Zátěžové situace

Téma prezentace: Zátěžové situace

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): G. Bláhová

 

 

Popis materiálu:

Část maturitní otázky ze společenských věd na téma zátěžové situace. Adaptace, frustrace, reakce, řešení, obranné mechanismy, deprivace.

 

Osnova:

Zátěžové situace

Stres

reakce organismu na podněty – stresory, které narušují jeho rovnováhu

často vede k rezignaci nebo agresivitě

Individuální odolnost, každého stresuje něco jiného

eustres = stres s pozitivními účinky

distres = stres s negativními účinky

Tři fáze adaptace

o1. poplachová reakce

odezva na působení stresoru

vyplavování hormonů – únava, bolest hlavy

o2. rezistence = odolnost

snaha o obnovu normálního fungování

o3. vyčerpání

tělesné projevy jako v poplachové fázi

Frustrace

zmaření

překážka na cestě k cíli, která znemožňuje uspokojení potřeb

současně vnitřní stav zklamání nebo zmaru

frustrační tolerance = schopnost dlouho snášet frustrační stav

Reakce na zátěžové situace

oútok

agrese

a) v myšlení

b) slovní – nadávky

c) zaměřená na předměty – ničení, rozbíjení

d) zaměřená na lidi – napadení, týrání

oútěk

stažení se ze zátěžové situace

odchod

bagatelizace situace = snižování závažnosti situace

denní snění

Řešení zátěžových situací

oadaptivní = úspěšné

uspokojivá změna situace, přijetí situace, obecně prospěšné náhradní řešení

omaladaptivní = neúspěšné

destruktivní chování, agresivita

zneužívání alkoholu a jiných látek

Obranné mechanismy

nevědomé strategie, kterými se člověk vyrovnává se negativními emocemi

vytěsnění

racionalizace

projekce

regrese

kompenzace

somatizace

vytěsnění – bolestné podněty vytěsněny do nevědomí

racionalizace – rozumové zdůvodnění a ospravedlnění určitého chování

projekce – připisování vlastních přání, motivů a pocitů jiným osobám, přičítání vlastní za vlastní neúspěch jinému

regrese – chování nepřiměřeného věku

kompenzace – snaha vyvážit neúspěch úspěchem

somatizace – útěk do nemoci, přenesení napětí do tělesné oblasti

upoutání pozornosti – u dětí

Deprivace

strádání

chronické neuspokojení potřeb, nedosahování cílů

tehdy, když jsou základní potřeby uspokojovány na existenčním minimu

Druhy deprivace

biologická – nedostatek tepla, světla, spánku…

smyslová – nedostatek podnětů

sociální – ztráta kontaktů, izolace

citová – neuspokojování potřeby lásky a jistoty

motorická – nemožnost přiměřeného pohybu