Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Babička

Téma prezentace: Babička
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): bara.volfova
 


 
Prezentace obsahuje:

 • Obecná charakteristika literárního díla
 • Kontext české literatury
 • Osobnost Boženy Němcové
 • Charakteristika postavy díla
 • Okolnosti vzniku díla
 • Charakteristika jazykové prostředky
 • Vliv díla na další literaturu

 
Osnova:

 • Babička

1.Obecná charakteristika literárního díla
–   podtitul – Obrazy z venkovského života
-prozaické dílo – epika
-povídka z venkovského prostředí
-idyla = selanka
-prolog – vzpomínky na babičku s odstupem
-epilog – poslední léta, smrt babičky
-volné řazení epizod
-1. dějové pásmo (1. – 8. kapitola) – život  na Starém bělidle
-2. dějové pásmo (od 8. kapitoly) –rámec = cyklus ročních období, svátky, tradice, obyčeje

 • Babička
 1. Kontext české literatury

-polovina 19. století
-poslední fáze národního obrození
-vlastenecké snahy, národní cítění
-přechod mezi romantismem a realismem
-K.H. Borovský
-G. Sandová, N.V.Gogol, Puškin, Hugo…

 • Babička
 1. Osobnost Boženy Němcové

-regionální spisovatelka
-žena spisovatelka – vlastenka
-sběratelka ústní lidové slovesnosti
-zájem o folklor
-novinářka

 • Babička
 1. 4. Charakterizuj postavy díla

-Babička = literární typ (zkušenost, moudrost, pracovitost, obětavost, vlastenectví, úcta k druhým lidem, k vlasti, práci, v souladu  s přírodou, Bohem…)
-obraz harmonického života
-typ dobrého člověka – zidealizovaná postava
-díky retrospektivě se dovídáme celý její život
-Panklova rodina a její děti
-mlynář, myslivec
-osudy ženských hrdinek – Viktorka, Hortenzie, paní kněžna Zaháňská

 • Babička
 1. Okolnosti vzniku díla

-námětem byly vzpomínky na vlastní dětství
-zkušenosti s poznáním lidového života
-sympatie s lidmi na venkově
-těžké životní období – hmotná nouze, nemoc, smrt syna…

 • Babička
 1. Charakterizuj jazykové prostředky

-nedějová próza
-založena na realistickém popisu života
-rysy autobiografičnosti (fikce x realita)
-časté využití lidových obratů a rčení
-archaismy
-nářeční výrazy (východočeské, podkrkonošské)
-vypravování blízké mluvené řeči

 • Babička
 1. Vliv díla na další literaturu

-první knižní zpracování v roce 1855
-350 vydání
-přeložena do více než 20 jazyků
-významné ilustrace – A. Kašpar
-libreto k opeře – K. Kovařovic
-filmové zpracování – 1971 A. Moskalyk
-Divadelní zpracování v ND – J. A. Pitínský
-Vlasta Chramostová
-Klasické dílo české literatury
-Kniha mého srdce – umístění do 3. místa