Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Babička

Téma prezentace: Babička

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): bara.volfova

 

 

Prezentace obsahuje:

 • Obecná charakteristika literárního díla
 • Kontext české literatury
 • Osobnost Boženy Němcové
 • Charakteristika postavy díla
 • Okolnosti vzniku díla
 • Charakteristika jazykové prostředky
 • Vliv díla na další literaturu

 

Osnova:

 • Babička

1.Obecná charakteristika literárního díla

–   podtitul – Obrazy z venkovského života

-prozaické dílo – epika

-povídka z venkovského prostředí

-idyla = selanka

-prolog – vzpomínky na babičku s odstupem

-epilog – poslední léta, smrt babičky

-volné řazení epizod

-1. dějové pásmo (1. – 8. kapitola) – život  na Starém bělidle

-2. dějové pásmo (od 8. kapitoly) –rámec = cyklus ročních období, svátky, tradice, obyčeje

 • Babička
 1. Kontext české literatury

-polovina 19. století

-poslední fáze národního obrození

-vlastenecké snahy, národní cítění

-přechod mezi romantismem a realismem

-K.H. Borovský

-G. Sandová, N.V.Gogol, Puškin, Hugo…

 • Babička
 1. Osobnost Boženy Němcové

-regionální spisovatelka

-žena spisovatelka – vlastenka

-sběratelka ústní lidové slovesnosti

-zájem o folklor

-novinářka

 • Babička
 1. 4. Charakterizuj postavy díla

-Babička = literární typ (zkušenost, moudrost, pracovitost, obětavost, vlastenectví, úcta k druhým lidem, k vlasti, práci, v souladu  s přírodou, Bohem…)

-obraz harmonického života

-typ dobrého člověka – zidealizovaná postava

-díky retrospektivě se dovídáme celý její život

-Panklova rodina a její děti

-mlynář, myslivec

-osudy ženských hrdinek – Viktorka, Hortenzie, paní kněžna Zaháňská

 • Babička
 1. Okolnosti vzniku díla

-námětem byly vzpomínky na vlastní dětství

-zkušenosti s poznáním lidového života

-sympatie s lidmi na venkově

-těžké životní období – hmotná nouze, nemoc, smrt syna…

 • Babička
 1. Charakterizuj jazykové prostředky

-nedějová próza

-založena na realistickém popisu života

-rysy autobiografičnosti (fikce x realita)

-časté využití lidových obratů a rčení

-archaismy

-nářeční výrazy (východočeské, podkrkonošské)

-vypravování blízké mluvené řeči

 • Babička
 1. Vliv díla na další literaturu

-první knižní zpracování v roce 1855

-350 vydání

-přeložena do více než 20 jazyků

-významné ilustrace – A. Kašpar

-libreto k opeře – K. Kovařovic

-filmové zpracování – 1971 A. Moskalyk

-Divadelní zpracování v ND – J. A. Pitínský

-Vlasta Chramostová

-Klasické dílo české literatury

-Kniha mého srdce – umístění do 3. místa