Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Izraelsko-palestinský konflikt

Téma prezentace: Izraelsko-palestinský konflikt
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): okurka59
 


 
Popis materiálu:
V prezentaci jsou základní informace o konfliktech v Izraeli Palestině. Dějiny, vznik sionismu, palestina v době světových válek, vznik státu Izrael, nevyhlášená válka, sinajské tažení, šestidenní válka a další.
 
Osnova:
¨Izraelsko-palestinský konflikt
¨Dějiny až po správu V. Británie
¨Abraham – synové Izmael a Izák (syn Jákob, 12 synů – zakladatelé žid. kmenů)
¨přesídlení do Egypta – otroctví (10 morových ran)
¨vypuštění z otroctví – pouť po Sinaji, vstup do zaslíbené země
¨nadvláda Babyloňanů, Peršanů, Řeků, Římanů, Byzantů, Arabů, Mameluků – rozptýlení židů po světě
¨1571 – součást Osmanské říše
¨1917 – dobytí Jeruzalému
¨1920-1948 mandátní správa Velké Británie
¨Vznik sionismu
= snaha o vznik židovského státu na území Palestiny
¨Židé se stěhují do Palestiny
¨1911 založení Národní Palestinské strany
¨ekonomické problémy
¨první neshody mezi palestinci a sionisty
¨Palestina v době světových válek
¨vliv Velké Británie, podpora vzniku žid. státu
¨přistěhovalecké vlny židů – napětí roste
¨ekonomické oslabení V. Británie po druhé sv. válce – 1948 se vzdali mandátního práva
¨Vznik státu Izrael
29.11. 1947 se Valné shromáždění OSN výraznou většinou hlasů 33:13 vyslovilo pro rozdělení Palestiny… kde měly být vytvořeny dva státy, židovský a arabský. Jeruzalém měl dostat zvláštní status a zůstat pod mezinárodní správou.
¨14.5.1948 Deklarace Izraelské nezávislosti
¨k vyhlášení arabského státu nedošlo
¨Nevyhlášená válka
¨po vyhlášení nezávislosti překročila vojska Egypta, Sýrie, Zajordánska, Íráku a Libanonu hranice bývalé Palestiny
¨Československo dodalo Izraeli vojenský materiál
¨Izrael uhájil existenci
¨1949 – Zelená linie
¨Sinajské tažení
¨1956 – egyptský politik znárodnil Společnost Suezského průplavu – ohrožení dodávek ropy pro Z Evropu
¨Fr., V.B. a Izrael zahájily vojenskou operaci
¨dobytí Sinajského poloostrova a pásma Gazy
¨1957 ukončeno na výzvu OSN
¨paleštinští uprchlíci založili Organizaci pro osvobození Palestiny (1964)
¨Šestidenní válka (1967)
¨preventivní útok Izraele proti Egyptu, Sýrii a Jordánsku
¨Arabové poraženi
Opotřebovací válka
¨1967-1970
¨ Egypt + Jordánsko + OOP vs. Izrael
¨Jomkippurská válka (1973)
¨Egypt a Sýrie nečekaně zaútočili na Izrael
¨Izrael nakonec zvítězil
¨Izrael a Egypt podepsali mírové smlouvy
¨Libanonské tažení
¨OOP útočí na Izrael
¨Izrael zahájil odvetu, OSN je donutila ke stažení
¨1981 OOP obnovuje své útoky
¨Izrael útočí, obléhají Bejrút
¨Nakonec se dohodli a OOP přesunulo velení do Tunisu
¨První a druhá intifáda
¨1987 – povstání palestinců
¨1993 – palestinská samospráva v západním břehu Jordánu a Pásmu Gazy
¨konflikty pokračují
¨2000 – druhá intifáda
¨2006 – Libanonská válka – Iz. vs. Hizballáh
¨Budoucnost ?
¨ukončení konfliktů v nedohlednu
¨možnosti vzniku konfliktu: Izrael a arabské země, izraelsko-palestinské vztahy