Islám (3)

Téma prezentace: Islám

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Petriqua

 

 

Popis materiálu:

Prezentace na hodinu občanské výuky, tedy společenských věd. Známka byla jasně za 1, učitelka měla o prezentaci zájem i pro své výukové účely. Byla hodně povedená. Jedná se o celosvětové téma a taková prezentace se hodí. Snad někomu pomůže.

 

Osnova:

Islám

Ø arabsky   الإسلام- monoteistické abrahámovské náboženství

Ø prorok Muhammad, náboženský a politický vůdce, 7. stol, obnovitel monoteistické víry

Ø slovo Islám – podrobení, odevzdání se bohu

Ø věřící muslim – ten, kdo se podřizuje bohu

Ø 1-1,8 mld věřících, 2. nej ↑ po křesťanství

Víra

Ø Alláh zjevil Korán se Sunnou (činy a slova Muhammada – základní prameny Islámu

Ø pět pilířů Islámu – základ víry muslima (šaháda, salát, zakát, saum a hadždž) – později

Ø islámské právo šaría – znamená cestu ke zdroji vody (právní řád) – později

Ø větve sunna a šíia (85% a 15%

Ø severní Afrika, západ Asie, Evropa, Indonésie nej ↑

Korán

Ø základní kniha, veršovaná sbírka, sdělení Alláhova věřícím, diktoval Muhammadovi prostřednictvím archanděla Gabriela

Ø 114 súr (skladby – dále áje a verše), 4 období – 1., 2. a 3. Mekkánské a 4. Medinské – uzavření a zpřesnění poselství lidmi pokřiveného v Bibli

Ø recitace, 1. verze 656 n. l. po smrti Proroka

Ø Hadísy – soubor učení, výroků a činů Muhammdada

Pět pilířů

Ø základ muslima (Šaháda, Salát, Zakát, Saum a Hadždž)

Ø Šaháda – základ. symbol, 1. část monoteismus, 2. část Muhammad zprostředkovatel k jedinému bohu

Ø Salát – 5 každodenních modliteb, mýt ruce, poledne, odpoledne, soumrak, noc a úsvit k Mekce, místo konání kdekoliv, Mešita prospěšnější, páteční zvláštní

Ø Zakát – desátek či víc

Ø Saum – měsíc Ramadán – každý den od svítání po soumrak

ØHadždž – povinná min. jednou za život pouť do Mekky, tradiční forma – prosté roucho, 7x obejít Ka‘bu, sedmerá cesta přes vrchy Safá a Marwa, odpolední podlévání na planině Arafát a závěrečná slavnost Íd al-adhá – modlitby a výměna darů

Šaría

Ø islámské a náboženské právo – cesta ke zdroji vody

Ø politika, ekonomie, obchod, rodina, soc. věci, osobní život

Ø Indo, Bangl, Tur a Pák – sekularizace, Ind a Fil islám. i sekul., SA, Somálsko a Írán Šaría jediný zákon

Ka‘ba

Uprostřed města Mekka, monument, který musí věřící 7x obejít.

Planina Arafát

Planina, která leží na východ od města Mekka, kde se musí věřící modlit při pouti do Mekky.

Korán

Svatá kniha, na světě jsou ještě 4 originály.

Mekka

Mapa, kde leží město Mekka.

Modrá mešita v Istanbulu