Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Izraelsko-palestinský konflikt

Téma prezentace: Izraelsko-palestinský konflikt

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): okurka59

 

 

Popis materiálu:

V prezentaci jsou základní informace o konfliktech v Izraeli Palestině. Dějiny, vznik sionismu, palestina v době světových válek, vznik státu Izrael, nevyhlášená válka, sinajské tažení, šestidenní válka a další.

 

Osnova:

¨Izraelsko-palestinský konflikt

¨Dějiny až po správu V. Británie

¨Abraham – synové Izmael a Izák (syn Jákob, 12 synů – zakladatelé žid. kmenů)

¨přesídlení do Egypta – otroctví (10 morových ran)

¨vypuštění z otroctví – pouť po Sinaji, vstup do zaslíbené země

¨nadvláda Babyloňanů, Peršanů, Řeků, Římanů, Byzantů, Arabů, Mameluků – rozptýlení židů po světě

¨1571 – součást Osmanské říše

¨1917 – dobytí Jeruzalému

¨1920-1948 mandátní správa Velké Británie

¨Vznik sionismu

= snaha o vznik židovského státu na území Palestiny

¨Židé se stěhují do Palestiny

¨1911 založení Národní Palestinské strany

¨ekonomické problémy

¨první neshody mezi palestinci a sionisty

¨Palestina v době světových válek

¨vliv Velké Británie, podpora vzniku žid. státu

¨přistěhovalecké vlny židů – napětí roste

¨ekonomické oslabení V. Británie po druhé sv. válce – 1948 se vzdali mandátního práva

¨Vznik státu Izrael

29.11. 1947 se Valné shromáždění OSN výraznou většinou hlasů 33:13 vyslovilo pro rozdělení Palestiny… kde měly být vytvořeny dva státy, židovský a arabský. Jeruzalém měl dostat zvláštní status a zůstat pod mezinárodní správou.

¨14.5.1948 Deklarace Izraelské nezávislosti

¨k vyhlášení arabského státu nedošlo

¨Nevyhlášená válka

¨po vyhlášení nezávislosti překročila vojska Egypta, Sýrie, Zajordánska, Íráku a Libanonu hranice bývalé Palestiny

¨Československo dodalo Izraeli vojenský materiál

¨Izrael uhájil existenci

¨1949 – Zelená linie

¨Sinajské tažení

¨1956 – egyptský politik znárodnil Společnost Suezského průplavu – ohrožení dodávek ropy pro Z Evropu

¨Fr., V.B. a Izrael zahájily vojenskou operaci

¨dobytí Sinajského poloostrova a pásma Gazy

¨1957 ukončeno na výzvu OSN

¨paleštinští uprchlíci založili Organizaci pro osvobození Palestiny (1964)

¨Šestidenní válka (1967)

¨preventivní útok Izraele proti Egyptu, Sýrii a Jordánsku

¨Arabové poraženi

Opotřebovací válka

¨1967-1970

¨ Egypt + Jordánsko + OOP vs. Izrael

¨Jomkippurská válka (1973)

¨Egypt a Sýrie nečekaně zaútočili na Izrael

¨Izrael nakonec zvítězil

¨Izrael a Egypt podepsali mírové smlouvy

¨Libanonské tažení

¨OOP útočí na Izrael

¨Izrael zahájil odvetu, OSN je donutila ke stažení

¨1981 OOP obnovuje své útoky

¨Izrael útočí, obléhají Bejrút

¨Nakonec se dohodli a OOP přesunulo velení do Tunisu

¨První a druhá intifáda

¨1987 – povstání palestinců

¨1993 – palestinská samospráva v západním břehu Jordánu a Pásmu Gazy

¨konflikty pokračují

¨2000 – druhá intifáda

¨2006 – Libanonská válka – Iz. vs. Hizballáh

¨Budoucnost ?

¨ukončení konfliktů v nedohlednu

¨možnosti vzniku konfliktu: Izrael a arabské země, izraelsko-palestinské vztahy