Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Sociální reforma a Kvóty pro ženy

Téma prezentace: Sociální reforma a Kvóty pro ženy
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Klára
 


 
Popis materiálu:
Prezentace se věnuje aktuálním a předchozím sociálním reformách a srovnává je. Samostatnou kapitolou jsou i Kvóty pro ženy, které srovnává přístup různých zemí světa ke Kvótám.
 
Osnova:
SSociální reforma a programové prohlášení vlády
Kvóty zastoupení žen
SKarolína Černá
SKlára Koukalová
SLenka Szántaiová
 
S5HP301 Sociální a zdravotní systém  2.10. 2014
 
SObsah prezentace
SCo je to sociální reforma
SCíle sociální reformy
SOblasti změn sociální reformy
SSociální dávky
SVyplacené dávky v letech 2000-2013
SSociální systém na Slovensku
SKvóty pro ženy
SSociální reforma
SZměny v sociálním systému od 1.1. 2012
SNabytí účinnosti v průběhu let 2012 a 2013
STýká se různých skupin obyvatel
SPodnikatelé
SRodiče
SFirmy
SZdravotně znevýhodnění či postižení
SÚprava systému, aby nedocházelo ke zneužívání dávek
SCíle sociální reformy
SZjednodušení systému sociální ochrany
SZefektivnění práce orgánů státní správy
SDosažení max. možné účelnosti dávek
SSnížení administrativní zátěže pro uživatele služeb
SEfektivní zacílení a zajištění adresnosti sociálních dávek
SOblasti změn sociální reformy
SSystém administrace a distribuce dávek sociální ochrany
SOblasti péče o zdravotně postižené osoby
SOblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi
SOblasti zaměstnanosti a zvýšení kontrolní činnosti při výkonu nelegální práce
SJednotné výplatní místo
SOd 1.1. 2012
SSjednocení procesu výplaty nepojistných dávek sociální ochrany
SOblast zaměstnanosti, státní soc. podpory, pomoc v hmotné nouzi, dávky pro osoby s ZP
SRozhodování a administrace těchto dávek má na starost Úřad práce ČR
SKontaktní a výjezdní pracoviště ÚP
SEfektivnější řízení a administrace dávek
SLepší kontrolovatelnost využití státních prostředků
SKarta sociálních systémů (sKarta)
S2.polovina roku 2012
SNový systém výplaty a administrace nepojistných soc. dávek a dávek v oblasti státní politiky zaměstanosti
SDávky státní soc. podpory, dávky v nezaměstnanosti…
S2 varianty
SZákladní
SSpeciální
SČerpání dávek výběrem z bankomatu nebo přímo nákupem
SPodobný systém: Itálie, Finsko, Velká Británie, USA
SZrušena k 30.4. 2014
 
SRodičovský příspěvek (RP)
SNárok na peněžitou pomoc v mateřství od 1.1. 2012
SZjednodušení zápočtu doby studia pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství
SČerpání rodičovského příspěvku od 1.1. 2012
SPružná volba délky a výše příspěvku
SVolba výše RP podle denního vyměřovacího základu druhého rodiče
SRP i na děti ve školce od 1.1. 2012
 
SNezaměstnanost
SZměna podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti
SZměna podmínek pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP
SOd ledna 2012 nový nástroj- zvolená rekvalifikace
SSpolupráce s agenturami práce od 1.1. 2012
SPostih práce na černo
SStátní úřad inspekce práce
SPodpora osob se ZP
SPříspěvek na péči od 1.1. 2012
SDěti se ZP zajištěny jednotným způsobem
SZaveden institut tzv. asistenta sociální péče
SMožnost zvýšení příspěvku až od 2000 Kč
SNavýšení příspěvku na péči u osob mladších 18ti let ve 2.stupni závislosti
SPosudkoví lékaři popisují jen 10 oblastí každodenního života → hodnocení stupně závislosti
SPouze 2 dávky pro osoby se ZP- výplata na ÚP
SPříspěvek na mobilitu
SPříspěvek na zvláštní pomůcku
SSjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa
 
