Mzdy

Téma prezentace: Mzdy

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): K + M

 

 

Popis materiálu:

V prezentaci je uvedena definice mzdy, Co za mzdu nepovažujeme? sjednání mzdy, minimální mzda, průměrná mzda v ČR, struktura mzdy a výplata mzdy.

 

Osnova:

—Obsah

ØDefinice mzdy

ØCo za mzdu nepovažujeme?

ØSjednání mzdy

ØMinimální mzda

ØPrůměrná mzda v ČR

ØStruktura mzdy

ØVýplata mzdy

—

—Definice mzdy

ØMzda – peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem Þ zaměstnanci za práci.

ØJako naturální mzda mohou být poskytované výrobky    (s výjimkou lihovin, tab. výrobků a návykových látek),     výkony, práce nebo služby

  • Zaměstnancům, kteří vykonají stejnou práci, nebo práci stejné hodnoty Þ přísluší stejná mzda

—Co za mzdu nepovažujeme?

ØNáhrady mezd

ØOdstupné

ØCestovní náhrady

ØOdměna za pracovní pohotovost

ØVýnosy z akcií

—Sjednání mzdy

ØKolektivní smlouvou

ØPracovní smlouvou

ØVnitřním předpisem nebo mzdovým výběrem

  • Mzda musí být stanovena před začátkem výkonu práce.
  • V den nástupu do práce musí zaměstnanec obdržet písemný mzdový výměr.

—Minimální mzda

ØJe nejnižší přípustná výše odměny za práci Þ mzda nesmí být nižší než minimální.

  • Nedosáhne-li mzda tohoto minima, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek.

Výše minimální mzdy v roce 2014

ØOd srpna 2013 se zvýšila na 8500 korun měsíčně (50,60 koruny za hodinu), v roce 2014 nedošlo k žádné změně.

—Průměrná mzda v ČR

ØVe 4. čtvrtletí 2013 se průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství snížila proti stejnému období předchozího roku o 1,8 %, reálně poklesla o 2,9 %.

ØPrůměrná mzda na rok 2014 činí 26 637 Kč.

  • V Rakousku v posledních letech průměrná hrubá mzda nadále stoupá. Nyní činí 3 417 € (93 770 Kč).

—Struktura mzdy

ØHM = základní mzda + prémie + odměny + příplatky + náhrada mzdy

ØČM = HM – zákonné srážky

  • sociální pojištění 6,5%
  • zdravotní pojištění 4,5%
  • záloha na daň z příjmu 15%

—

—Slevy na dani

—Výplata mzdy

ØMzda se vyplácí  zaměstnanci v zákonných penězích, v pracovní době a na pracovišti.

ØPokud je mzda vyplacena v cizí měně, použije se kurz devizového trhu nebo přepočítací poměr vyhlášený ČNB.

ØNa žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen mzdu na svůj náklad a nebezpečí převést na jeden účet zaměstnance u banky.

ØMzda se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

ØPři měsíčním vyúčtování mzdy, je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad.

—

—Zdroje

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/mzda/

www.maturita.cz/ucetnictvi/prace_a_mzdy.htm

www.mpvs.cz

www.idnes.cz

www.lidovky.cz