Architektura řecka

Téma prezentace: Architektura řecka

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Verunka3112

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje architektonické slohy Řecka. Nechybí v ní tedy samozřejmě dórský sloh, oónský sloh či korintský sloh.

 

Osnova:

Archaické(z mykénské a mínojské) 800 – 500 př.n.l

Klasické 500 – 336 př.n.l.

Helénistické 336 – 146 př.n.l

Sloh Dórský

Sloh Iónský

Sloh Korintský

Dórský sloh

Jednoduchost

Silné mocné sloupy, hlavice nezdobená

Na pevninské části Řecka, poloostrov Peloponés, Itálie, Sicílie

Iónský sloh

Elegantnější, dekorativnější

Sloupy- štíhlejší, hlavice- závitnice(voluta)

1. kolonie Malé As., Egejské ostrovy

Korintský sloh

V Řecku zřídka, obliba až v Římě

Hlavice- akantové listy

Konstrukce

Kamenné bloky, přímo na sebe bez pojiva(stabilita- váha, spáry, kovové skoby, hmoždinky)

Opracovávání až po dokončení

Chrámy

Nejdůležitější(náboženství)

První z vepřovice, později od 7.st.př.n.l. mnohem složitější z kamene

Věřící se shromažďovali před vchodem,uctívali skrze otevřené dveře, avšak nesměli vstoupit