SSociální dávky
SPříspěvek na bydlení
SPorodné
SPohřebné
SDávky v hmotné nouzi
SSociální příplatek
SDávky pěstounské péče
SVyplacené dávky 2000-2013
SSociální systém na Slovensku
SPorodné
SPřídavky na dítě
SNezaměstnanost
SPodpora osob se ZP
SPomoc v hmotné nouzi
SHranice životního minima
SPohřebné
 
SKvóty pro ženy
SVysvětlení pojmu
SLegislativní úprava množství zastoupení žen v politice/ byznysu/ vědě
SNástroj, který se snaží zlepšit postavení žen v politice i v byznysu
SVětšinou se týká zastoupení žen v kandidátních listinách politických stran
SSoučasně je využívá  přes 60 zemí světa
 
SDirektiva Evropské Komise
SCíl: zvýšit podíl žen v dozorčích radách evropských firem obchodujících na burze do roku 2020 na 40 %
SV ČR by se tato direktiva týkala jen několika málo firem
SDoplňkové opatření, tzv. “flexi kvóta”
 
SFaktory ovlivňující zastoupení žen v politice
SSpolečenské faktory
SPolitické faktory
SSociálně-ekonomické předpoklady
SInstitucionální rámec
SPolitické faktory
SOrganizace, typ a ideologie strany
SPřítomnost ženského hnutí
SVnitrostranická pravidla
SZastoupení žen v politice
SŽeny v české politice
SŽeny v české politice
SChybí zde vůle řešit nízké zastoupení žen
SDle výzkumu CVVM 58% dotázaných podporuje ženy v politice
SV ČR nejsou kvóty stanoveny legislativně, záleží na vůli politických stran
SNázor české veřejnosti
SKvóty pro ženy ve vědě
SOblast, ve které jsou ženy nejvíce podreprezentovány
S60% absolventů VŠ tvoří ženy, docentek je pouze 23%, profesorek 13%
SŽeny v rozhodovacích orgánech (ČR poslední příčka z EU s 12%)
SArgumenty
 
SNespravedlnost, malá efektivita
SNeoprávněnost státu zasahovat do kompetencí soukromých firem
SVývoj zastoupení žen v české politice nemá trend, nelze spoléhat na zvýšení přirozeným vývojem
+
SVnáší do vedení státu i ženský pohled
Skvóty zvyšují ochotu žen vstupovat do soutěže
SVývoj zastoupení žen v české politice nemá trend, nelze spoléhat na zvýšení přirozeným vývojem
 
SZdroje
SSkontakt. Skontakt [online]. [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: https://www.skontakt.cz/sportal/menu/cs/main/nav02_ukonceni
SSociální reforma. Sociální reforma [online]. [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/3
SAktuálně.cz. Aktuálně.cz [online]. [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://www.aktualne.cz/wiki/finance/socialni-karta-skarta/r~i:wiki:2899/
SMinisterstvo práce a sociálních věcí. [online]. [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/15912
SDůchody a dávky. [online]. [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://www.penize.cz/duchody-a-davky
SSociální dávky. [online]. [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://socialni-davky-2013.eu/r/socialni-davky/
SMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. [online]. [cit. 2014-09-30]. Dostupné z:http://www.employment.gov.sk/
SSociálna poisťovňa. [online]. [cit. 2014-09-30]. Dostupné z: http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti
SŠPRINCOVÁ, Veronika. Kvóty a další opatření pro vyšší zastoupení žen v politice. 1. vyd. Praha: Fórum 50%, 24 s. ISBN 978-80-904447-2-0.
SVOHLÍDALOVÁ, Marta. O KVÓTÁCH PRO ŽENY (NEJEN) VE VĚDĚ. Národní kontaktní centrum- ženy a věda IV. 2013, č. 06.