspěvku

SVolba výše RP podle denního vyměřovacího základu druhého rodiče

SRP i na děti ve školce od 1.1. 2012

 

SNezaměstnanost

SZměna podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti

SZměna podmínek pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP

SOd ledna 2012 nový nástroj- zvolená rekvalifikace

SSpolupráce s agenturami práce od 1.1. 2012

SPostih práce na černo

SStátní úřad inspekce práce

SPodpora osob se ZP

SPříspěvek na péči od 1.1. 2012

SDěti se ZP zajištěny jednotným způsobem

SZaveden institut tzv. asistenta sociální péče

SMožnost zvýšení příspěvku až od 2000 Kč

SNavýšení příspěvku na péči u osob mladších 18ti let ve 2.stupni závislosti

SPosudkoví lékaři popisují jen 10 oblastí každodenního života → hodnocení stupně závislosti

SPouze 2 dávky pro osoby se ZP- výplata na ÚP

SPříspěvek na mobilitu

SPříspěvek na zvláštní pomůcku

SSjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa

 

SSociální dávky

SPříspěvek na bydlení

SPorodné

SPohřebné

SDávky v hmotné nouzi

SSociální příplatek

SDávky pěstounské péče

SVyplacené dávky 2000-2013

SSociální systém na Slovensku

SPorodné

SPřídavky na dítě

SNezaměstnanost

SPodpora osob se ZP

SPomoc v hmotné nouzi

SHranice životního minima

SPohřebné

 

SKvóty pro ženy

SVysvětlení pojmu

SLegislativní úprava množství zastoupení žen v politice/ byznysu/ vědě

SNástroj, který se snaží zlepšit postavení žen v politice i v byznysu

SVětšinou se týká zastoupení žen v kandidátních listinách politických stran

SSoučasně je využívá  přes 60 zemí světa

 

SDirektiva Evropské Komise

SCíl: zvýšit podíl žen v dozorčích radách evropských firem obchodujících na burze do roku 2020 na 40 %

SV ČR by se tato direktiva týkala jen několika málo firem

SDoplňkové opatření, tzv. “flexi kvóta”

 

SFaktory ovlivňující zastoupení žen v politice

SSpolečenské faktory

SPolitické faktory

SSociálně-ekonomické předpoklady

SInstitucionální rámec

SPolitické faktory

SOrganizace, typ a ideologie strany

SPřítomnost ženského hnutí

SVnitrostranická pravidla

SZastoupení žen v politice

SŽeny v české politice

SŽeny v české politice

SChybí zde vůle řešit nízké zastoupení žen

SDle výzkumu CVVM 58% dotázaných podporuje ženy v politice

SV ČR nejsou kvóty stanoveny legislativně, záleží na vůli politických stran

SNázor české veřejnosti

SKvóty pro ženy ve vědě

SOblast, ve které jsou ženy nejvíce podreprezentovány

S60% absolventů VŠ tvoří ženy, docentek je pouze 23%, profesorek 13%

SŽeny v rozhodovacích orgánech (ČR poslední příčka z EU s 12%)

SArgumenty

 

SNespravedlnost, malá efektivita

SNeoprávněnost státu zasahovat do kompetencí soukromých firem

SVývoj zastoupení žen v české politice nemá trend, nelze spoléhat na zvýšení přirozeným vývojem

+

SVnáší do vedení státu i ženský pohled

Skvóty zvyšují ochotu žen vstupovat do soutěže

SVývoj zastoupení žen v české politice nemá trend, nelze spoléhat na zvýšení přirozeným vývojem

 

SZdroje

SSkontakt. Skontakt [online]. [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: https://www.skontakt.cz/sportal/menu/cs/main/nav02_ukonceni

SSociální reforma. Sociální reforma [online]. [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/3

SAktuálně.cz. Aktuálně.cz [online]. [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://www.aktualne.cz/wiki/finance/socialni-karta-skarta/r~i:wiki:2899/

SMinisterstvo práce a sociálních věcí. [online]. [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/15912

SDůchody a dávky. [online]. [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://www.penize.cz/duchody-a-davky

SSociální dávky. [online]. [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://socialni-davky-2013.eu/r/socialni-davky/

SMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. [online]. [cit. 2014-09-30]. Dostupné z:http://www.employment.gov.sk/

SSociálna poisťovňa. [online]. [cit. 2014-09-30]. Dostupné z: http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti

SŠPRINCOVÁ, Veronika. Kvóty a další opatření pro vyšší zastoupení žen v politice. 1. vyd. Praha: Fórum 50%, 24 s. ISBN 978-80-904447-2-0.

SVOHLÍDALOVÁ, Marta. O KVÓTÁCH PRO ŽENY (NEJEN) VE VĚDĚ. Národní kontaktní centrum- ženy a věda IV. 2013, č. 06.