Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Moravskoslezský kraj

Téma prezentace: Moravskoslezský kraj
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Lenka
 


 
Popis materiálu:
Prezentace obsahuje základní údaje o Moravskoslezském kraji. Nechybí v ní reliéf, podnebí a půdy, vodstvo, národnostní struktura a náboženství, nerostné bohatství, zemědělství, průmysl, doprava či cestovní ruch.
 
Osnova:
Moravskoslezský kraj
Základní údaje
Rozloha:  5 427 km ²
Počet obyvatel:      1 249 897 obyvatel (ke dni 31.3.2008)
Hustota zalidnění:  230ob./km2
Okresy:  Nový Jičín, Frýdek Místek, Ostrava, Karviná, Opava, Bruntál
Sídelní město kraje: statutární město Ostrava
Reliéf
na toto území zasahují 4 geomorfologické jednotky:
1.Krkonošsko-jesenická subprovincie (Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Zlatohorská vrchovina)
2.Středopolské nížiny
3.Vněkarpatské sníženiny (Moravská brána, Ostravská pánev)
4.Vnější západní Karpaty (Podbeskydská pahorkatina, Slezské Beskydy, Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovská brázda)
nejvyšší bod Moravskoslezského kraje, a stejně tak i Moravy, je Praděd (1491 m.n.m.)
Podnebí a půdy
studené, drsné
podnebné oblasti:
a)chladné – Moravskoslezské Beskydy, Nízký Jeseník
b)mírně teplé – Podbeskydská pahorkatina, Opavská pahorkatina, Moravská brána
půdy jsou nekvalitní
půdní druhy:

  • jílovitohlinité (Nízký Jeseník)
  • hlinité (Vněkarpatské sníženiny)
  • hlinitopísčité až písčitohlinité (Moravskoslezské Beskydy)

Vodstvo
tato oblast spadá do úmoří Baltského moře, veškerou vodu do něj odvádí řeka Odra
Odra pramení v Oderských vrších
její levostranné přítoky jsou: Moravice, Opava
její pravostranné přítoky jsou: Olše, Ostravice
významné řeky: Odra, Ostravice, Olše, Moravice, Opava
vodní nádrže: Slezská Harta(Moravice), Dlouhé Stráně (Velká Desná), Žermanice(Odra), Těrlicko(Stonávka), Šance(Ostravice)
rybnikářství u nás není rozvinuto
Národnostní struktura a náboženství
zastoupení národností k 1.3.2001(od nejpočetnější):
1)česká (1 106 616 obyvatel)
2)slovenská (43 637 obyvatel)
3)polská (38 908 obyvatel)
4)moravská (28 932 obyvatel)
5)další (slezská, německá, romská, vietnamská, ukrajinská, ruská)
největší zastoupení má římskokatolická církev, a to v okrese Opava
dále také jiné náb. organizace (Adventisté sedmého dne, Svědkové Jehovovi, atd..)
Nerostné bohatství
černé uhlí (Ostravsko-karvinský revír)
zemní plyn (severní Morava)
sádrovec (Slezsko)
vápenec (Štramberk)
Zemědělství
zemědělství má v této oblasti pouze malý význam
ve vyšších nadmořských výškách, jako jsou Moravskoslezské Beskydy a Podbeskydská pahorkatina, převažuje chov ovcí a pěstování pícnin a ovsa
ječmen, pšenice a cukrovka se pěstují na Ostravské pánvi
na Opavské pahorkatině se pěstují obiloviny, zelenina, ovoce a vinná réva
do oblasti Moravské brány je soustředěn chov prasat, drůbeže a pěstování řepky
Průmysl
tento kraj je jedna z průmyslových základen ČR
ENERGETICKÝ
tepelná elektrárna Dětmarovice(blízko polských hranic)
HUTNICKÝ
Arcelor Mittal Ostrava
Evraz Vítkovice Steel
Třinecké železárny
ŽDB Group Bohumín
STROJÍRENSKÝ
osobní automobily: Hyundai, Nošovice
nákladní automobily: TATRA, Kopřivnice
CHEMICKÝ
gumárny Zubří
základní chemie: Precheza, Přerov
plastikářský: Advanced Plastics, Vrbno p. Pradědem
farmaceutický, kosmetický: Galena, Opava
TEXTILNÍ
oděvní: Tonak, Nový Jičín
DŘEVOZPRACUJÍCÍ
hudební nástroje: Rieger Kloss, Krnov
PAPÍRENSKÝ A POLYGRAFICKÝ
Biocel, Paskov
POTRAVINÁŘSKÝ
Masokombinát, Ostrava – Matinov
Mlékárna Kunín
Opavia, Opava
Radegast, Nošovice
Jupí, Ostrava
Doprava
mimo silnice, dálnice, rychlostní komunikace a železnice se v našem kraji k vnitrostátní dopravě využívá i letecká doprava, a to letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnov
říční doprava u nás nemá uplatnění, protože máme nedostatek splavných toků
Cestovní ruch
jeskyně Šipka(Štramberk),hrad Hukvaldy, městská památková rezervace Nový Jičín, Příbor
významná lázeňská střediska:
Darkov, Klimkovice, Karlova Studánka
střediska zimního sportu:
Beskydy – Pustevny, Bílá, Soláň
Jeseníky – Praděd-Ovčárna, Malá Morávka
Zdroje
sešit
školní atlas
internet
KONEC