Moravskoslezský kraj

Téma prezentace: Moravskoslezský kraj

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Lenka

 

 

Popis materiálu:

Prezentace obsahuje základní údaje o Moravskoslezském kraji. Nechybí v ní reliéf, podnebí a půdy, vodstvo, národnostní struktura a náboženství, nerostné bohatství, zemědělství, průmysl, doprava či cestovní ruch.

 

Osnova:

Moravskoslezský kraj

Základní údaje

Rozloha:  5 427 km ²

Počet obyvatel:      1 249 897 obyvatel (ke dni 31.3.2008)

Hustota zalidnění:  230ob./km2

Okresy:  Nový Jičín, Frýdek Místek, Ostrava, Karviná, Opava, Bruntál

Sídelní město kraje: statutární město Ostrava

Reliéf

na toto území zasahují 4 geomorfologické jednotky:

1.Krkonošsko-jesenická subprovincie (Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Zlatohorská vrchovina)

2.Středopolské nížiny

3.Vněkarpatské sníženiny (Moravská brána, Ostravská pánev)

4.Vnější západní Karpaty (Podbeskydská pahorkatina, Slezské Beskydy, Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovská brázda)

nejvyšší bod Moravskoslezského kraje, a stejně tak i Moravy, je Praděd (1491 m.n.m.)

Podnebí a půdy

studené, drsné

podnebné oblasti:

a)chladné – Moravskoslezské Beskydy, Nízký Jeseník

b)mírně teplé – Podbeskydská pahorkatina, Opavská pahorkatina, Moravská brána

půdy jsou nekvalitní

půdní druhy:

  • jílovitohlinité (Nízký Jeseník)
  • hlinité (Vněkarpatské sníženiny)
  • hlinitopísčité až písčitohlinité (Moravskoslezské Beskydy)

Vodstvo

tato oblast spadá do úmoří Baltského moře, veškerou vodu do něj odvádí řeka Odra

Odra pramení v Oderských vrších

její levostranné přítoky jsou: Moravice, Opava

její pravostranné přítoky jsou: Olše, Ostravice

významné řeky: Odra, Ostravice, Olše, Moravice, Opava

vodní nádrže: Slezská Harta(Moravice), Dlouhé Stráně (Velká Desná), Žermanice(Odra), Těrlicko(Stonávka), Šance(Ostravice)

rybnikářství u nás není rozvinuto

Národnostní struktura a náboženství

zastoupení národností k 1.3.2001(od nejpočetnější):

1)česká (1 106 616 obyvatel)

2)slovenská (43 637 obyvatel)

3)polská (38 908 obyvatel)

4)moravská (28 932 obyvatel)

5)další (slezská, německá, romská, vietnamská, ukrajinská, ruská)

největší zastoupení má římskokatolická církev, a to v okrese Opava

dále také jiné náb. organizace (Adventisté sedmého dne, Svědkové Jehovovi, atd..)

Nerostné bohatství

černé uhlí (Ostravsko-karvinský revír)

zemní plyn (severní Morava)

sádrovec (Slezsko)

vápenec (Štramberk)

Zemědělství

zemědělství má v této oblasti pouze malý význam

ve vyšších nadmořských výškách, jako jsou Moravskoslezské Beskydy a Podbeskydská pahorkatina, převažuje chov ovcí a pěstování pícnin a ovsa

ječmen, pšenice a cukrovka se pěstují na Ostravské pánvi

na Opavské pahorkatině se pěstují obiloviny, zelenina, ovoce a vinná réva

do oblasti Moravské brány je soustředěn chov prasat, drůbeže a pěstování řepky

Průmysl

tento kraj je jedna z průmyslových základen ČR

ENERGETICKÝ

tepelná elektrárna Dětmarovice(blízko polských hranic)

HUTNICKÝ

Arcelor Mittal Ostrava

Evraz Vítkovice Steel

Třinecké železárny

ŽDB Group Bohumín

STROJÍRENSKÝ

osobní automobily: Hyundai, Nošovice

nákladní automobily: TATRA, Kopřivnice

CHEMICKÝ

gumárny Zubří

základní chemie: Precheza, Přerov

plastikářský: Advanced Plastics, Vrbno p. Pradědem

farmaceutický, kosmetický: Galena, Opava

TEXTILNÍ

oděvní: Tonak, Nový Jičín

DŘEVOZPRACUJÍCÍ

hudební nástroje: Rieger Kloss, Krnov

PAPÍRENSKÝ A POLYGRAFICKÝ

Biocel, Paskov

POTRAVINÁŘSKÝ

Masokombinát, Ostrava – Matinov

Mlékárna Kunín

Opavia, Opava

Radegast, Nošovice

Jupí, Ostrava

Doprava

mimo silnice, dálnice, rychlostní komunikace a železnice se v našem kraji k vnitrostátní dopravě využívá i letecká doprava, a to letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnov

říční doprava u nás nemá uplatnění, protože máme nedostatek splavných toků

Cestovní ruch

jeskyně Šipka(Štramberk),hrad Hukvaldy, městská památková rezervace Nový Jičín, Příbor

významná lázeňská střediska:

Darkov, Klimkovice, Karlova Studánka

střediska zimního sportu:

Beskydy – Pustevny, Bílá, Soláň

Jeseníky – Praděd-Ovčárna, Malá Morávka

Zdroje

sešit

školní atlas

internet

KONEC