Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Mezinárodní organizace

Téma prezentace: Mezinárodní organizace
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Kačulka
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace je popisuje mezinárodní organizace jako jsou WB, IFC, UNICEF, UNDOF nebo IBRD. Je vhodná do celé řady předmětů.
 
Osnova:
¢Mezinárodní organizace
¢Who – world healt organization
¢Světová zdravotnická organizace podporuje mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví
¢Realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života
¢Cílem činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny.
 
¢WB – World Bank
¢Světová banka je označení pro sdružení dvou specializovaných organizací Organizace spojených národů (OSN), které zajišťují finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě.
 
¢Ibrd – International Bank for Reconstruction and Development
¢Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj tvoří světovou banku a pomáhá středně bohatým a chudým (ale solventním) zemím v ekonomickém růstu
¢Ida – International Development Association
¢Mezinárodní asociace pro rozvoj, také tvoří světovou banku a snaží se zabezpečit dostupnost finančních prostředků pro nejchudší země světa, obvykle formou grantů, bezúročných či nízkoúročných půjček.
 
¢Ifc – International Finance Corporation
¢Mezinárodní finanční korporace  vznikla na návrh ředitele Světové banky, aby podporovala investicemi a úvěry v rozvoji soukromého sektoru v rozvojových zemích. Nyní má 179 členů.
¢Světová banka financuje a poskytuje půjčky. IFC investuje, poskytuje finanční asistenty a experty pro oceňování investičních návrhů při tvorbě soukromých projektů. A také působí jako garant při emisi cenných papírů v rozvojových zemích.
 
¢Undof
Skupina vojenských pozorovatelů OSN pro dodržování dohody o odpoutání
Cílem je:
¢Zachovat příměří mezi Izraelem a Sýrií
¢Dohlížet na vyřazení z izraelských a syrských sil,
¢Dohlížet na oblasti separace a omezení, jak je stanoveno v květnu 1974 dohody o proces stahování.
 
¢Unicef
¢Dětský fond OSN je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.
¢aktivně pracuje ve více než 160 zemích a oblastech světa, kde ve spolupráci s národními vládami příslušných zemí a s místními organizacemi rozvíjí a podporuje dlouhodobé programy pomoci
¢Od počátku svého vzniku UNICEF poskytuje okamžitou pomoc v nouzi dětem a ženám v zemích a oblastech postižených válečným konfliktem nebo přírodní katastrofou.
 
¢Vypracovala : Kateřina Šmotková 4.B
 
¢Děkuji za pozornost J