Kapitálový trh

Téma prezentace: Kapitálový trh

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): crazyDusa

 

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace obsahuje informace z kapitálové trhu a je tak vhodná například do hodiny z ekonomie.

 

Osnova:

¢Kapitálový trh

¢Představuje obchody zahrnující střednědobé a dlouhodobé úvěry a majetkové závazky.

 

¢Jestliže podnik, banka, stát potřebují značný kapitál na delší dobu a nedisponují dostatečným vlastním kapitálem mohou uspokojit své potřeby emisí cenných papírů.

¢Nástroje kapitálového trhu

¢střednědobé a dlouhodobé termínované vklady

 

¢střednědobé a dlouhodobé úvěry

 

¢emise cenných papírů kapitálového trhu

 

  1. akcie – majetkový cenný papír
  2. podílové listy – majetkový cenný papír
  3. obligace (dluhopisy)- úvěrový cenný papír
  4. hypoteční zástavní list – úvěrový cenný papír

 

¢deriváty cenných papírů

 

¢Pro uvedené cenné papíry je typické, že jsou vydávány ve velkých finančních objemech (emisích).

 

¢Je to logické, protože podnikatelé potřebují hodně kapitálu pro své podnikání (řádové se emise obchodovatelných cenných papírů pohybuje ve sovkách milionů a miliardách korun) a s delší dobou splatnosti.

 

¢Každá emise dluhopisů kapitálového trhu podléhá schválení České národní banky.

¢Bezpečnostní pyramida

¢V základně pyramidy jsou investice relativně nejméně rizikové, ve špici pyramidy je riziko ztráty vysoké a blíží se spekulativním investicím (v krajním případě až hazardu).

 

¢Uvedené příklady finančních investic berte jako orientační – v jednotlivých konkrétních případech může být rizikovost i výnosnost odlišná od tohoto obecného schématu.

 

¢Magický trojúhelník

likvidita

 

riziko                                         výnos

¢Základní pojmy investování

¢Riziko – očekávaná míra neúspěchu investice

 

¢Likvidita – rychlost přeměny investice na hotové peníze (čím je vyšší, tím rychleji lze investici zpeněžit)

 

¢Výnos – rozdíl mezi hodnotou původně investované částky a současnou hodnotou investice po započtení všech poplatků a nákladů

– uvádí se v procentech za kalendářní rok

 

S rostoucím výnosem roste riziko a naopak.

Čím likvidnější investice, tím menší výnos.

Čím vyšší rizikovost, tím nižší likvidita.

 

¢Portfolio – souhrn cenných papírů ve vlastnictví jedné osoby nebo společnosti

 

¢Diverzifikace – rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů

 

¢Rating – mezinárodně ustálená klasifikace důvěryhodnosti subjektu

 

¢Ratingové agentury: Moody´S,

Standard & Poor´S

Fitch

 

¢Stupnice ratingu (příklad):

AAA – prvotřídní subjekt s nízkým stupněm          rizika

BBB – středně rizikový subjekt se stabilní  současností a s možnými problémy v budoucnu

DDD – vysoce spekulativní subjekt neschopný splácet své závazky

 

¢Dělení investorů:

Býci – spekulují na vzestup cen cenných papírů (drží cenné papíry tak dlouho, dokud je není možné prodat za vyšší cenu)

Medvědi – spekulují na pokles cen cenných papírů

¢Deriváty Cenných papírů

¢Předmětem koupě nebo prodeje je pouze určité právo, nikoliv věc hmatatelná.

 

Druhy derivátů:

¢Futures, forwardy pevné termínované obchody k určitému datu za předem dohodnutou cenu. Futures je povinnost uskutečnit sjednaný obchod.

 

¢Swap – prodej cenného papíru či deviz v aktuálním kurzu se současným podpisem smlouvy o budoucím odkoupení zpět za předem dohodnutou cenu.

 

¢Druhy derivátů:

¢Opce – je právo (nikoliv povinnost) k budoucímu datu uskutečnit obchod s cenným papírem nebo devizami za předem sjednanou cenu.

Za tuto opci musíte zaplatit dosti vysoký poplatek.

 

Bude-li vývoj kurzu pro vás příznivý – opci     nemusíte využít.

 

Bude-li nepříznivýuplatníte opci a neriskujete ztrátu.

 

¢Uvedené typy derivátů jsou vysvětleny jako zajišťovací nástroje, kterými snižujete riziko.

¢V praxi jsou mnohem častěji využívány ke spekulacím za účelem dosažení zisku na úkor druhého subjektu, který dosáhne ztrátu.