Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Mzdy

Téma prezentace: Mzdy
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): K + M
 


 
Popis materiálu:
V prezentaci je uvedena definice mzdy, Co za mzdu nepovažujeme? sjednání mzdy, minimální mzda, průměrná mzda v ČR, struktura mzdy a výplata mzdy.
 
Osnova:
—Obsah
ØDefinice mzdy
ØCo za mzdu nepovažujeme?
ØSjednání mzdy
ØMinimální mzda
ØPrůměrná mzda v ČR
ØStruktura mzdy
ØVýplata mzdy
—
—Definice mzdy
ØMzda – peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem Þ zaměstnanci za práci.
ØJako naturální mzda mohou být poskytované výrobky    (s výjimkou lihovin, tab. výrobků a návykových látek),     výkony, práce nebo služby

  • Zaměstnancům, kteří vykonají stejnou práci, nebo práci stejné hodnoty Þ přísluší stejná mzda

—Co za mzdu nepovažujeme?
ØNáhrady mezd
ØOdstupné
ØCestovní náhrady
ØOdměna za pracovní pohotovost
ØVýnosy z akcií
—Sjednání mzdy
ØKolektivní smlouvou
ØPracovní smlouvou
ØVnitřním předpisem nebo mzdovým výběrem

  • Mzda musí být stanovena před začátkem výkonu práce.
  • V den nástupu do práce musí zaměstnanec obdržet písemný mzdový výměr.

—Minimální mzda
ØJe nejnižší přípustná výše odměny za práci Þ mzda nesmí být nižší než minimální.

  • Nedosáhne-li mzda tohoto minima, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek.

Výše minimální mzdy v roce 2014
ØOd srpna 2013 se zvýšila na 8500 korun měsíčně (50,60 koruny za hodinu), v roce 2014 nedošlo k žádné změně.
—Průměrná mzda v ČR
ØVe 4. čtvrtletí 2013 se průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství snížila proti stejnému období předchozího roku o 1,8 %, reálně poklesla o 2,9 %.
ØPrůměrná mzda na rok 2014 činí 26 637 Kč.

  • V Rakousku v posledních letech průměrná hrubá mzda nadále stoupá. Nyní činí 3 417 € (93 770 Kč).

—Struktura mzdy
ØHM = základní mzda + prémie + odměny + příplatky + náhrada mzdy
ØČM = HM – zákonné srážky

  • sociální pojištění 6,5%
  • zdravotní pojištění 4,5%
  • záloha na daň z příjmu 15%

—
—Slevy na dani
—Výplata mzdy
ØMzda se vyplácí  zaměstnanci v zákonných penězích, v pracovní době a na pracovišti.
ØPokud je mzda vyplacena v cizí měně, použije se kurz devizového trhu nebo přepočítací poměr vyhlášený ČNB.
ØNa žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen mzdu na svůj náklad a nebezpečí převést na jeden účet zaměstnance u banky.
ØMzda se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
ØPři měsíčním vyúčtování mzdy, je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad.
—
—Zdroje
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/mzda/
www.maturita.cz/ucetnictvi/prace_a_mzdy.htm
www.mpvs.cz
www.idnes.cz
www.lidovky.cz