Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Zátěžové situace

Téma prezentace: Zátěžové situace
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): G. Bláhová
 


 
Popis materiálu:
Část maturitní otázky ze společenských věd na téma zátěžové situace. Adaptace, frustrace, reakce, řešení, obranné mechanismy, deprivace.
 
Osnova:
Zátěžové situace
Stres
reakce organismu na podněty – stresory, které narušují jeho rovnováhu
často vede k rezignaci nebo agresivitě
Individuální odolnost, každého stresuje něco jiného
eustres = stres s pozitivními účinky
distres = stres s negativními účinky
Tři fáze adaptace
o1. poplachová reakce
odezva na působení stresoru
vyplavování hormonů – únava, bolest hlavy
o2. rezistence = odolnost
snaha o obnovu normálního fungování
o3. vyčerpání
tělesné projevy jako v poplachové fázi
Frustrace
zmaření
překážka na cestě k cíli, která znemožňuje uspokojení potřeb
současně vnitřní stav zklamání nebo zmaru
frustrační tolerance = schopnost dlouho snášet frustrační stav
Reakce na zátěžové situace
oútok
agrese
a) v myšlení
b) slovní – nadávky
c) zaměřená na předměty – ničení, rozbíjení
d) zaměřená na lidi – napadení, týrání
oútěk
stažení se ze zátěžové situace
odchod
bagatelizace situace = snižování závažnosti situace
denní snění
Řešení zátěžových situací
oadaptivní = úspěšné
uspokojivá změna situace, přijetí situace, obecně prospěšné náhradní řešení
omaladaptivní = neúspěšné
destruktivní chování, agresivita
zneužívání alkoholu a jiných látek
Obranné mechanismy
nevědomé strategie, kterými se člověk vyrovnává se negativními emocemi
vytěsnění
racionalizace
projekce
regrese
kompenzace
somatizace
vytěsnění – bolestné podněty vytěsněny do nevědomí
racionalizace – rozumové zdůvodnění a ospravedlnění určitého chování
projekce – připisování vlastních přání, motivů a pocitů jiným osobám, přičítání vlastní za vlastní neúspěch jinému
regrese – chování nepřiměřeného věku
kompenzace – snaha vyvážit neúspěch úspěchem
somatizace – útěk do nemoci, přenesení napětí do tělesné oblasti
upoutání pozornosti – u dětí
Deprivace
strádání
chronické neuspokojení potřeb, nedosahování cílů
tehdy, když jsou základní potřeby uspokojovány na existenčním minimu
Druhy deprivace
biologická – nedostatek tepla, světla, spánku…
smyslová – nedostatek podnětů
sociální – ztráta kontaktů, izolace
citová – neuspokojování potřeby lásky a jistoty
motorická – nemožnost přiměřeného pohybu