Jan Žižka z Trocnova a Kalicha

Téma prezentace: Jan Žižka z Trocnova a Kalicha

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Eliška Svobodová

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace se zabývá životem významné osobnosti českých dějin, významný husitským vojevůdcem českého původu – Janem Žižkou.

 

Osnova:

Jan Žižka z Trocnova a Kalicha

nejznámější český válečník, hejtman husitských vojsk a později legendární osobnost českých dějin muž, jenž byl v době své největší slávy nazýván husitským knížetem

ŽIVOTOPIS

1360, Trocnov – 11. říjen 1424 u Přibyslavi

významný husitský vojevůdce českého původu

pokládán za otce husitské vojenské doktríny

autor či první reprezentant defenzivní bojové techniky, tzv. vozové hradby

jeho životopisci mnohdy zastávají vzájemně protichůdné názory

životopis

1408 vyhlásil nepřátelství Rožmberkům a královskému městu České Budějovice

vstoupil do služeb polského krále Vladislava II. Jagella

Pod vedením Jana Sokola z Lamberka se účastnil tažení proti řádu německých rytířů

královský čeledín v Praze

seznámení s kázáním mistra Jana Husa

1419 byl jedním z čelních účastníků první pražské defenestrace

životopis

odcestoval do Plzně dosáhl svého prvního známého vítězství za pomoci vozové formace

nucen město přenechat v rukou nepřítele

při obléhání hradu Rábí v červnu 1421 zcela oslepl

1423 odešel do východních Čech

začal formovat nové bratrstvo

životopis

září 1424 jeho vzrůstající vliv a úspěchy narazily na zájmy pražanů a další měsíce se nesly ve znamení bojů mezi oběma husitskými frakcemi

českou metropoli oblehl a přinutil pražany vést mírové rozhovor

životopis

Po urovnání konfliktu oba husitské tábory ujednaly výpravu na Moravu

Žižkova část vojska oblehla hrad v Přibyslavi

Zde husitský vojevůdce podlehl hlíznatému onemocnění, jehož příčinou byl patrně neléčený zánětlivý proces.

životopis

1910 nález tzv. čáslavské kalvy v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi

pravděpodobně  se jedná o jeden z kosterních ostatků husitského vojevůdce

Zdroje

www.wikipedia.cz

www.google.cz

www.ireferaty.lidovky.cz