Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Farma zvířat – rozbor (George Orwell)

Téma prezentace: Farma zvířat – George Orwell
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Khaculka
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci najdete rozbor díla Farma zvířat ve formě prezentace. Autorem tohoto díla je George Orwell (Eric Arthur Blair).
 
Osnova:

 • George Orwell (Eric Arthur Blair)
 • *25.06.1903 – †21.01.1950
 • narodil se 25. června 1903 v Motihari v Indii v rodině koloniálního úředníka, v typicky anglické
 • vyrůstal v Anglii v Oxfordshiru, kde plyne také říčka Orwell, podle níž si Blair zvolil svůj pseudonym
 • vystudoval soukromou střední školu a prestižní Eton. Poté do svých 25 let sloužil v Indické imperiální policii v Barmě. V roce 1927 se vrací do Anglie a začíná se živit jako novinář a esejista. Nějakou dobu žije také jako tulák v těch nejchudších vrstvách v Paříži a Londýně. Intenzivní politické a sociální vření, které smýká Evropou, ho vtahuje, a tak se stává Georgem Orwellem, vášnivým socialistou, odpůrcem fašismu a zastáncem rovnosti.
 • ve 30. letech napsal jak několik románů – Farářova dcera, Bože chraň aspidistru, Coming Up for Air, tak „non-fiction“ – např. Road to Wigan Pier. Není divu, že se zapojuje jako dobrovolník do španělské občanské války, kde bojuje v legiích POUM – španělského socialistického hnutí. O svých zážitcích píše v knize Hold Katalánsku. V době druhé světové války byl již naprosto pevně přesvědčen, že stávající kapitalistický systém nemá šanci na přežití. To se odráželo zejména v jeho novinářské a esejistické tvorbě.
 • války se neúčastní kvůli vleklé tuberkulóze, ale spolupracuje s BBC, také pilně přispívá do předních anglických novin a časopisů(např:.Tribune), právě v listu Tribune měl vyhrazený sloupek s názvem: „As I please“ (Jak mně se líbí). De facto těsně před svou smrtí píše dvě svá nejznámější díla: Farmu zvířat a 1984. Obě tyto knihy jsou kritikou totalitních systémů
 • Přehled – díla

 
Romány:

 • Barmské dny
 • Farářova dcera
 • Bože chraň aspidistru
 • Coming Up for Air
 • Farma zvířat
 • 1984

Non-fiction:

 • Road to Wigan Pier

Zážitky:

 • Hold Katalánsku
 • Na dně v Paříži a Londýně

 

 • Farma zvířat
 • Farma zvířat je alegorický satirizující román George Orwella, ukazující formou bajky politické vztahy a děje mezi lidmi. Autor se důsledně vyhýbá vysvětlujícím komentářům, ale vzhledem k době napsání díla je nejzjevnější podobenství se stalinistickou degenerací Sovětského svazu. V příběhu se objevuje skupinka zvířat, která se vzbouří a vyžene lidi z farmy, na které žije, a vede ji sama. Jejich vláda se však postupně zvrhne v brutální tyranii. Tento román byl napsán v průběhu 2. světové války a vydán srpnu roku 1945. Ačkoliv nebyl do konce 50. let příliš úspěšným, dnes je jedním z nejznámějších děl autora.

 

 • Jazyk díla
 • spisovný, použity i odborné termíny (animalismus)
 • mnoho slov se socialistickým zabarvením
 • vyskytují se metafory( psi jako tajná policie, kůň jako dříč, ovce jako nepřemýšlející, prasata jako nejchytřejší zvíře
 • archaismy
 • slohový postup- vyprávěcí a popisný
 • řeč přímá a nepřímá
 • vyprávění probíhá v er-formě, je chronologické.

 

 • Znaky vyskytující se v díle
 • alegorie, rysy bajky a pohádky
 • kritika komunismu
 • narážka na Lenina (elektrifikace)
 • V díle jde o to, že i když je na začátku dobrá myšlenka, je zničena, pokud se někteří dostanou k moci. Dělají totiž vše jen ve svůj prospěch. Snaží se nabýt moci a majetku.

 

 • Hlavní postavy
 • Napoleon- prase, nejchytřejší, ale nejmazanější, podvodník, zrádce, pokrytec, prospěchář
 • Kuliš- chytré prase, čestný, má dobré nápady
 • pan Jones- původní majitel farmy, alkoholik
 • Boxer- kůň, největší dříč, idealista, čestný, pracovitý
 • Pištík- prase, pravá ruka Napoleona, lhář
 • Major – inteligentní kanec
 • Molina- klisna, ráda se parádí mašlemi

 

 • Děj