Jaderné reakce – prezentace

Téma prezentace: Jaderné reakce

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Petr Kolohnát

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace do hodin chemie popisuje princip jaderné reakce. Nechybí štěpení jader, syntéza jader nebo tokamak.

 

Osnova:

1.Transmutace jader

2.Štěpení jader

3.Syntéza jader (termonukleární reakce)

 

—Transmutace jader

Ø      N   +     α   →      O  +    p

—Principem je cílené ostřelování jádra částicemi (  α,    p,    n, γ  …)

—Příprava umělých radioizotopů

 

 

—Štěpení jader

Ø     U  +    n  →    Ba  +     Kr  + 3   n

— Rozštěpením jádra vznikají 2 středně těžká jádra a neutrony, které způsobují další štěpení

(lavinovitá explozivní reakce)

—Dochází k uvolnění vysoké energie ( z 1kg      U

je 8,4 . 〖10〗^13J)

 

—Jaderná elektrárna Temelín 

 

—Syntéza jader (termonukleární reakce)

Ø   4   H  →     He    + 2  e  +  28,2 MeV

ØDochází ke vzniku těžšího jádra z jader lehčích

ØUvolňuje se velké množství energie

ØProbíhají při teplotách 〖10〗^7K (plazma)

ØVýhledové využití jako zdroj energie

ØZneužití v termonukleárních zbraních (vodíková, kobaltová)

 

—Tokamak

—Zařízení, které vytváří magnetické pole

—Udržuje vysokoteplotní plazma