Mezinárodní organizace

Téma prezentace: Mezinárodní organizace

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Kačulka

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace je popisuje mezinárodní organizace jako jsou WB, IFC, UNICEF, UNDOF nebo IBRD. Je vhodná do celé řady předmětů.

 

Osnova:

¢Mezinárodní organizace

¢Who – world healt organization

¢Světová zdravotnická organizace podporuje mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví

¢Realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života

¢Cílem činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny.

 

¢WB – World Bank

¢Světová banka je označení pro sdružení dvou specializovaných organizací Organizace spojených národů (OSN), které zajišťují finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě.

 

¢Ibrd – International Bank for Reconstruction and Development

¢Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj tvoří světovou banku a pomáhá středně bohatým a chudým (ale solventním) zemím v ekonomickém růstu

¢Ida – International Development Association

¢Mezinárodní asociace pro rozvoj, také tvoří světovou banku a snaží se zabezpečit dostupnost finančních prostředků pro nejchudší země světa, obvykle formou grantů, bezúročných či nízkoúročných půjček.

 

¢Ifc – International Finance Corporation

¢Mezinárodní finanční korporace  vznikla na návrh ředitele Světové banky, aby podporovala investicemi a úvěry v rozvoji soukromého sektoru v rozvojových zemích. Nyní má 179 členů.

¢Světová banka financuje a poskytuje půjčky. IFC investuje, poskytuje finanční asistenty a experty pro oceňování investičních návrhů při tvorbě soukromých projektů. A také působí jako garant při emisi cenných papírů v rozvojových zemích.

 

¢Undof

Skupina vojenských pozorovatelů OSN pro dodržování dohody o odpoutání

Cílem je:

¢Zachovat příměří mezi Izraelem a Sýrií

¢Dohlížet na vyřazení z izraelských a syrských sil,

¢Dohlížet na oblasti separace a omezení, jak je stanoveno v květnu 1974 dohody o proces stahování.

 

¢Unicef

¢Dětský fond OSN je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.

¢aktivně pracuje ve více než 160 zemích a oblastech světa, kde ve spolupráci s národními vládami příslušných zemí a s místními organizacemi rozvíjí a podporuje dlouhodobé programy pomoci

¢Od počátku svého vzniku UNICEF poskytuje okamžitou pomoc v nouzi dětem a ženám v zemích a oblastech postižených válečným konfliktem nebo přírodní katastrofou.

 

¢Vypracovala : Kateřina Šmotková 4.B

 

¢Děkuji za pozornost J