Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Kapitálový trh

Téma prezentace: Kapitálový trh
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): crazyDusa
 

 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace obsahuje informace z kapitálové trhu a je tak vhodná například do hodiny z ekonomie.
 
Osnova:
¢Kapitálový trh
¢Představuje obchody zahrnující střednědobé a dlouhodobé úvěry a majetkové závazky.
 
¢Jestliže podnik, banka, stát potřebují značný kapitál na delší dobu a nedisponují dostatečným vlastním kapitálem mohou uspokojit své potřeby emisí cenných papírů.
¢Nástroje kapitálového trhu
¢střednědobé a dlouhodobé termínované vklady
 
¢střednědobé a dlouhodobé úvěry
 
¢emise cenných papírů kapitálového trhu
 

  1. akcie – majetkový cenný papír
  2. podílové listy – majetkový cenný papír
  3. obligace (dluhopisy)- úvěrový cenný papír
  4. hypoteční zástavní list – úvěrový cenný papír

 
¢deriváty cenných papírů
 
¢Pro uvedené cenné papíry je typické, že jsou vydávány ve velkých finančních objemech (emisích).
 
¢Je to logické, protože podnikatelé potřebují hodně kapitálu pro své podnikání (řádové se emise obchodovatelných cenných papírů pohybuje ve sovkách milionů a miliardách korun) a s delší dobou splatnosti.
 
¢Každá emise dluhopisů kapitálového trhu podléhá schválení České národní banky.
¢Bezpečnostní pyramida
¢V základně pyramidy jsou investice relativně nejméně rizikové, ve špici pyramidy je riziko ztráty vysoké a blíží se spekulativním investicím (v krajním případě až hazardu).
 
¢Uvedené příklady finančních investic berte jako orientační – v jednotlivých konkrétních případech může být rizikovost i výnosnost odlišná od tohoto obecného schématu.
 
¢Magický trojúhelník
likvidita
 
riziko                                         výnos
¢Základní pojmy investování
¢Riziko – očekávaná míra neúspěchu investice
 
¢Likvidita – rychlost přeměny investice na hotové peníze (čím je vyšší, tím rychleji lze investici zpeněžit)
 
¢Výnos – rozdíl mezi hodnotou původně investované částky a současnou hodnotou investice po započtení všech poplatků a nákladů
– uvádí se v procentech za kalendářní rok
 
S rostoucím výnosem roste riziko a naopak.
Čím likvidnější investice, tím menší výnos.
Čím vyšší rizikovost, tím nižší likvidita.
 
¢Portfolio – souhrn cenných papírů ve vlastnictví jedné osoby nebo společnosti
 
¢Diverzifikace – rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů
 
¢Rating – mezinárodně ustálená klasifikace důvěryhodnosti subjektu
 
¢Ratingové agentury: Moody´S,
Standard & Poor´S
Fitch
 
¢Stupnice ratingu (příklad):
AAA – prvotřídní subjekt s nízkým stupněm          rizika
BBB – středně rizikový subjekt se stabilní  současností a s možnými problémy v budoucnu
DDD – vysoce spekulativní subjekt neschopný splácet své závazky
 
¢Dělení investorů:
Býci – spekulují na vzestup cen cenných papírů (drží cenné papíry tak dlouho, dokud je není možné prodat za vyšší cenu)
Medvědi – spekulují na pokles cen cenných papírů
¢Deriváty Cenných papírů
¢Předmětem koupě nebo prodeje je pouze určité právo, nikoliv věc hmatatelná.
 
Druhy derivátů:
¢Futures, forwardy pevné termínované obchody k určitému datu za předem dohodnutou cenu. Futures je povinnost uskutečnit sjednaný obchod.
 
¢Swap – prodej cenného papíru či deviz v aktuálním kurzu se současným podpisem smlouvy o budoucím odkoupení zpět za předem dohodnutou cenu.
 
¢Druhy derivátů:
¢Opce – je právo (nikoliv povinnost) k budoucímu datu uskutečnit obchod s cenným papírem nebo devizami za předem sjednanou cenu.
Za tuto opci musíte zaplatit dosti vysoký poplatek.
 
Bude-li vývoj kurzu pro vás příznivý – opci     nemusíte využít.
 
Bude-li nepříznivýuplatníte opci a neriskujete ztrátu.
 
¢Uvedené typy derivátů jsou vysvětleny jako zajišťovací nástroje, kterými snižujete riziko.
¢V praxi jsou mnohem častěji využívány ke spekulacím za účelem dosažení zisku na úkor druhého subjektu, který dosáhne ztrátu.