Sto roků samoty – G.G. Márquez

Téma prezentace: Sto roků samoty – G.G. Márquez

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Petr

 

 

Popis materiálu:

Prezentace na stěžejní dílo G.G. Márquéze – Sto roků samoty. Stručný popis života autora, přehled jeho děl, charakteristika knihy, hlavní postavy a motivy.

 

Osnova:

Gabriel García Marquéz – Sto roků samoty

Petr Hruška

Gabriel G. Marquéz

kolumbijský spisovatel a novinář

*6.3.1928, Aracata, Kolumbie

Dětství prožil s prarodiči

Od roku 1948 novinářem

1967 – první úspěch

1982 – Nobelova cena za literaturu

Magický realismus

†17.4.2014, Mexiko

Dílo

Nadsázky, fantastické motivy v rámci všedního života

Velké příběhy, tříštěné na mnoho bezvýznamných částí

Záměrná nepřehlednost

Základní témata: láska, smrt, samota a stárnutí.

Postavy mají mýtické a legendární schopnosti bez zásluhy

– 1955 – Všechna špína světa (v české literatuře uváděno též jako ‘Spadané listí’)
– 1961 – Plukovníkovi nemá kdo psát
– 1962 – Pohřeb velké Matky
– 1962 – Oči modrého psa
– 1962 – Zlá hodina
– 1967 – Sto roků samoty
– 1970 – Zpověď trosečníka
– 1975 – Podzim patriarchy
– 1978 – Neuvěřitelný a tklivý příběh o bezelstné Eréndiře a její ukrutné babičce
– 1979 – V tomhle městečku se nekrade
– 1981 – Kronika ohlášené smrti
– 1985 – Láska za časů cholery
– 1987 – Dobrodružství Miguela Littína v Chile
– 1989 – Generál ve svém labyrintu
– 1992 – Dvanáct povídek o poutnících
– 1994 – O lásce a jiných běsech
– 1996 – Zpráva o jednom únosu
– 2002 – Žít, abych mohl vyprávět
– 2004 – Na paměť mým smutným courám

Sto roků samoty – kompozice

Er-forma

Dlouhá, složitá souvětí

„Kruhová kompozice“

Věty o věcech budoucích

Magický realismus

Prolínání časových rovin

Iluze věčného opakování

Sto roků samoty – Postavy

José Arcadio Buendía – inteligentní, zvídavý muž se zájmem o vědu a moderní vynálezy, mimo realitu, lehce se nadchne, ale nedotáhne věci do konce

Úrsula Buendíová – Jeho manželka a sestřenice, moudrá a obětavá, umíněná, rázná

José Arcadio – jejich syn, impulzivní a silný

Aureliano – druhý syn, citlivá duše, má cit pro estetiku a trpí pocity osamělosti

cikán Melquíades – Přítel José Arcadia staršího, zasvěcuje jej do různých vynálezů a alchymie

Sto roků samoty – Děj

Založení Maconda, obava o potomky

José Arcadio Buendía se zblázní

Synové jsou po otci

José je vyhnán za sňatek s Rebecou, záhadně zabit

Aureliano vůdcem povstalecké armády

Úrsula pečuje o dům a rod

Po její smrti úpadek

Po válkách příchod amerických imperialistů

Stávka, krvavě potlačena, odchod američanů

Přežívá José Arcadio Segundo, začíná studovat melquíadesovy spisy

Od stávky pět let prší

Historie rodu se opakuje

Poslední potomek Aureliano Babiloniovi, má prasečí ocásek

Rozluští Melquíadesovy spisy, Macondo je zničeno

Konec