Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Migrace

Téma prezentace: Migrace

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): šejdy

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje migraci a její důvody. Nechybí ani rozdíl mezi emigrací a imigrací. Většinou se užije v občanské nauce nebo dějepisu.

 

Osnova:

Co to znamená?

Je to stěhování členů skupiny z jedné populace do druhé

Rozděluje se na dvě základní hlediska, jež  znamenají v základu totéž (že lidé utíkají do jiné země), rozdíl je pouze v tom z jakého pohledu se na tento problém díváme

Emigrace

Opuštění země původu a přestěhování se do jiné země.

Případně se záměrem zase se vrátit, se užívá slovo exil

Lidem, kteří emigrují se říká emigranti, či uprchlíci

Tento pojem se uvádí z hlediska země, z které populace tíká

Imigrace

Usazení obyvatel ze zahraničí v cizím státě

Lidem, kteří se usazují v cizím státě se říká imigranti, častěji přistěhovalci

Tento pojem se uvádí z hlediska země, do které populace utíká

Z JAKÉHO DŮVODU LIDÉ MIGRUJÍ?

Existují tři nejčastější důvody

Ekonomický

Mnoho obyvatel chudých zemí, které sousedí s těmi bohatými opouští svojí zemi s vidinou zbohatnutí a dosáhnutí lepší životní úrovně či vzdělání.

např. Mexiko, Alžírsko, Turecko, Pákistán či Tunisko se vydali za prací ke svým bohatším sousedům (Francie, Německo, Spojené státy americké, Spojené arabské emiráty)

nejznámějším příkladem jsou Spojené státy americké

Politický

V zemích, kde probíhá již nějakou dobu ozbrojený konflikt se mnoho místních obyvatel rozhodne pro opuštění svých domovů. Útočiště hledají v jiných zemích.

Příkladem těchto zemí mohou být území palestinské autonomie, Pákistán, Súdán a některé země bývalé Jugoslávie

Náboženský

V zemích, kde převažuje jedno náboženství, se určitá menšina, která uznává jiné náboženství, rozhodne odstěhovat do jiné země, v níž by nebyla tak utlačována

Tento problém se týká téměř všech zemí

Celosvětová migrace

V současné době nejvíc emigrantů ve světě pochází z Afghánistánu (4 500 000) a Palestiny (4 123 000). Množství lidí, kteří žijí v jiném státě, než ve kterém se narodili, se odhaduje na 150 000 000 až 185 000 000. Před 30 lety bylo toto číslo zhruba poloviční. Populace některých států je tvořena z velké části právě těmito migranty, např. Austrálie (24 %), Kanada (17 %), Švédsko (12 %) a USA (přes 10 %).

Následky

Imigranti většinou pocházejí ze zemí s nízkou životní úrovní a z odlišného kulturního prostředí. Po jejich příchodu do cílové země tak ti, co nejsou schopni se přizpůsobit vytvářejí svoje vlastní území s kulturním prostředím své staré země; vznikají tak ghetta. V nich se cítí odtržení od ostatních. Vznikají tak radikální ideologie (náboženský fanatismus, anarchismus, extrémní levice)

Nejznámější migranti u nás