Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Komunikace s publikem při prezentování

KOMUNIKACE S PUBLIKEM
Komunikace je základní složkou našeho projevu na veřejnosti. Stala se prostředkem dorozumívání, a právě díky ní může prezentace probíhat. Nejčastějším způsobem lidské komunikace je řeč a písmo. V úvodu článku si popíšeme typy komunikace, které známe,
a následně si vysvětlíme, proč je při prezentování tak důležitá.
 
Dělení komunikace
Podle prostředku komunikace

  • verbální – komunikace slovem či písmem
  • neverbální – komunikace beze slov (mimika, haptika, proxemika, gestika)
  • vizuální – komunikace prostřednictvím vizuálních prostředků

 
Podle charakteristiky

  • intrapersonální – vnitřní komunikace jedné osoby
  • interpersonální – vzájemná komunikace mezi dvěma a více lidmi
  • skupinová – komunikace v sociální skupině
  • masová – jednosměrná komunikace k většímu počtu osob

 
Jak komunikaci využít při prezentování
Z výše uvedeného je patrné, že v případě našeho projevu pro více osob se bude jednat o masovou komunikaci. Nicméně je velmi důležité, abyste zařadili co nejvíce různých typů, právě tím bude váš projev celistvý a komplexní, a na diváka bude mít větší účinek. Verbální komunikace základem, který je doplněn o neverbální projevy. O práci s nimi se můžete dočíst například v článcích Gestikulace aneb co s rukama při prezentování
a Vzdálenost a jak s ní pracovat.
Velice populárním se stalo využívání vizuální komunikace. Člověk si obecně pamatuje věci lépe, když je také vidí, než když je jen slyší. Proto se nebojte ve své prezentaci použít grafickou podporu vytvořenou skrze počítačový software nebo klidně kreslete doplňující obrázky, tabulky a grafy přímo před zraky publika. Můžete jednotlivé osoby také zapojit, bude to pro ně interaktivní, udrží vyšší stupeň pozornosti a z projevu si více odnesou.
 
Asertivní jednání a respekt
Tento typ jednání je pro vás velice důležitý. Označuje takové jednání, kdy si prosadíte svůj vlastní názor a jste schopni si za ním stát, ovšem bez jakéhokoli nátlaku a narušení práv ostatních. Je to vlastně forma zdravého sebeprosazování. Mějte na paměti, že ke každému účastníkovi musíte přistupovat s úctou a respektem, jedině tak budou respektovat i ostatní vás. Existuje několik technik, které zle v rámci asertivního jednání použít:
 
Gramofonová deska
Pokud máte pocit, že vás publikum neposlouchá či nereaguje na váš podnět ke spolupráci, opakujte svůj požadavek stále dokola, jasně a jednoznačně. Vyžaduje to váš klid
a vytrvalost, neměli byste ji ale používat příliš často, pouze výjimečně a nárazově.
 
Požádání o laskavost
Definujte jasně svá přání, a pokud budete něco potřebovat, nebojte se o to požádat. Nečekejte, že si toho někdo všimne a splní vám to. I pokud byste potřebovali pomoci s něčím v průběhu prezentace, oslovte posluchače, uvidíte, že bude ještě rád za zodpovědnost, které se mu tím, že jste se na něj obrátili, dostalo.
 
Otevřené dveře
Pokud se v publiku najde někdo, kdo s vámi chce vést otevřený spor či diskuzi ohledně konkrétního problému, touto technikou mu dokážete dát za pravdu. Najděte jeho pravdivou nebo alespoň částečně pravdivou myšlenku, se kterou souhlasíte. Oponent, který většinou očekává protiútok a konflikt, po chvíli ztratí energii a nebude klást další argumenty.
 
Přijatelný kompromis
Snažíte se o dosažení spokojenosti obou stran. Nabídnete řešení, které bude přijatelné pro všechny. Tohle je však v projevu, kdy na to nejste připraveni, mnohdy těžké. Proto nezoufejte, pokud se vám to hned nepovede, a zkuste na to jít jinou technikou.
 
Umění říct NE
Aneb technika odmítnutí. Myslete na to, že pokud s něčím nesouhlasíte, máte právo říct NE, a to bez jakéhokoli pocitu viny. Uvědomte si, že vy jste ten zodpovědný za celý obsah prezentace, a pokud kývnete na něco, co je hloupost, veřejnost si to bude pamatovat.
 
Negativní dotazování
V tomto případě jde o reakci na kritiku. Připravte se na to, že se můžete setkat
i s negativní kritikou. Pokud přijde, to nejhorší, co můžete udělat, je se začít agresivně či ublíženě bránit. Naopak, zůstaňte v klidu a požádejte o detailnější kritiku. Tímto otevřete diskuzi, a kritizovaná strana si může uvědomit chyby na své straně. Pokud je kritika manipulativní, oponent brzy vyčerpá své argumenty.
 
Selektivní ignorování
Na případnou kritiku v tomhle případě příliš nereagujete, dáte však znát, že jste argumenty zaznamenali. Tím se vyhnete opakované kritice. Dejte ovšem pozor, ať nepůsobíte jako arogantní člověk, který není otevřený názorům druhých.