Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Islám (3)

Téma prezentace: Islám
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Petriqua
 


 
Popis materiálu:
Prezentace na hodinu občanské výuky, tedy společenských věd. Známka byla jasně za 1, učitelka měla o prezentaci zájem i pro své výukové účely. Byla hodně povedená. Jedná se o celosvětové téma a taková prezentace se hodí. Snad někomu pomůže.
 
Osnova:
Islám
Ø arabsky   الإسلام- monoteistické abrahámovské náboženství
Ø prorok Muhammad, náboženský a politický vůdce, 7. stol, obnovitel monoteistické víry
Ø slovo Islám – podrobení, odevzdání se bohu
Ø věřící muslim – ten, kdo se podřizuje bohu
Ø 1-1,8 mld věřících, 2. nej ↑ po křesťanství
Víra
Ø Alláh zjevil Korán se Sunnou (činy a slova Muhammada – základní prameny Islámu
Ø pět pilířů Islámu – základ víry muslima (šaháda, salát, zakát, saum a hadždž) – později
Ø islámské právo šaría – znamená cestu ke zdroji vody (právní řád) – později
Ø větve sunna a šíia (85% a 15%
Ø severní Afrika, západ Asie, Evropa, Indonésie nej ↑
Korán
Ø základní kniha, veršovaná sbírka, sdělení Alláhova věřícím, diktoval Muhammadovi prostřednictvím archanděla Gabriela
Ø 114 súr (skladby – dále áje a verše), 4 období – 1., 2. a 3. Mekkánské a 4. Medinské – uzavření a zpřesnění poselství lidmi pokřiveného v Bibli
Ø recitace, 1. verze 656 n. l. po smrti Proroka
Ø Hadísy – soubor učení, výroků a činů Muhammdada
Pět pilířů
Ø základ muslima (Šaháda, Salát, Zakát, Saum a Hadždž)
Ø Šaháda – základ. symbol, 1. část monoteismus, 2. část Muhammad zprostředkovatel k jedinému bohu
Ø Salát – 5 každodenních modliteb, mýt ruce, poledne, odpoledne, soumrak, noc a úsvit k Mekce, místo konání kdekoliv, Mešita prospěšnější, páteční zvláštní
Ø Zakát – desátek či víc
Ø Saum – měsíc Ramadán – každý den od svítání po soumrak
ØHadždž – povinná min. jednou za život pouť do Mekky, tradiční forma – prosté roucho, 7x obejít Ka‘bu, sedmerá cesta přes vrchy Safá a Marwa, odpolední podlévání na planině Arafát a závěrečná slavnost Íd al-adhá – modlitby a výměna darů
Šaría
Ø islámské a náboženské právo – cesta ke zdroji vody
Ø politika, ekonomie, obchod, rodina, soc. věci, osobní život
Ø Indo, Bangl, Tur a Pák – sekularizace, Ind a Fil islám. i sekul., SA, Somálsko a Írán Šaría jediný zákon
Ka‘ba
Uprostřed města Mekka, monument, který musí věřící 7x obejít.
Planina Arafát
Planina, která leží na východ od města Mekka, kde se musí věřící modlit při pouti do Mekky.
Korán
Svatá kniha, na světě jsou ještě 4 originály.
Mekka
Mapa, kde leží město Mekka.
Modrá mešita v Istanbulu