Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Jan Žižka z Trocnova a Kalicha

Téma prezentace: Jan Žižka z Trocnova a Kalicha
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Eliška Svobodová
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace se zabývá životem významné osobnosti českých dějin, významný husitským vojevůdcem českého původu – Janem Žižkou.
 
Osnova:
Jan Žižka z Trocnova a Kalicha
nejznámější český válečník, hejtman husitských vojsk a později legendární osobnost českých dějin muž, jenž byl v době své největší slávy nazýván husitským knížetem
ŽIVOTOPIS
1360, Trocnov – 11. říjen 1424 u Přibyslavi
významný husitský vojevůdce českého původu
pokládán za otce husitské vojenské doktríny
autor či první reprezentant defenzivní bojové techniky, tzv. vozové hradby
jeho životopisci mnohdy zastávají vzájemně protichůdné názory
životopis
1408 vyhlásil nepřátelství Rožmberkům a královskému městu České Budějovice
vstoupil do služeb polského krále Vladislava II. Jagella
Pod vedením Jana Sokola z Lamberka se účastnil tažení proti řádu německých rytířů
královský čeledín v Praze
seznámení s kázáním mistra Jana Husa
1419 byl jedním z čelních účastníků první pražské defenestrace
životopis
odcestoval do Plzně dosáhl svého prvního známého vítězství za pomoci vozové formace
nucen město přenechat v rukou nepřítele
při obléhání hradu Rábí v červnu 1421 zcela oslepl
1423 odešel do východních Čech
začal formovat nové bratrstvo
životopis
září 1424 jeho vzrůstající vliv a úspěchy narazily na zájmy pražanů a další měsíce se nesly ve znamení bojů mezi oběma husitskými frakcemi
českou metropoli oblehl a přinutil pražany vést mírové rozhovor
životopis
Po urovnání konfliktu oba husitské tábory ujednaly výpravu na Moravu
Žižkova část vojska oblehla hrad v Přibyslavi
Zde husitský vojevůdce podlehl hlíznatému onemocnění, jehož příčinou byl patrně neléčený zánětlivý proces.
životopis
1910 nález tzv. čáslavské kalvy v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi
pravděpodobně  se jedná o jeden z kosterních ostatků husitského vojevůdce
Zdroje
www.wikipedia.cz
www.google.cz
www.ireferaty.lidovky.cz